Uutinen

Tule arvioimaan EU:n nuoriso-ohjelmien hakemuksia ja raportteja

Ohjelmat Kansalaistoiminta Nuorisotyö Erasmus+ Erasmus+ nuorisoalalle Euroopan solidaarisuusjoukot Kansainvälistyminen Rahoitus
EU:n nuoriso-ohjelmat etsii asiantuntijoita arvioimaan hankehakemuksia ja hankkeiden loppuraportteja. Pystyt tekemään arviointityötä suurelta osin itsenäisesti verkossa.
Opintovierailulle osallistuvia istuu lattialla ja maalaa paperille

Haemme arvioijia 20242027

Haemme asiantuntijoita arvioimaan 

 • hankehakemuksia ja/tai
 • hankkeiden loppuraportteja.

Haun myötä täydennämme vuoden 2024 alusta lähtien seuraavien ohjelmien arvioijajoukkoa:

 • Erasmus+ Youth
 • Euroopan solidaarisuusjoukot.

Hakuaika päättyy tiistaina 21.11.2023.

Löydät hakulomakkeen tästä

Yleistietoa ohjelmista

Erasmus+ Youth (Erasmus+ nuorisoalalle) edistää nuorten ja nuorisotyöntekijöiden kansainvälistä liikkuvuutta ja tukee nuorisotyötä kehittäviä hankkeita. Ohjelmaosiosta rahoitetaan muun muassa nuorisovaihtoja, nuorisotyöntekijöiden liikkuvuushankkeita, nuorten osallistumishankkeita ja yhteistyöhankkeita.

Euroopan solidaarisuusjoukot -ohjelma kokoaa eurooppalaiset nuoret yhteen rakentamaan tasa-arvoisempaa ja oikeudenmukaisempaa yhteiskuntaa, jossa nuorten ääni kuuluu ja sitä kuunnellaan. Ohjelmasta rahoitetaan nuorten vapaaehtoistyötä ja solidaarisuushankkeita.

Mitä odotamme sinulta?

Hakijana määrittelet itse hakemuksessa asiantuntijuutesi ja toiminnot, joita pystyt arvioimaan.

Toivomme sinulta

 • nuorisoalan erinomaista tuntemusta ja työkokemusta
 • kyseessä olevien EU-ohjelmien tuntemusta
 • kykyä itsenäiseen arviointityöhön, taitoa lukea hakemuksista ja/tai loppuraporteista oleelliset tiedot ja kirjoittaa hakijalle selkeä palaute
 • kykyä arvioida hankkeiden budjetteja suhteessa hakemuksessa ja/tai loppuraportissa esitettyyn toimintaan
 • riittäviä tietoteknisiä taitoja ja riittävää kielitaitoa (suomi ja englanti, ruotsin taito eduksi).

Lisäksi arvostamme kokemusta vastaavanlaisista arviointitehtävistä.

Mistä arviointityö koostuu?

Arviointityön aikataulut

EU:n nuoriso-ohjelmissa on useampia hakuja vuosittain. Vuoden 2024 suurten hakukierrosten hakemusarviointityö ajoittuu seuraavasti:

 • kevään hakukierros: arviointiaika maalis–huhtikuu
 • syksyn hakukierros: arviointiaika loka-marraskuu.

Muista pienemmistä hauista ja niihin liittyvistä arvioinneista kerromme valituille arvioijille myöhemmin vuoden 2024 ohjelmaoppaiden ilmestyttyä.

Hakemusten itsenäinen arviointityö

Arviointityö pohjautuu Euroopan komission määrittämiin arviointikriteereihin ja -ohjeisiin.

Arviointi koostuu pisteytyksestä ja kirjallisesta palautteesta. Arviointia tehdään itsenäisesti verkossa Euroopan komission tätä varten rakentamassa tietokannassa.

Kysymme hyvissä ajoin arvioijan mahdollisuudesta osallistua hakukierroskohtaiseen tai muuhun arviointityöhön. Ilmoitamme myös arviointiin liittyvät aikataulut ja prosessin vaiheet ennen arviointityön aloittamista. Ilmoitettujen määräaikojen rajoissa arvioija voi rakentaa oman aikataulun verkkotyöskentelylleen.

Hakemusten lopullisen arvioinnin valmistelu

Toiminnosta riippuen yksittäistä hakemusta arvioi 1 tai 2 arvioijaa. 2 arvioijan työskentelyssä kumpikin valmistelee ensin oman arviointinsa, minkä jälkeen arvioijat päättävät yhdessä hakemukselle annettavat pisteet ja muotoilevat yhteisen hakijalle lähetettävän palautteen.

Hakemusten arviointikokous

Arvioijat osallistuvat haun yhteydessä arviointikokoukseen, joka järjestetään joko Opetushallituksen määrittelemissä tiloissa Helsingissä tai verkossa. Kokouksessa esitellään kaikki valmistuneet hankearvioinnit ja tehdään esitykset rahoituspäätöstä valmistelevalle valintakomitealle.

Loppuraporttien arviointityö

Yksittäistä loppuraporttia arvioi toiminnosta riippuen 1 tai 2 arvioijaa. Hakemusten tapaan loppuraportti toimitetaan arvioijalle työstettäväksi erilliseen tietokantaan, missä hän valmistelee raportin pisteet ja kirjallisen palautteen.  Kahden arvioijan työskentelyssä noudatetaan samaa prosessia kuin hakemusten arvioinnissa.

Loppuraportteja saapuu arvioitavaksi pitkin vuotta. Loppuraportteja arvioitaessa noudatetaan sen ohjelmakauden sääntöjä, jolloin hanke on rahoitettu.

Arvioinnista maksettava palkkio

Arvioijille maksetaan arvioinnista palkkio. Lisäksi matkakulut koulutuksiin ja arviointikokouksiin korvataan valtion matkustussäännön mukaan. Olemme määritelleet jokaisen avustusmuodon hakemuksille ja loppuraporteille laskennallisen työmäärän, jonka perusteella maksamme palkkion. 

Verkkokokouksiin liittyvistä laitteista ja ohjelmistoista (muun muassa Microsoft Teams) arvioija vastaa itse.

Järjestämme arvioijille koulutusta

Ennen arviointityön aloittamista koulutamme valitut arvioijat alkuvuodesta 2024. Jos sinut valitaan arvioijaksi, sitoudut osallistumaan koulutukseen joko Opetushallituksen määrittelemissä tiloissa Helsingissä tai verkossa. Matkakulusi korvataan valtion matkustussäännön mukaan.

Hakeminen ja valintamenettely

Haku on kaksivaiheinen.

1. Täytä hakemuksesi verkossa viimeistään tiistaina 21.11.2023.

Ilmoitamme ennakkovalinnasta kaikille hakijoille 27.11.2023 alkavan viikon aikana.

2. Jatkoon valituilla teetämme ennakkotehtävän, jonka palauttamispäivämäärän kerromme tehtävää lähetettäessä.

Lisätiedot

EU:n nuoriso-ohjelmat
ohjelma-asiantuntija Aarne Toivonen
aarne.toivonen(at)oph.fi
0295 338 594