Uutinen

TRACtion-tutkimushanke: Perinteen, innovaation ja luovuuden kudelma

Kokemuksia Kulttuuri Luova Eurooppa
TRACtion – Tradition in Action tutkimushanke on Luovan Euroopan rahoittama yhteistyöhanke, jossa yliopistot Suomesta, Maltalta ja Irlannista kokoontuvat yhteen tutkimaan maiden perinnepukuja ja niiden valmistamiseen liittyviä käsityöperinteitä osana nykymuotoilua ja eurooppalaista identiteettiä. Maltan yliopiston koordinoima hanke elvyttää ja uudelleen luo kolme perinnepukua ja samalla kouluttaa nuoria tekstiilikulttuuriperinnön osaajiksi. Tutkimusryhmä toteaa, että perinnepuvuissa piilee potentiaali nykypäivän ja tulevaisuuden haasteiden ratkaisuun.
Kuvassa kolme perinnepukua, Maltalta, Irlannista ja Suomesta
TRACtion-hankkeen tutkimusryhmäläisiä Helsingin yliopistolla
TRACtion-hankkeen tutkimusryhmäläisiä Helsingin yliopistolla lokakuussa 2023

”Kulttuuriperintö, perinnepuvut, tietoisuus ja luovuus” ovat Lorraine Portellin mukaan TRACtion - Tradition in Action -hankkeen avainsanat. Portelli edustaa Maltan yliopistoa, joka toimii koordinaattorina Luovan Euroopan rahoittamassa monialaisessa tutkimushankkeessa.  

Perinnepukujen esiintuonti ja niihin liittyvän arvostuksen elvyttäminen Euroopassa on TRACtion hankkeen ydin. Portelli on ollut huolissaan katoavasta tekstiilikulttuuriperintöön liittyvästä julkisesta tietoisuudesta ja näkyvyydestä.  ”Ajan kuluessa perinnepuvut ja niihin liittyvät käytänteet katoavat ja ne jäävät vain rajattujen yhteisöjen tietoisuuteen”, selittää Portelli. 

-Usein kulttuuriperintö yhdistetään yleisemmin kulttuuriin ja esimerkiksi arkkitehtuuriin. Sen sijaan tekstiilikulttuuriperintö on jäänyt Euroopassa varjoon. Hankkeellamme pyrimme elvyttämään perinnepuvut ja yhdistämään ne vahvemmin osaksi kulttuuri- ja luovia aloja, jatkaa Zoi Arvanitidou Maltan yliopistolta. 

Portelli ja Arvanitidou saapuivat Helsinkiin lokakuussa 1900-luvun alun maltalaisen perinnepuvun, għonnellan, kanssa. Myös faldetaksi tunnettu kaapumainen silkistä tai puuvillasta valmistettu naisten puku on tuotu Helsinkiin röntgenkuvattavaksi, minkä Helsingin yliopisto partnerina on mahdollistanut. Vuonna 2023 käynnistyneen hankkeen kumppanit tapaavat nyt ensimäistä kertaa kasvotusten Helsingin yliopiston tiloissa. Siltavuorenpenkereelle on kokoontunut Maltan yliopiston lisäksi Kathryn McSweeney Irlannin yliopistolta sekä itse Helsingin yliopiston tutkimusryhmän jäseniä. Riikka Räisänen koordinoi Suomesta käsin tapahtuvaa toimintaa. 

-Innovaatio ja inspiraation ammentaminen perinteestä keskustelevat hankkeessamme keskenään. Tarkoitus ei ole luoda vanhaa uudestaan, vaan tuoda perinne nykyajan kontekstiin ja sitä kautta avata perinnepukujen tuomia mahdollisuuksia tulevaisuudessa, painottaa Räisänen. 

Räisäsen koordinoima tutkimusryhmä perehtyy hankkeen aikana Karjalan ja Äyrämöisen perinnepukuihin, ja etenkin niissä käytettyihin materiaaleihin, luonnonväriaineisiin ja rakenteeseen, joissa on potentiaalia nollajätesuunnittelun kehittämiseen tekstiilialalla.  

Innovaatio ja tietoisuuden levittäminen punaisena lankana 

Hankkeen tekijät näkevät perinnepuvuissa piilevän potentiaalin nykypäivän ja tulevaisuuden haasteiden ratkaisussa. Tekstiilialan ammattilaisina, tutkimusryhmämäiset allekirjoittavat nykymuodin ympäristöhaitat: siinä missä ennen materiaalit olivat vähissä, nykyään jätettä syntyy valtavasti. 

-Kestävyys, kulttuuriperintö ja perinnepuvut ovat yhteen kietoutuneita käsitteitä. Tällä hetkellä tarkastelemme tekstiilejä, niiden kaavoja, suunnittelumalleja ja valmistusprosesseja. Tarkoitus on modernisoida vanhoja menettelytapoja, millä voimme tarjota innovatiivisia vastauksia sekä tietoa ja ymmärrystä, selittää McSweeney ja toteaa, että hankkeen luomalle tiedolle on Euroopassa kysyntää. 

McSweeney tuo esille Upcycling-konseptin, joka on keskiössä tutkimushankkeessa. Tähänastinen tutkimus on tuonut esille perinnepukujen valmistusmenetelmien ja materiaalien ympäristöystävällisyyden.

Esimerkiksi Portellin tutkimusryhmä huomasi, kuinka għonnellan valmistuksessa ei ole syntynyt lainkaan jätettä ja kuinka niin materiaalit kuin valmistusprosessi olivat ympäristöystävällisiä. 

-Aikalaiset olivat viisaita. Heidän mieleensä oli jo vakiintunut kestävyysajattelu: mitään ei heitetty pois. Me haluamme tarttua tähän ja kehittää kestävyyttä edelleen, hehkutta Portelli. 

TRACtion hanke on relevantti Euroopalle, sillä sen aikana palataan paikallisille lähteille ja elvytetään siten paikallisia identiteettejä ja tuodaan esille eurooppalaisen tekstiilikulttuuriperinnön rikkautta. 

-Juurille palaaminen voi antaa turvaa ja jatkuvuuden tunnetta nykypäivän epävakaisiin aikoihin, kertoo Räisänen. 

Eurooppalainen yhteistyö mahdollistaa perinnepukujen perusteellisen tutkimisen 

Kuvassa Lorainne Portelli esittelemässä Ghonellaa.
Lorainne Portelli esittelemässä għonnellaa

TRACtion hanke on saanut rahoituksen 2023–2025 väliselle ajalle ja yhteistyö on jo hyvällä mallilla. 

-Nyt olemme siirtymässä tiedonkeruuvaiheesta ideointivaiheeseen, ja tämä on innostavaa, kertoo McSweeney. 

Yhteinen kokoontuminen Helsingissä ovat tästä uudesta alkavasta vaiheesta esimerkki. 

Hankkeen aikana tullaan julkaisemaan tutkimuskirjallisuutta, sekä järjestämään laajasti erilaisia tapahtumia ja näyttelyitä niin paikan päällä kuin virtuaalisesti. Euroopan laajuisen yleisön saavuttamista varten perinnepuvuista olevaa tietoa ja materiaalia jaetaan digitaalisilla alustoilla, joista esimerkkejä ovat Europeana- ja Google Arts & Culture -verkkoalustat.

Räisänen tuo esille opiskelijoiden osallistamisen tärkeyden. Helsingin yliopisto on jo toteuttanut aiheeseen liittyvän opintokokonaisuuden ja kaksi muuta kurssia on suunniteltu toteutettavaksi myöhemmin. Opiskelijat ovat hankkeessa keskeisessä roolissa niin tutkimuksen tuottajina kuin uuden tiedon oppijoina. 

-On tärkeää, että perinnepukuihin liittyvä tietotaito siirtyy myös nuoremmille sukupolville, painottaa Arvanitidou.

Luova Eurooppa -yhteistyö on mahdollistanut perinnepukujen perusteellisen tutkimisen ja tiedonjanon kasvamisen Euroopan tasolla, mikä on ollut hankkeen tekijöille intohimon asia. Hankkeen tekijöille on ollut innostavaa huomata, kuinka positiivisen vastaanoton TRACtion on saanut julkisesti. 

-Opiskelijat ovat lähteneet mukaan ja esimerkiksi museot ovat olleet yhteistyöhaluisia. On ollut ilo huomata, kuinka museotyöntekijät ovat osoittaneet kiinnostusta tutkimuksemme ja halunneet lisää tietoa toiminnastamme. Museoihin verrattuna hankkeellamme on paremmat resurssit tutkia esimerkiksi karjalaista perinnepukua, kertoo Räisänen. 

Keskeiseksi haasteeksi on muotoutunut tiedonkeruun ja lähteiden löytämisen vaikeus. Portelli ja Arvanitidou kertovat, kuinka alkuperäisen għonnellan löytäminen tuntui miltei mahdottomalta Maltan kontekstissa. Lopulta vaivannäkö palkittiin, kun alkuperäinen artefakti saatiin paikallisen yksityishenkilön lahjoituksena. 

Hankkeen alkuvaiheessa hankaluuksia tuotti niin ikään idean ja käytännön välisen tasapainon löytäminen. Tässä apuna on ollut yhteistyö ja yhdessä tekeminen. 

-Halusimme ajatella suuresti, mutta Suomesta tuli viestiä pitää jalat maassa, naurahtaa Portelli.

Räisänen yhtyy keskusteluun ja jatkaa: 

-Tavoitteiden pitää olla kunnianhimoisia, mutta realistisia, jotta ne voidaan saavuttaa rahoituksen puitteissa. Kannustan ideoimaan suuresti, sillä näin saadaan esille hankkeiden parhaat puolet, ja sitten voidaan lähteä kehittämään konkreettisia toimia.

Merkittävä ja mielekäs matka 

TRACtion-hankkeessa antoisaa on ollut sen rajat ylittävä yhteistyö, perinnepukuihin liittyvän tiedon lisääntyminen ja julkisen keskustelun herättäminen. Sekä tietysti itse puvut. 

-Tämä on ainutlaatuinen mahdollisuus oppia muilta ja suunnitella tulevaa, kommentoi Räisänen ensimmäistä yhteistä paikan päällä tapahtuvaa kokoontumista. 

-Prosessin aikana intohimo hanketta kohtaan on vain jatkanut kasvamistaan ja se voimistuu etenkin näiden yhteisten tapaamisten kautta, hehkuttaa Arvaniditou. 

Räisänen kannustaa verkostoitumaan, osallistumaan tapahtumiin ja tapaamaan uusia ihmisiä, jota kautta inspiraatio ja yhteistyökontaktit omalle intohimohankkeelle voi syntyä. 

-Hankkeen ja tutkimuksen tekeminen yhdessä on hauskaa, kertoo Räisänen. 

-Meillä kaikilla on merkityksellisiä tarinoita puvuista ja perinteistä. Hanke kiinnittää huomiota tähän osaan elämistämme, mikä on herättänyt kiinnostusta ja yhteenkuuluvuuden tunnetta. Tämä on jotain hyvin arvokasta, kertoo McSweeney. 

Nyt on aika ottaa għonnella esiin pakkauksestaan. 

 

Teksti: Dora de Arruda Camara