Uutinen

Vuoden 2023 ja vuoden 2022 asukaskohtainen kunnan rahoitusosuus

Palvelut Valtionosuudet
Kuvassa on lasikippo, jossa on kolikoita ja niistä kasvava kasvi.

Opetus- ja kulttuuritoimen kustannusten rahoitukseen osallistuvat kunnat ja valtio yhdessä.

Vuodelle 2023 laskettu lukiokoulutuksen kunnan rahoitusosuus on 93,66 euroa/asukas. Lukiokoulutuksen kunnan omarahoitusosuuteen sisältyy myös laskennallista ammattikorkeakoulujen osuutta 16,39 euroa/asukas. Ammatillisen koulutuksen kunnan rahoitusosuus lasketaan valtion talousarviossa määritellyn ammatilliseen koulutukseen tarkoitetun määrärahan, maan asukasmäärän sekä kunnan asukasmäärän perusteella. Vuonna 2023 ammatillisen koulutuksen kunnan rahoitusosuus on 192,82 euroa/asukas. Lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen kunnan omarahoitusosuudet yhteensä vuonna 2023 ovat 286,48 euroa/asukas.

Varainhoitovuoden lopussa opetus- ja kulttuuriministeriö tarkistaa lukiokoulutuksen kunnan omarahoitusosuuden varainhoitovuoden opiskelijamäärien mukaiseksi. Vuoden 2022 tarkistettu lukiokoulutuksen kunnan rahoitusosuus on 89,98 euroa/asukas. Lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen kunnan omarahoitusosuudet yhteensä vuonna 2022 ovat 276,40 euroa/asukas.