Uutinen

Theatre in Palm -foorumi tukee pandemia-ajan nousevia taiteilijoita

Kokemuksia Kulttuuri Luova Eurooppa Kansainvälistyminen
Theatre in Palm on ensimmäinen suomalaisvetoinen Luova Eurooppa -foorumi ja myös koko ohjelman ensimmäinen teatterialan foorumi. Iso 12 maan välinen hanke käynnistyy juuri oikeaan aikaan, sillä se tukee teatterialan nuoria taiteilijoita, joiden uran aloitusta pandemia on hidastanut. Turun ammattikorkeakoululle se tarjoaa arvokkaan kokemuksen suuren hankkeen koordinoinnista ja hallinnoinnista.
Theatre in Palm -hankkeen toteuttajat
Tällä joukolla viedään eteenpäin 12 maan Theatre in Palm -hanketta. Edessä keskellä Turun ammattikorkeakoulun Taideakatemian Mervi Rankila-Källström ja Kerttu Lehto.

Luminen maisema ja aamuaurinko näyttäytyvät ikkunoiden takana Turun ammattikorkeakoulun tiloissa. Mervi Rankila-Källström, Turun Taideakatemian lehtori ja taidekasvatus- ja taidepedagogiikkatutkimusryhmän vetäjä istuu alas kertomaan Theatre in Palm -foorumista, jossa hän toimii sisällöllisenä projektipäällikkönä.

Turun ammattikorkeakoulu, jonka yhteydessä Taideakatemia toimii, on kokenut hanketekijä, ja koko talon sisällä toteutettuja Luova Eurooppa -hankkeita on lähemmäs kymmenen.

- Meillä on ollut vuosia todella hyvä kontakti Suomen Luova Eurooppa -yhteyspisteen kanssa. Esimerkiksi aiempaan hankkeeseemme meidät löydettiin partneriksi juurikin heidän kauttaan. Ollaan saatu sieltä monenlaista tukea ja aina vastauksia kysymyksiin, Rankila-Källström kiittelee.

Myös vuonna 2022 käynnistynyt Theatre in Palm -foorumi on Luova Eurooppa -ohjelman tukema. Foorumin muodostaa 12 eri maata, ja Turun ammattikorkeakoulu, josta mukana on seitsemän hengen porukka, toimii hankkeen koordinoijana. Tämä on ensimmäinen kerta, kun suomalainen taho on vetää Luovan Euroopan rahoittamaa foorumia. Lisäksi kyseessä on ensimmäinen kerta, kun Luova Eurooppa -rahoitusta myönnetään teatterialan foorumille.  

Foorumin kärkikohderyhmänä ovat nousevat teatteritaiteilijat. Termi käsittää kaikenikäiset henkilöt, niin uransa alussa olevat kuin uran vaihtajat. Foorumi ja sen toiminnot ovat kuitenkin avoinna myös muiden alojen taiteilijoille.

Hanke nousi tarpeesta vaikuttaa nousevien taiteilijoiden urakehitykseen pandemia-ajan jälkeen.

- Teatterialan nuorilla taiteilijoilla pandemia myöhästytti uran aloitusta todella paljon, joten hanke tuli todella oikeaan aikaan. Oman uran ensiaskeleet voivat olla tosi haastavia ilman pandemiaakin. Pyrkimyksenä on tehdä toimintoja, jotka tukisivat erityisesti heidän uransa alkuvaihetta, Rankila-Källström kertoo.

Hankkeessa mukana monen kokoluokan toimijoita

Hankkeen ideoija on kreikkalainen Oceon Group. Koordinointivastuuta ehdotettiin Turun ammattikorkeakoululle ja he lähtivät innolla mukaan viimeistelemään suunnitelmaa. Hanke tuntui alusta asti tutulta.

- Teatteri on meille kuitenkin se, mitä me täällä koulutetaan, joten tuntui että tämä on täsmälleen sitä, mitä olemme hakeneet. Hanke istuu luontevasti meidän päivittäiseen tekemiseen.

Kahdentoista maan konsortiossa on mukana hyvin eri profiilien toimijoita. Työryhmään kuuluu muun muassa teattereita, taiteilijoita tavoittavia soveltavan teatterin organisaatioita sekä tekijöitä ja hankkeita kohtauttavia projektitoimistoja.

Myös kokoluokaltaan toimijat ovat hyvin erilaisia. Foorumin pienin toimija on romanialainen yhden miehen pyörittämä organisaatio, joka toteuttaa festivaaleja ihmisten kodeissa ja jonka esitysten pääsymaksuna toimivat esineet näytöksiä varten. Vastakohtana tälle on myös mukana oleva Kyproksen kansallisteatteri. Tämä on hyvä osoitus siitä, että kaikenkokoisilla toimijoilla ja erilaisilla toimintamuodoilla on mahdollisuus lähteä mukaan isoihin hankkeisiin.

- On tärkeää näyttää näitä erilaisia malleja siitä, miten voidaan toimia: että pienellä porukalla voit hyvin olla mukana tällaisessa isossa hankkeessa. Foorumissa tulee näkyväksi se, että tämä ei ole minusta kaukana tai etäällä, vaan on ihan mahdollista, että toimii omalla ideallaan osana tällaista hanketta, Rankila-Källström kertoo.

Tapahtumia sekä paikallisesti että kansainvälisesti

Kahdentoista partnerimaan hanke mahdollistaa sen, että tapahtumia ja koulutuksia on paljon sekä kansainvälisesti että paikallisesti, ja nouseva taiteilija voi tarpeidensa mukaan osallistua joko yhteen tai useampaan hankkeen toimintoon.

- Jollekin taiteilijalle voi riittää osallistuminen paikallisiin tapahtumiin, mutta jollekin tästä voi tulla luontevasti sellainen tarina, että hän on useammassakin toiminnossa mukana.

Foorumin kolmevuotisen taipaleen aikana toteutetaan muun muassa 60 Theatre Lab -koulutusta, taiteilijoiden liikkuvuuksia, kolme residenssiä ja kahdet festivaalit. Foorumi huipentuu kahdentoista maan roadshow’hun, jonka aikana jokaisessa maassa nähdään kuukauden ajan hankkeen lopputuloksia. Turussa roadshow’n päätuloksena toimii Turun Taideakatemian ja Tehdasteatterin yhteistyössä toteuttama Nousut-festivaali, jossa Tehdasteatterilta tuleva mentori sparraa Taideakatemiassa tuotettuja opinnäytetöitä ja lopulta ne jatkojalostetaan esille festivaaleille.

Ennen roadshow’ta on kuitenkin vielä paljon tulossa. Joulukuun alussa Turussa järjestettiin ensimmäinen Theatre Lab, ja keväällä 2023 käynnistyvät Go and See -liikkuvuudet, joissa taiteilijat matkustavat partnerimaahan tutustumaan teatteriorganisaation toimintaan. Tällä hetkellä hankkeessa työn alla on kuitenkin ensimmäinen, ympäristöteemainen residenssi, jonka haku on juuri käynnistynyt. Residenssi on ensimmäinen hankkeen puitteissa järjestettävä kaikkien organisaatioiden yhteistoiminto, ja se toteutetaan digitaalisesti.

- Residenssiin valitaan jokaisesta maasta viisi taiteilijaa, jotka työskentelevät fyysisesti keskenään omassa maassaan. Lisäksi maiden välillä ryhmistä muodostetaan duot, jotka työskentelevät keskenään digitaalisesti. Sen lisäksi residenssin aikana koko 60 hengen porukka tapaa toisiaan yhteisellä online-alustalla. Taiteilijat työskentelevät teeman parissa sekä pienryhmissä, duoissa että kolmen seminaarin aikana, Rankila-Källström kertoo.

Kaikki foorumin tulokset tulevat hankkeen lopuksi saataville digitaaliseen kirjastoon.

 

Unelmoi, kontaktoi, löydä tarve ja tee kompromisseja

Yhteistyö foorumin sisällä on toiminut hyvin. Rankila-Källströmin mukaan keskusteluyhteys ja keskinäinen ymmärrys on ollut helppo saavuttaa, sillä teatteriala yhdistää kaikkia foorumin toimijoita.

- Sen on tullut huomanneeksi, että fyysiset tapaamiset ovat erittäin sitouttavia. Työryhmän ensimmäinen livetapaaminen olikin kaiken luottamuksen rakentamisen pohja.

Sen lisäksi työryhmällä on paljon sekä virallisia että epävirallisempia tapaamisia verkossa: esimerkiksi ohjausryhmän tapaamisissa käydään hankkeeseen liittyvät viralliset asiat läpi, ja kahdenkeskiset neuvottelut organisaatioiden välillä takaavat sen, että erikokoisilla toimijoilla on samanlaiset eväät hankkeen toteuttamiseen. Lisäksi työryhmässä järjestetään Spill the tea -tapaamisia, joissa käydään läpi kuulumisia ja puhutaan enimmäkseen muusta, kuin työstä. Hankkeen toimivuuden ja onnistumisen kannalta kaikenlaiset kontaktit työryhmän kanssa ovat tärkeitä.

Kansainvälisen hankkeen toteuttamisesta haaveilevalle Rankila-Källström nostaakin työkalupakkiin neljä tärkeää asiaa.

Hanketta suunnittelevalle sanoisin, että kaikki lähtee unelmoinnista. Kaikki on mahdollista, mutta sen jälkeen se vaatii, että kontaktoit ihmisiä, ja että löydät ihmisiä, jotka haluavat samoja asioita.

Toisaalta täytyy ajatella myös sitä, että ei ole koskaan hyvä tehdä vain itselleen asioita, vaan tarkastella myös yhteiskuntaa ympärillään. Hyvä hanke lähteekin yhteiskunnassa esiintyvästä tarpeesta, kuten tässä tapauksessa nousevien taiteilijoiden ahdingosta. Lisäksi hankeyhteistyössä on tärkeää pystyä kompromisseihin: Rankila-Källström painottaa, että kompromissit saavat aikaan sen, että tehdään yhdessä, eikä pelkästään yhden toimijan vision mukaan.

- Ja sitten lopulta täytyy vain uskaltaa ja tehdä aika paljon töitä, hän nauraa.

 

Teatteriala uuteen nousuun pandemia-ajan jälkeen

Odotukset ja toiveet foorumin suhteen ovat korkealla. Yksi suuri vaikutus koko teatterialalle näkyy jo siinä, että kyseistä rahoitusmuotoa ei ole aikaisemmin myönnetty teatterialalle. Toinen konkreettinen tulos on se, että foorumin kautta muodostetaan laaja, kansainvälinen taiteilijaryhmä. Tämä mahdollistaa taiteilijoille esimerkiksi sen, että tulevaisuudessa heillä on paikkoja, jonne ehdottaa omaa vierailuesitystä. Rankila-Källström näkee tämän hyvinkin todennäköisenä.

Tärkeintä ovat tietysti hankkeen nousevat taiteilijat ja heidän tulevaisuutensa. Tämä hanke on todella käytännönläheinen ja toiminnallinen, eli tässä varmasti tavoitetaan kohderyhmäämme ja luodaan heille mahdollisuuksia.

Jos foorumi helpottaa edes muutamien ihmisten uraa, niin sehän on jo suuri voitto.

Turun ammattikorkeakoulun kannalta tärkein tulos on oppimiskokemus suuren hankkeen koordinoinnista, hallinnoinnista ja aikataulussa toteuttamisesta. Rankila-Källström toivookin, että jos Suomeen saadaan vastaisuudessa samankaltaista rahoitusta, Turun ammattikorkeakoulu voisi tarjota tukea prosessissa mentorin roolissa. Lisäksi toiveissa olisi, että foorumia voidaan tulevaisuudessa käyttää myös mallina projektin toteuttamisesta ja ihmisten kohtauttamisesta.

Erityisesti pandemia-aika ja sen vaikutukset taidealaan värittävät Theatre in Palm -foorumia paljon.

- On ollut ikävää huomata, millä tavalla taide pistetään syrjään kriisitilanteessa. Nuorille, nouseville taiteilijoille on pandemia-aikana syntynyt resilienssiä ja kekseliäisyyttä, mutta se ei kestä loputtomiin. Sen takia on tärkeää, että me puhumme tästä teatterihankkeena. Me omimme tämän nyt, koska tämä kuuluu nyt meille.

Rankila-Källström kiittelee rahoittajatahoja siitä, että he näkivät tarpeen foorumille.

- Taiteella on itseisarvo, se ei ole pelkästään väline johonkin asiaan. Eikä se ole sitä, että taiteilijat tulevat kahvipaketilla töihin koko illaksi. Tämä on sitä työtä, mitä meidän täytyy uutterasti tehdä.
 

Teksti: Anni-Leena Alanen