Uutinen

Vuoden 2024 eurooppalaiset kulttuuriperintöpalkinnot haettavana

Ohjelmat Kulttuuri Luova Eurooppa Kansainvälistyminen
Euroopan unioni ja Europa Nostra ovat palkinneet eurooppalaista kulttuuriperintöä vaalivia hankkeita ja toimijoita vuodesta 2002 saakka. Vuoden 2024 palkinnot ovat haettavissa 13. lokakuuta saakka. Tunnustusta eurooppalaiselle kulttuuriperintötyölle myönnetään viidessä eri kategoriassa. Palkintoja rahoittaa EU:n Luova Eurooppa -ohjelma.
European Heritage Awards / Europa Nostra Awards 2024 call for entries

Konservointihankkeista kansalaisten sitouttamiseen

EU ja eurooppalainen kulttuuriperintöjärjestö Europa Nostra myöntävät palkintoja merkittäville hankkeille sekä kulttuuriperinnön parissa pitkään toimineille henkilöille tai organisaatioille Euroopassa. Palkintokategorioita on  viisi: 1) konservointi ja mukautuva uudelleenkäyttö, 2) tutkimus, 3) koulutus ja taidot, 4) kansalaisten sitoutuminen ja tietoisuuden lisääminen sekä 5) kulttuuriperinnön mestarit.

Ehdotukset palkinnonsaajiksi jätetään sähköisellä hakulomakkeella Europa Nostralle 13.10.2023  mennessä. Ehdokkaista valitaan noin 30 palkinnonsaajaa, joista edelleen viidelle myönnetään 10 000 euron suuruinen Grand Prix -pääpalkinto. Yleisö voi mös äänestää omaa suosikkiaan.

Suomeen viime vuosina palkintoja etenkin koulutuksesta ja tietoisuuden lisäämisestä

Vuonna 2022 palkinnon sai Suomesta peräti kaksi hanketta: Kotiseutuliiton nuoria ja ikäihmisiä yhdistänyt Mestarit ja kisällit -toiminta sekä Kansallismuseon ja Saamelaismuseo Siidan yhteistyössä toteuttama kulttuuriperinnön palauttaminen Saamenmaalle.

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura on saanut eurooppalaisen tunnustuksen toiminnalleen kahdesti. Vuonna 2018 se palkittiin Kulttuurivoltti -hankkeesta ja vuonna 2021 Luova Eurooppa -hankkeesta Heritage Hubs. Aiemmin palkinnon ovat saaneet mm.  Adoptoi monumentti sekä Paavo Nurmi Legacy -hankkeet. 

Webinaarit hausta kiinnostuneille

Europa Nostra järjestää 30.8. ja 15.9. verkkotilaisuudet, joissa vuoden 2024 hakuprosessia käydään tarkemmin läpi. Lisätietoja löydät Europa Nostran sivuilta.