Uutinen

Toisen kotimaisen kielen opiskelun vahvistaminen ammatillisessa koulutuksessa – valtionavustushaku on avattu

Koulutus ja tutkinnot Ammatillinen koulutus Oppimateriaali
Ammatillisen koulutuksen toisen kotimaisen kielen opiskelun vahvistamiseksi on avattu valtionavustushaku. Haku on osa toisen kotimaisen kielen kehittämisohjelmaa. Haun tavoitteena on vahvistaa toisen kotimaisen kielen opiskelua ammatillisessa koulutuksessa, erityisesti palvelualan työtehtävissä.
Asiakas, opettaja ja opiskelija ammatillisen oppilaitoksen herkkukaupan kassalla.

Työelämän asiakaspalvelutehtävissä tarvitaan taitoa palvella asiakkaita molemmilla kotimaisilla kielillä, joten kielitaidon vahvistaminen on tärkeää ammatillisen perustutkinnon yhteisten tutkinnon osien pakollisten kieliopintojen lisäksi. Valtionavustuksella vahvistetaan työtehtävissä tarvittavaa ruotsin ja suomen kielen taitoa asiakkaiden palvelemiseksi. Kehittämistoimista syntyy malleja ja toimintaa, esimerkiksi järjestämällä opetusta ja/tai ohjausta toisella kotimaisella kielellä ja lisäämällä opiskelijoille mahdollisuuksia opiskella toista kotimaista kieltä valinnaisina opintoina.

Hanke toteutetaan hyödyntäen koulutuksen järjestäjien verkostoitumista ja muita yhteistyömuotoja. Kehittämistoiminnan tulokset voidaan juurruttaa hankeverkoston koulutuksen järjestäjien omaan toimintaan ja levittää muiden koulutuksen järjestäjien käytettäväksi.

Verkostohankkeille on varattu 100 000 euroa. Valtionavustusta voivat hakea ammatillisen koulutuksen järjestäjät. Hakuaika päättyy 15.2.2023. Avustuspäätökset tehdään maaliskuussa.

 

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus ovat laatineet yhteistyössä kehittämisohjelman, jonka toimenpiteet edistävät hallitusohjelman kirjausta toisen kotimaisen kielen oppimisen vahvistamisesta ja toteuttavat myös kansalliskielistrategian linjauksia. Kehittämishankkeen toteutusvastuu on Opetushallituksella. Kehittämisohjelman kustannukset jakautuvat vuosille 2022–2023.