Uutinen

Uusissa Erasmus+ kumppanuushankkeissa kehitetään korkeakoulutuksen digitaalisuutta

Ohjelmat Korkeakoulutus Erasmus+ Erasmus+ korkeakoulutukselle Kansainvälistyminen Koulutuksen kehittäminen
Maaliskuussa 2023 päättyneen Erasmus+ kumppanuushankkeiden hakukierroksen valinnat on tehty Opetushallituksessa. Korkeakoulusektorille jätettiin 28 hakemusta, ja rahoituksen sai 9 hanketta. Digitaalisuuden ohella osallisuus näkyy useissa uusissa hankkeissa. Hakukierroksella oli uusi Ukraina-painopiste, ja sen myötä rahoitettiin yksi hanke, jossa on mukana ukrainalainen korkeakoulu.
Erasmus+ kumppanuushankkeet 2023 infograafi hakukierroksesta

Erasmus+ kumppanuushankkeiden kevään 2023 hakukierroksella korkeakoulutuksen sektorille jätettiin Suomessa yhteensä 28 hakemusta, joista kymmenen oli 250 000 euron ja kahdeksantoista 400 000 euron suuruisia hankkeita. Hakemusmäärä kaksinkertaistui edellisen vuoden hakukierrokseen verrattuna, ja haetun rahoituksen kokonaismäärä oli 9,7 miljoonaa euroa.

Ammattikorkeakoulut osallistuivat hakuun jälleen yliopistoja aktiivisemmin: 28 hakemuksesta 21 oli ammattikorkeakoulujen ja seitsemän yliopistojen koordinoimia. Hakijoina oli kaikkiaan viisitoista eri korkeakoulua.

Rahoitusta yhdeksälle hankkeelle

Opetushallitus myönsi Erasmus+ -rahoituksen kaikkiaan yhdeksälle kumppanuushankkeelle, joista kolme on 250 000 euron ja kuusi 400 000 euron suuruisia. Myönnetty tukisumma on yhteensä 3,15 miljoonaa euroa. Hakemusten hyväksymisprosentti on 32.

Rahoitettuja hankkeita koordinoi kuusi eri korkeakoulua. Hankkeisiin osallistuu myös muita organisaatioita, kuten kansalaisjärjestöjä, yrityksiä ja tutkimuslaitoksia. Hyväksytyt hankkeet alkavat syys-joulukuussa 2023.

Näiden hankkeiden lisäksi suomalaiset korkeakoulut ovat mukana sekä muista maista että muilta sektoreilta rahoitetuissa kumppanuushankkeissa. Kevään hakukierrokselta ei ole vielä käytettävissä tilastotietoja.

Teemoina Ukraina, digitaalisuus ja osallisuus

Vuoden 2023 hakukierroksen uusi painopiste oli Ukrainan korkeakoulutuksen kehittäminen ja jälleenrakennus. Tähän linkittyy Åbo Akademin hanke INCLUDE ME+, jossa on mukana ukrainalainen International European University Kiovasta. Hankkeessa kehitetään uusi koulutusohjelma, jonka tarkoitus on edistää osallisuutta, kansalaisten osallistumista ja rauhaa digitaalisessa mediassa. Lisäksi Haaga-Helian CURATE-hankkeen kohderyhmänä ovat maahanmuuttajaopiskelijat ja erityisesti Ukrainasta sotaa pakoon lähteneet opiskelijat.

Erasmus+ -ohjelman pääpainopisteistä osallisuus näkyy edellä mainittujen lisäksi myös muutamissa muissa hankkeissa, mutta digitaalisuuden, mm. tekoälyn, suomien mahdollisuuksien kehittäminen ja hyödyntäminen on mukana kaikissa hankkeissa.

Hyväksytyt hankkeet kattavat laajan kirjon aiheita ja koulutusaloja. Niissä kehitetään mm. osallisuutta ja moninaisuutta pk-yrityksissä, opiskelijoiden yrittäjyyttä, urheilufysioterapiaa, oppimisanalytiikan hyödyntämistä opiskelijoiden tukemisessa ja syöpäpotilaiden hoitotyötä. 

Kumppanuushankkeiden tavoitteena on tukea korkeakoulutuksen kansainvälistymistä ja laatua. Hankkeilla on myös yhteys eurooppalaisen koulutusalueen tavoitteiden saavuttamiseen.

Hyväksytyt hankkeet

  • HAAGA-HELIA AMMATTIKORKEAKOULU OY, Co-created stUdent centRed incubATor programmE, CURATE 
  • ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO, Improving the quality and sustainability of learning using early intervention methods based on learning analytics, ISILA
  • JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU, Cooperation in Education Knowledge Gateway, CiE_Gateway
  • JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU, Higher education to improve competency in Sports Physiotherapy, SportsComp  
  • TURUN AMMATTIKORKEAKOULU OY, Towards Cancer Care Continuum Approach in Undergraduate Nursing Education, EduCanNURS           
  • TURUN AMMATTIKORKEAKOULU OY, Virtual Children's Hospital for Learning Pediatric Nursing, VirPed
  • VAASAN YLIOPISTO, Strengthening DEI in Education and SME Management, DEI4SME
  • ÅBO AKADEMI, Building the capacity of universities to develop digital strategies to serve all learners, Digital4All
  • ÅBO AKADEMI, Inclusion, Participation and Peacebuilding through Mediation in Digital Media, INCLUDE ME+

Seuraava hakukierros

Seuraava kumppanuushankkeiden hakukierros avautunee loppuvuodesta 2023 ja päättynee keväällä 2024. Tiedotamme hakukierroksesta sekä hakuneuvontatilaisuuksista korkeakoulutuksen kumppanuushankkeiden verkkosivuilla.