Uutinen

Turvallisuusosaaminen on keskeistä prosessinhoitajan osaamista

Koulutus ja tutkinnot Ammatillinen koulutus Tutkinnon perusteet
Prosessiteollisuus on kehittyvä ja kasvava toimiala, jolla työntekijöitä edellytetään korkeaa turvallisuusosaamisen tasoa. Prosessinhoitajan tulee ymmärtää tuotantoprosesseja, hahmottaa kokonaisuuksia ja olla tilannetietoinen voidakseen toimia turvallisesti. Vihreä siirtymä oli myös vahvasti esillä, kun prosessiteollisuuden perustutkintoon sanoitettiin kestävän kehityksen ja kiertotalouden osaamista konkreettisiksi ammattitaitovaatimuksiksi. Uudet prosessiteollisuuden perustutkinnon perusteet tulevat voimaan 1.8.2024.
Sininen rullalinjasto kuvattuna alhaaltapäin. Mies pitää isoa muovilaatikkoa käsissään linjaston vieressä.
Linjasto

Prosessiteollisuuden kasvuodotukset perustuvat pitkälti vihreään siirtymään ja kiertotalouteen, jotka ovat osa toimialan laajempaa muutosta kohti ilmastoneutraaliutta ja pitkän aikavälin kilpailukykyä. Tämä edellyttää uutta osaamista myös prosessinhoitajilta.

Uudistetun Prosessiteollisuuden perustutkinnon perusteet sisältävät kaksi pakollista tutkinnon osaa Tuotantoprosessin käynnissäpito ja Tuotantoprosessin ohjaaminen (yhteensä 80 osaamispistettä). Uudistuksessa luovuttiin tutkinnon osaamisaloista. Opintojen suuntaaminen tapahtuu jatkossa tutkintonimikekohtaisten valinnaisten tutkinnon osien kautta. Lisäksi tutkintoon valitaan 30 osaamispisteen laajuisesti muita valinnaisia tutkinnon osia, joista mainittakoon muun muassa uusi tutkinnon osa Robotin käyttö tuotantoprosessissa.

 

Uutta osaamista akkuteollisuuteen

Akkuteollisuuden investoinnit Suomeen näkyvät konkreettisesti kasvavana osaajapulana. Akkuteollisuuden kaipaama perusosaaminen on sanoitettu uuteen valinnaiseen tutkinnon osaan Akkuteollisuudessa toimiminen. Tutkinnon osan sisältö laadittiin yhteistyössä ALBATTS-hankkeen kanssa. Erasmus+ rahoittaa joulukuussa päättyvää ALBATTS-hanketta, jonka tavoitteena on varmistaa Euroopan akkuteollisuudelle ammattitaitoinen ja pätevä työvoima.

- Tutkinnon perusteuudistuksen kanssa samanaikaisesti toteutettu ALBATTS-hanke tarjosi perustetyöhön uusinta tietoa akkuteollisuuden osaamistarpeista, iloitsee Jaana Villikka-Storm Opetushallituksesta.

 

Yhtenäiset osaamisen arviointikriteerit käyttöön

Perusteuudistuksen myötä myös Prosessiteollisuuden perustutkinnon ammatillisissa tutkinnon osissa on otettu käyttöön yhtenäinen osaamisen arviointi. Muutos näkyy konkreettisesti ammattitaitovaatimusten määrän merkittävänä lisääntymisenä. Osaamisen arvioinnin menettelytapoihin uudella kriteeristöllä ei ole vaikutusta. Arvosana määräytyy sen mukaan, mille arviointiasteikon tasolle opiskelijan osaaminen kokonaisuutena parhaiten sijoittuu. 

- Lausuntopalaute oli pääosin myönteistä. Pakollisten tutkinnon osien laajuus nähtiin riittävänä ja valinnaiset tutkinnon osat soveltuvat monipuolisesti erilaisiin prosessiteollisuuden työtehtäviin toteaa Jaana Villikka-Storm.

Uudistuneet tutkinnon perusteet tulevat voimaan 1.8.2024

Prosessiteollisuuden perustutkinto

  • Prosessiteollisuuden perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä
  • Tutkinnossa on kaksi tutkintonimikettä: prosessinhoitaja ja valutuotevalmistaja
  • Tutkinnon suorittaneella on perusvalmiudet toimia prosessiteollisuudessa eri alojen tuotannon käyttö- ja käynnissäpitotehtävissä.
  • Prosessiteollisuuden perustutkinnon opinnot vuonna 2022 aloitti 470 opiskelijaa, joista 70 % oli yli 19-vuotiaita
  • Prosessiteollisuuden perustutkintoa opiskeli  vuonna 2022 yhteensä lähes 2 000 opiskelijaa
  • Vuosittain valmistuu reilut 400 prosessinhoitajaa

Lisätietoa

yli-insinööri Jaana Villikka-Storm Opetushallituksesta (jaana.villikka-storm [at] oph.fi)

opettaja Niina Aho Stadin ammatti- ja aikuisopistosta (niina.aho [at] edu.hel.fi)