Uutinen

Vaikuttavampaa vuoropuhelua työelämätoimikuntien ja opetushallinnon sekä koulutuksen järjestäjien kesken

Koulutus ja tutkinnot Ammatillinen koulutus Työelämätoimikunnat
Työelämätoimikuntien jäsenistö kokoontui helmikuussa opetushallinnon edustajien kanssa arvioimaan ja kehittämään toimikuntien koostamien tilannetietojen sisältöä sekä jakamaan hyviä käytänteitä työelämätoimikuntatyöskentelystä. Työelämätoimikuntien ja opetushallinnon välisestä vuoropuhelusta halutaan jatkossa vaikuttavampaa.
Ihmiset pöydän ääressä

Työelämätoimikunnat tuottavat vuosittain tietoa oman alansa näyttöjen toteutuksen ja osaamisen arvioinnin laadusta osana toimikuntien ammatillisen koulutuksen laadunvarmistuksen tehtävää. Työelämätoimikuntien laatimien tilannekuvien merkitys korostui tilaisuuden puheenvuoroissa. Toimikuntien tilannekuvat tuottavat tärkeää tietoa niin koulutuksen järjestäjille kuin myös opetus- ja kulttuuriministeriölle.

– Ammatillisen koulutuksen laadun tilanteesta tarvitaan riippumatonta arviointia ja työelämätoimikuntien tilannekuvat tuottavat osaltaan tätä merkityksellistä tietoa, opetusneuvos Mari Pastila-Eklund opetus- ja kulttuuriministeriöstä totesi puheenvuorossaan.

Yhteinen tahtotila vuoropuhelun lisäämiseen

Viime vuoden puolella julkaistussa työelämätoimikuntien nykytilan arviointiraportissa nostettiin esiin tarve lisätä toimikuntien ja opetushallinnon sekä koulutuksen järjestäjien kanssa tapahtuvaa vuoropuhelua.

– Koulutuksen järjestäjien kanssa käytävä tiiviimpi vuoropuhelu vahvistaisi toimikuntien roolia koulutuksen järjestäjien kehittämisen kumppanina, toteaa opetusneuvos Laura Jauhola.

Työelämätoimikunnat ovat pääasiassa tyytyväisiä Opetushallituksen kanssa tehtävään yhteistyöhön, mutta toimikuntien tuottamien tietojen ja havaintojen hyödyntämistä viranomaistasolla halutaan edelleen kehittää.

Työelämätoimikunnat tekevät vierailukäyntejä koulutuksen järjestäjien näyttöympäristöihin osana laadunvarmistustehtäväänsä ja pitävät kokouksiaan koulutuksen järjestäjien luona. Näissä tilaisuuksissa mahdollistuu luontevasti vuoropuhelu koulutuksen järjestäjien edustajien kanssa ja toimikunnat saavat samalla mahdollisuuden tutustua oppilaitosten toimintaan ja tiloihin. 

Kokoontumisrajoituksien poistuttua työelämätoimikunnat ovat järjestäneet enenevissä määrin myös koulutuksen järjestäjille ja työelämän edustajille suunnattuja yhteistyötapaamisia. Tänäkin keväänä useammat toimikunnat järjestävät yhteistyötapaamisia, joissa voidaan käydä vuoropuhelua näyttöjen toteutuksesta ja osaamisen arvioinnin laadusta toimikuntien tuottamien tilannekuvien pohjalta. Samalla tapaamiset tarjoavat tilaisuuden verkostoitumiselle ja hyvien käytäntöjen jakamiselle.

Työelämätoimikunnat koostavat tilannetietoa

Työelämätoimikuntien viime kesänä julkaistut tilannekuvat sisälsivät tietoa näyttöjen toteutuksen ja osaamisen arvioinnin laadusta vuosina 2020–2021. Tämän kevään aikana työelämätoimikunnat kokoavat uutta tilannetietoa vuodesta 2022. Valtakunnallisen seuranta-, palaute- ja arviointitiedon lisäksi toimikunnat hyödyntävät niissä vierailukäynneillä tehtyjä havaintoja. Työelämätoimikuntien tilannetiedot valmistuvat syksyyn mennessä.