Uutinen

Ukrainan ammatillinen koulutus uudistuu suomalaisten tuella sodan keskelläkin

Koulutus ja tutkinnot Ammatillinen koulutus Ukraina
Opetushallituksen johdolla toteutetun EU4Skills – Better Skills for Modern Ukraine-hankkeen tavoitteena on ollut tukea Ukrainan ammatillisen koulutuksen uudistus- ja modernisointityötä. Hanke käynnistyi vuonna 2020, ja se tulee päätökseen toukokuussa 2023. Yhteistyön jatko on kuitenkin jo suunnitteilla.
Ryhmä opettajia seisomassa Ukrainan lipun kanssa valkoisen infinity wall-taustan edessä
Opintomatkalla Suomessa olleet ukrainalaiset opettajat vierailivat mm LIVE ammattiopistossa Leppävaarassa. Opiskelija Toni Juusolan ottamassa ryhmäkuvassa vierailijat ja isännät ovat ns "Infinity Wall'in” edessä.

Helsingissä 21.4.2023 pidetyssä ”Ukrainan koulutussektoria kehittämässä: Ukrainan koulutussektorin tuki ja jälleenrakennus” - hankeseminaarissa vedettiin yhteen oppeja loppumassa olevista perus- ja ammatillisen koulutuksen kehittämishankkeista ja hahmoteltiin myös näkymiä tulevaan.

- EU4Skills-projekti on ollut Ukrainan ensimmäinen monitoimijahanke ammatillisen koulutuksen alalla. Suomen oli luontevaa ottaa vastuu keskeisistä kehittämisen kohteista, koska olimme itse äskettäin suorittaneet niissä laajan reformin, kertoo johtaja Samu Seitsalo Opetushallituksesta.

Suomen vastuulla hankkeen alkuvaiheessa oli erityisesti ammatillisten tutkintojen ja opetussuunnitelmien uudistaminen sekä opettajankoulutuksen ja oppilaitosjohdon koulutuksen kehittäminen. Opettajankoulutusta varten toteutukseen saatiin kilpailutuksella kumppaniksi Omnia Education Partnershipsin (OEP) johtama konsortio, jossa ovat Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia ja Haaga-Helian ammattikorkeakoulu. Helmikuussa 2022 alkanut Venäjän hyökkäyssota vaikutti kuitenkin hankkeen toteuttamiseen ja tavoitteisiin, ja sodan myötä ammatillisen koulutuksen kehittämisen lisäksi keskityttiin kriisiapuun.

Hankkeessa tuotettiin yhteensä 33 verkkokurssia opettajien ja oppilaitosjohdon koulutukseen sekä kaikkiaan 20 ammatillisen koulutuksen itseopiskelukurssia verkkoon. Nämä kurssit keskittyvät sisällöltään mm. jälleenrakennukseen, yrittäjyyteen sekä tietotekniikkaan. Ensimmäisen kolmen kuukauden aikana kursseilla opiskeli noin 19.000 opiskelijaa. Kaikista suosituimmaksi kurssiksi on noussut hätäensiapukurssi. 

-    Arvostamme suomalaisten kumppanien ripeää reagointia pandemian aiheuttamiin haasteisiin, jonka ansiosta vuonna 2021 yhteistyömme muotoihin lisättiin digitaalinen ja etäoppiminen, kiitti hankeseminaarin avannut suurlähettiläs Olga Dibrova Ukrainan suurlähetystöstöstä. - Tämä on ollut äärimmäisen arvokasta myös myöhemmin, kun Venäjän aloittama julma sota on riistänyt sadoilta tuhansilta lapsilta ja nuorilta mahdollisuuden koulunkäyntiin. Monet heistä ovat pystyneet jatkamaan opiskelua digitaalisesti.

Suomen vahvuudet ja tapa tehdä yhteistyötä arvossaan

Koulutussuurlähettiläs Marjaana Sallin vetämässä keskustelussa pohdittiin, mikä on ollut juuri suomalaisten tuoma lisäarvo monitoimijahankkeelle. Mitä ei olisi saatu aikaan ilman Suomen mukanaoloa?

Suomen osuutta hankkeessa vetävä opetusneuvos Hanna Autere Opetushallituksesta näkee, että Suomen panos on ollut erityisen vahva kahdessa asiassa: ensinnäkin suomalaisilla on ollut keskeistä substanssiosaamista laajan ammatillisen koulutuksen modernisointiin tähtäävän reformin läpiviemisestä. Näin ollen yhteistyön avulla pystyttiin lisäämään ukrainalaisten ymmärrystä siitä, mitä on osaamisperustainen, joustava, jatkuva oppiminen. 

-Toisaalta pandemian ja sodan pakottamina tulivat esille verkko-oppimisen hyödyt, ja suomalaisten esimerkin avulla Ukrainassa nähtiin, miten voidaan toteuttaa monimediaista, aktivoivaa oppimispolkua rakentavaa verkko-opetusta, jonka yhteydessä osaamista voi testata sen sijaan, että verkko-opetus olisi vain kokoelma verkkomateriaaleja, joita hyödynnetään opettajavetoisesti, kuvailee Autere.

Digitaalisia oppimiskokonaisuuksia rakentamaan saatiin myös suomalaisia opetusteknologiayrityksiä. EU4Skills-hankkessa onkin ollut mukana harvinaisen moninainen konsortio toimijoita. Mitä lisäarvoa monitoimijayhteistyö on tuonut?
Mervi Jansson Omnia Education Partnersista katsoo, että ilman ketterää konsortiota ei olisi saatu aikaan nyt saatuja tuloksia. - Suomen matala hierarkia ja yhdessä tekemisen kulttuuri mahdollisti esimerkiksi ohjelman nopean uudelleen organisoitumisen sodan alun jälkeen.

Myös Hanna Autere näkee, että kehittämistyön onnistumisen edellytyksenä oli se, että mukana oli monenlaisia toimijoita. - Suomalaisten konsortiosta löytyi vastinparit/keskustelukumppanit kaikilla tasoilla ministeriöstä yksittäisiin opettajiin. Pitkäjänteinen yhteistyö toi parempaa tulosta kuin tiuhaan vaihtuvien lyhytaikaisten asiantuntijoiden vierailut.

Opintovierailut avasivat joustavan ja inklusiivisen koulutuksen mallia

Ukrainalaiset koulutusjohtajat ja opettajat tekivät vuoden vaihteessa kaksi opintovierailua pääkaupunkiseudun ja Tampereen ammatillisiin oppilaitoksiin. Ensimmäisen vierailun osallistujat olivat Ukrainan opetusministeriön ammatillisen koulutuksen johtaja, Laatukeskuksen johtaja sekä ministeriön ja paikallishallinnon ammatillisen koulutuksen johtajia. Ryhmä tutustui ammatilliseen koulutukseen mm. Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omniassa ja opettajakoulutukseen Haaga-Heliassa.

Erityisen mielenkiinnon kohteena oli vierailu Tampereen Aikuiskoulutuskeskus TAKK:issa, joka on erikoistunut aikuisten ammatilliseen koulutukseen. 
- Ukrainassa ammatillinen koulutus on suunnattu lähinnä nuorille. Sotatilan myötä meille tuli tarve kouluttaa myös aikuisia lyhyillä ja intensiivisillä kursseilla, kommentoi Ukrainan opetusministeriön ammatillisen koulutuksen johtaja Iryna Shumik maansa tilannetta.

Myös Hanna Autere vahvistaa sotatilan osoittaneen, että modulaarisilla tutkinnoilla tai pienemmillä osaamiskokonaisuuksilla voidaan vastata nopeammin uusiin osaamistarpeisiin ja erityisesti uudelleenkouluttamistarpeisiin.

 Toisella opintovierailulla ukrainalaisen opettajaryhmän suurimman innostuksen ja mielenkiinnon kohteeksi nousi vierailu LIVE ammattiopistossa Leppävaaran kampuksella. Siellä vieraat tutustuivat vaativaa erityistä tukea tarvitsevien koulutukseen. Erilaiset henkilökohtaisen tuen muodot, opiskeleminen tutkintoihin valmentavassa koulutuksessa ja pienissä ryhmissä pääasiassa käytännön töitä tekemällä oli uutta ukrainalaisille opettajille. Omniassa opettajat puolestaan pääsivät tutustumaan kahdeksaan eri ammatilliseen koulutusalaan ja samalla tapaamaan ammatillisia opiskelijoita työssäoppimispaikkakäynteineen. 

Hanna Autere kertoo, että opintovierailujen rooli muutoksen eteenpäin viemisessä on ollut suuri. -Tuntuu, että vasta täällä vierailun yhteydessä ukrainalaisille avautui, mistä asiantuntijamme olivat yrittäneet puhua hankkeen aikana.

Jatkoa yhteistyölle hahmotellaan jo

Vaikka EU4Skills-hanke on tulossa päätökseen, vakuuttivat molemmat osapuolet, että yhteistyö tulee jatkumaan.  Sodan seurauksena kehittämistarpeet ovat moninaisia.
- Katseemme on jo suunnattu eteenpäin, ja parhaillaan on meneillään prosessi, jossa tunnistetaan alueita millä Suomen tuki Ukrainan opetussektorille jatkuu vuodesta 2024 eteenpäin, kertoi osastopäällikkö Marja Liivala Ulkoministeriöstä.

Liitteet