Uutinen

Uusi eurooppalainen Bauhaus vakiintumassa osaksi Horisontti Eurooppaa

Ohjelmat Kulttuuri Luova Eurooppa Kestävä kehitys
Euroopan komissio esittää, että EU:n Horisontti Eurooppa -ohjelmaan perustetaan uusi, uuteen eurooppalaiseen Bauhausiin keskittyvä missio. Toteutuessaan tämä tarkoittaisi merkittäviä satsauksia tutkimukseen ja innovointiin, joilla eurooppalaisten elinympäristöistä rakennetaan uuden eurooppalaisen Bauhausin periaatteiden mukaisesti entistä kauniimpia, kestävämpiä ja osallistavampia.
Yleisöä valkokankaan edessä, valkokankaalla Euroopan komission puheenjohtajaUrsula von der Leyen, sivussa EU-lippuja
New European Bauhaus -aloitteen käynnistäjä, EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen avaamassa New European Bauhaus -festivaalia vuonna 2022.

Uusi eurooppalainen Bauhaus (New European Bauhaus, NEB) on Euroopan komission vuonna 2020 käynnistämä monialainen aloite, jonka tavoitteena on ollut löytää kestäviä ja esteettisiä ratkaisuja arkiympäristön haasteisiin sekä tuoda kulttuurinen ja luova ulottuvuus EU:n vihreän kehityksen ohjelmaan. NEB on synnyttänyt yhteistyötä, verkostoja, projekteja ja muuta toimintaa, joka on tehnyt näkyväksi aloitteen tavoitteet luoda kauniita, kestäviä ja osallistavia paikkoja, tuotteita ja elämäntapoja. Aloitteelle on kanavoitu rahoitusta tai se on näkynyt painopisteissä eri EU-rahoitusohjelmissa, Luova Eurooppa mukaan lukien.

Missiot ovat EU:n tutkimuksen ja innovoinnin Horisontti Eurooppa -puiteohjelman toimintamalli, jonka avulla koordinoidaan resursseja ja tavoitellaan yksittäisiä projekteja suurempaa vaikuttavuutta laajojen globaalien haasteiden ratkomiseen. Missiot mm. kokoavat resursseja eri rahoitusohjelmista, aktivoivat mukaan julkisia sekä yksityisiä toimijoita ja osallistavat kansalaisia.

Nykyiset missiot muodostuvat viiden teeman ympärille, joita ovat ilmastonmuutokseen sopeutuminen, syöpä, terveet meret, rannikko- ja sisävedet, hiilineutraalit ja älykkäät kaupungit sekä maaperän terveys ja ruoka. Toteutuessaan uudesta eurooppalaisesta Bauhausista tulee kuudes EU:n missio, jolla voi olla maailmassa merkittävä edelläkävijän rooli mm. rakentamisen kiertotaloudessa sekä demokraattisesti ja ihmiskeskeisesti johdetussa vihreässä siirtymässä.

Vastaamalla kyselyyn voit vaikuttaa Bauhaus-mission sisältöön

Euroopan komissio on nyt käynnistänyt Bauhausiin keskittyvän mission valmistelun.

Käynnissä on kolme kaikille avointa kuulemista, joista saadun palautteen avulla mahdollisen tulevan Bauhaus-mission sisältöä muokataan. Pääset vastaamaan kyselyihin näistä linkeistä:

Asiantuntijahaku missiolautakuntaan on käynnissä

Eri alojen asiantuntijoista perustettava missiolautakunta (Mission Board) toimii Euroopan komission apuna Bauhaus-mission suunnittelussa ja kehittämisessä. Lautakunta osallistuu mm. mission tavoitteiden, indikaattoreiden ja aikataulun suunnitteluun.

Tehtävään etsitään näkemyksellisiä asiantuntijoita mm. kulttuurin ja koulutuksen, korkeakoulujen ja tieteen sekä kansalaisyhteiskunnan piiristä Euroopasta ja sen ulkopuolelta.

Missiolautakunnan hakuaineisto ja -lomake löytyvät näiden linkkien takaa:

Haku missiolautakuntaan päättyy 15.9.2023.