Uutinen

Varhaiskasvatuksessa ja koulutuksessa tällä hetkellä noin 9 000 ukrainalaista – kuntien vaikeaa arvioida kotikunnan saamisen vaikutuksia 

Ajankohtaista Ammatillinen koulutus Esiopetus Lukiokoulutus Perusopetus Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus Varhaiskasvatus Tilastot Ukraina
Varhaiskasvatuksessa ja koulutuksessa oli tammikuussa 2023 noin 9 000 ukrainalaista. Moni Suomeen tullut ukrainalainen voi pian saada kotikunnan, mikä saattaa lisätä varhaiskasvatuksessa ja koulutuksessa olevien ukrainalaisten määrää. 
Nainen selin viittaa tunnilla.

Opetushallitus on julkaissut tuoreet tiedot varhaiskasvatuksessa, kouluissa ja oppilaitoksissa olevista ukrainalaisista. Ukrainalaisten määrä varhaiskasvatuksessa ja koulutuksessa on kasvanut 9 % joulukuusta 2022. Kasvu on hieman kiihtynyt loppuvuoteen verrattuna. 

Eniten ukrainalaisten määrä on kasvanut tutkintokoulutukseen valmentavassa koulutuksessa (tammikuussa 2023 yli 500 ukrainalaista) sekä ammatillisessa koulutuksessa (tammikuussa 2023 lähes 700 ukrainalaista). Määrällisesti eniten Ukrainasta paenneita on edelleen perusopetukseen valmistavassa opetuksessa, jossa heitä oli tammikuussa 2023 noin 5 500. 

Opetushallitus keräsi joulukuussa 2022 kyselyllä varhaiskasvatuksen, opetuksen ja koulutuksen järjestäjiltä kokemuksia Venäjän hyökkäyksen vaikutuksista. Vastauksia saatiin 250 yhteensä 177 eri kunnasta. Kyselyyn vastanneista 61 % raportoi, että heidän kunnassaan on tällä hetkellä Ukrainasta paenneita varhaiskasvatuksessa, kouluissa tai oppilaitoksissa.

Ukrainalaisten määrä varhaiskasvatuksessa, kouluissa ja oppilaitoksissa saattaa kasvaa lähiaikoina entistä enemmän, kun moni ukrainalainen voi halutessaan hakea kotikuntaa ja siirtyy sen saatuaan vastaanottojärjestelmän asiakkaista kunnan asiakkaaksi. Alle kouluikäisillä lapsilla, joilla on kotikunta, on aina oikeus varhaiskasvatukseen. Oppivelvollisuusikäisiä lapsia ja nuoria, joilla on kotikunta, koskee oppivelvollisuus. Kotikunnan saanut voi osallistua Ukrainan järjestämään etäopetukseen omalla ajalla. 

Opetushallituksen tekemän kyselyn mukaan kunnissa koetaan vaikeaksi arvioida, kuinka oikeus hakea kotikuntaa tulee vaikuttamaan varhaiskasvatuksessa ja koulutuksessa olevien lasten ja nuorten määrään. Tilanne kunnissa myös vaihtelee paljon.

- Vastaajien mielestä perusopetuksessa on melko hyvät edellytykset paikan tarjoamiselle, mutta lukio- ja ammatillisessa koulutuksessa tilanne nähdään vaikeampana. Eniten haasteita aiheuttavat pula osaavasta henkilöstöstä, rajalliset tilat ja täydet ryhmät sekä yhteisen kielen puute, kertoo erityisasiantuntija Irma Garam Opetushallituksesta.

Ukrainalaisten on tärkeää tietää varhaiskasvatus- ja koulutusmahdollisuuksista – käytössä monenlaisia keinoja ukrainalaisten tavoittamiseksi

Kunnissa on tärkeää suunnitella, miten ukrainalaisten oppilaiden huoltajat saavat tarvitsemaansa tietoa kunnassa saatavilla olevista varhaiskasvatus- ja koulutusmahdollisuuksista. Opetushallituksen kyselyn mukaan kunnat ovatkin yhteydessä ukrainalaisiin monin eri keinoin muun muassa koulujen, vastaanottokeskusten, järjestöjen, paikallisten aktiivien ja ukrainan kieltä osaavien henkilöiden kautta sekä tiedottamalla sosiaalisessa mediassa ja verkossa.

Lähes puolet kyselyyn osallistuneista kunnista oli myös selvittänyt Ukrainasta paenneiden toiveita ja tarpeita varhaiskasvatuksen, opetuksen ja koulutuksen suhteen. Ukrainalaiset huoltajat toivoivat esimerkiksi koulun jatkumista mahdollisimman nopeasti, suomen kielen oppimista sekä oman äidinkielen opetusta ja tukea oppimiseen omalla äidinkielellä. Moni toivoi lisäksi mahdollisuutta yhdistää suomalainen koulu ja Ukrainan etäopetus. 

Kyselyyn vastanneista kunnista hieman yli puolet oli toteuttanut tai toteuttamassa erityisjärjestelyjä Ukrainasta tulleille. Kunnat muun muassa rekrytoivat lisähenkilöstöä, tarjoavat tulkkauspalveluita, etsivät soveltuvaa oppimateriaalia ja järjestävät pienryhmiä. 70 % kunnista kertoo tarjoavansa ukrainalaisille kohdennettua ohjausta varhaiskasvatuspalveluista sekä esi- ja perusopetukseen hakeutumisesta. Lukio- ja ammatillisen koulutuksen osalta vastaavaa ohjausta tarjoaa runsaat puolet kunnista.

Lisätietoja

Tilastot ja kunnille suunnattu kysely: vastaava asiantuntija Irma Garam, irma.garam [at] oph.fi, puh. 029 533 8549 
Ukrainasta paenneiden varhaiskasvatus ja koulutus Suomessa: opetusneuvos Katri Kuukka, katri.kuukka [at] oph.fi, puh. 029 533 1445