Uutinen

Vuoden 2024 Erasmus+ -hakukierroksella painotetaan EU:n yhteisiä arvoja

Ajankohtaista Erasmus+ Erasmus+ aikuiskoulutukselle Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle Erasmus+ korkeakoulutukselle Erasmus+ nuorisoalalle Erasmus+ yleissivistävälle koulutukselle Erasmus+ liikunnalle ja urheilulle – Sport
Euroopan komissio on avannut Erasmus+ -ohjelman vuoden 2024 hakukierrokset. Suomessa on jaossa yhteensä noin 60 miljoonaa euroa. Haettavissa olevat toiminnot ja hakujen määräajat pysyvät suurin piirtein samoina kuin aiempina vuosina, mutta uutena on tulossa muun muassa korotuksia vihreän matkustuksen tukiin.
EU-lippu

Euroopan komissio on avannut Erasmus+ -ohjelman vuoden 2024 hakukierrokset 28.11.2023. Oppimiseen liittyvän liikkuvuuden toimintojen (KA1) hakuaika päättyy 20.2.2024 klo 13.00 Suomen aikaa ja Erasmus+ -yhteistyöhankkeiden (KA2) hakuaika 5.3.2024 klo 13.00 Suomen aikaa. Lisäksi joissain toiminnoissa on toinen hakukierros syksyllä; näiden hakujen määräaika on 1.10.2024 klo 13.00 Suomen aikaa. 

Suoraan Euroopan komissiosta haettavien toimintojen hakuaika vaihtelee toiminnoittain; hakujen määräajat ajoittuvat välille helmikuu-kesäkuu 2024. 

Liikunnan ja urheilun Erasmus+ -yhteistyöhankkeiden hakuaika päättyy samana päivänä muiden sektorien yhteistyöhankkeiden kanssa eli 5.3.2024 klo 18 Suomen aikaa, vaikka toiminnon avustusta haetaankin suoraan Euroopan komission koulutuksen ja kulttuurin toimeenpanovirasto EACEA:sta.

Panostuksia vihreään matkustukseen ja EU:n arvojen mukaiseen toimintaan

Haettavissa olevat toiminnot ja hakujen määräajat pysyvät suurin piirtein samoina kuin aiempina vuosina, mutta uudistuksia on tulossa joihinkin avustussääntöihin ja apurahasummiin. Esimerkiksi korkeakouluopiskelijat saavat jatkossa erillisen matkatuen osallistuessaan eurooppalaisen liikkuvuuden jaksolle. Lisätuella pyritään vastaamaan kallistuneisiin matkustus- ja elinkustannuksiin. 

Euroopan komissio haluaa myös edistää entisestään ympäristövastuullisuutta. Tästä syystä vihreän matkustuksen tukisummia korotetaan aiemmasta. Vihreän matkustuksen tukea voi saada, jos vähintään 50 prosenttia matkasta on toteutettu vihreän matkustuksen keinoin eli esimerkiksi junalla. 

Vuoden 2024 hakukierroksella rajataan myös organisaatioiden hakemusmääriä. Yksi organisaatio voi tästä hakukierroksesta alkaen olla mukana maksimissaan kymmenessä Erasmus+ -yhteistyöhankkeiden hankehakemuksessa. Poikkeuksena tästä ovat korkeakoulut, joiden kumppanuushankkeiden hakemusten määrää ei ole rajattu korkeakoulusektorilla. Rajauksella halutaan varmistaa, että organisaatioilla on voimavarat toteuttaa avustusta saaneet hankkeet. 

Ohjelmassa korostuu nyt entistä vahvemmin EU:n perusarvojen kuten ihmisarvon, ihmisoikeuksien, vapauden, demokratian, tasa-arvon ja oikeusvaltioperiaatteen kunnioittaminen. Edunsaajien tulee sitoutua näihin EU:n yhteisiin arvoihin, ja niistä tulee maininta avustussopimuksiin. Edunsaajan avustussopimus voidaan irtisanoa tai avustussummaa voidaan pienentää, jos hanketoiminta ei ole EU:n arvojen mukaista.

Budjettilisäykset kohdistuvat liikkuvuushankkeisiin

Vuoden 2024 hakukierroksella Erasmus+ -avustuksia on jaossa Suomessa Opetushallituksen kautta ainakin 60 miljoonaa euroa, mikä on noin kaksi miljoonaa euroa enemmän kuin vuoden 2023 hakukierroksella. Tästä summasta reilu 51 miljoonaa euroa jaetaan liikkuvuushankkeille (KA1) ja 9 miljoonaa euroa yhteistyöhankkeille (KA2). Lopullinen jaettavissa oleva summa varmistuu tammikuussa, kun Erasmus+ -ohjelmakomitea päättää kansallisista Erasmus+ -budjeteista. Lisäksi suomalaiset organisaatiot voivat hakea avustuksia suoraan komissiosta hallinnoitaviin Erasmus+ -toimintoihin.

Budjettilisäykset kohdistuvat Erasmus+ -liikkuvuustoimintoihin, joissa budjetti kasvaa noin kymmenen prosenttia. Sen sijaan Erasmus+ -yhteistyöhankkeissa budjetti palaa vuoden 2022 tasolle, kun vuonna 2023 käytössä olleet Ukraina-lisärahoitukset poistuvat. 

– Suomalaiset organisaatiot ovat olleet ilahduttavan innokkaita hakemaan Erasmus+ -avustuksia. Myös organisaatioiden liikkuvuustoimintojen akkreditointi on korkealla tasolla, ja ammatillisessa koulutuksessa sekä korkeakoulutuksessa globaaliliikkuvuuskin on edistynyt pandemia-ajoilta. Lisäksi suomalaiset organisaatiot ovat menestyneet erittäin hyvin keskitettyjen hankkeiden, eli suoraan Euroopan komissiosta rahoitettavien toimintojen hauissa. Esimerkiksi Eurooppalaiset yliopistot -toiminnossa olemme Euroopan kärkeä, iloitsee Erasmus+ kansallisen toimiston johtaja Mika Saarinen. – Toivon, että suunta jatkuu samana.

Järjestämme hakijoille hakuneuvontaa ja infotilaisuuksia. Kaikki hakuneuvontojen ajankohdat löydät verkkosivuiltamme.