Uutinen

Tietoa ukrainalaisille kotikunnan hakemisen vaikutuksista kasvatukseen ja koulutukseen nyt verkkosivuillamme

Ajankohtaista Ammatillinen koulutus Esiopetus Korkeakoulutus Lukiokoulutus Perusopetus Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus Varhaiskasvatus Kotoutuminen Ukraina
Tietoa kotikunnan hakemisen vaikutuksista kasvatukseen ja koulutukseen on saatavilla ukrainaksi, englanniksi, suomeksi ja ruotsiksi.
Kotikunta-sana hashtagina suomeksi ja ukrainaksi

Kun tilapäistä suojelua saava henkilö on ollut Suomessa vähintään vuoden ja hänen oleskelulupaansa on jatkettu, hän voi hakea kotikuntaa. Monelle ukrainalaiselle Venäjän hyökkäyssotaa Suomeen paenneelle tämä on pian ajankohtaista. 

Kotikunnan saaminen vaikuttaa monella tapaa kasvatukseen ja koulutukseen. Yksi keskeinen muutos on esimerkiksi se, että kotikunnan saamisen myötä oppivelvollisuusikäisillä lapsilla ja nuorilla on oppivelvollisuus. 

Olemme julkaisseet ukrainalaisille suunnattua materiaalia siitä, miten kotikunnan hakeminen ja saaminen vaikuttaa lasten ja nuorten oikeuksiin sekä velvollisuuksiin kasvatuksen ja koulutuksen osalta. Materiaali on julkaistu ukrainaksi, englanniksi, suomeksi ja ruotsiksi. 

Viestimme ukrainalaisille tästä uudesta kokonaisuudesta erikseen esimerkiksi sidosryhmien ja sosiaalisen median avulla. On tärkeää, että mahdollisimman moni kotikunnan hakemista harkitseva saa sen tuomista muutoksista tietoa, joten toivomme, että tietoa sivustostamme jaetaan laajasti.

Kasvatuksen ja koulutuksen järjestäjille tarkoitettu tieto löytyy sekä Opetushallituksen että opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilta

Kasvatuksen ja koulutuksen järjestäjille tarkoitettua ajantasaista tietoa kotikunnan saamisen vaikutuksista ja tukimateriaalia ukrainalaisten tukemiseen löytyy puolestaan sekä Opetushallituksen että opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilta: 

  • Opetushallituksen verkkosivuilla on tukimateriaalia kasvatuksen ja koulutuksen järjestäjille siitä, miten kotikunnan saaminen vaikuttaa kasvatukseen, opetukseen ja koulutukseen. 
  • Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) verkkosivuilla on kunnille ja koulutuksenjärjestäjille suunnattu kirje Ukrainasta paenneiden kotikuntaoikeudesta. Kirje toimii muistilistana siitä, miten kotikuntaoikeus vaikuttaa hallinnonalan lainsäädännön soveltamiseen. Sivuilla on vastattu myös kasvatuksen ja koulutuksen järjestäjien, korkeakoulujen ja muiden OKM:n hallinnonalan toimijoiden usein esittämiin kysymyksiin esimerkiksi lainsäädännöstä ja sen soveltamisesta sekä järjestäjien oikeuksista ja velvollisuuksista.