Uutinen

Vuoden 2023 perustietoraportit ovat valmistuneet

Palvelut Valtionosuudet
Lasit paperinipun päällä. Paperissa värikkäitä graafeja ja kuvitusta.

Vuoden 2023 perustietoraportit ovat valmistuneet. Valtionosuusrahoituksen syksyn perustiedonkeruussa on kerätty vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen oppilaitosten suoritemäärät sekä kuntien aamu- ja iltapäivätoiminnan suoritemäärät. Lisäksi syksyn perustietoraporteilla on raportoitu valtionosuuden perusteena olevat esi- ja perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen tilastointipäivän 20.9.2023 oppilas-/opiskelijamäärät ja muut rahoituksen perusteena olevat suoritemäärät. Esi- ja perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen tiedot on poimittu KOSKI-tietovarannosta. Esi- ja perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen lukuihin eivät sisälly ne suoritteet, jotka ovat poissuljettu valtionosuusrahoituksesta siitä syystä, että ko. oppilailla tai opiskelijoilla on aiemmin alkanut opiskeluoikeus toisessa oppilaitoksessa tai koulutusmuodossa.

Lukiokoulutuksen osalta myös kevään tilastointipäivän 20.1.2023 raportit ovat valmistuneet.