Uutinen

Vuonna 2023 Luova Eurooppa vahvistaa luovien alojen kestävyyttä

Ohjelmat Kulttuuri Luova Eurooppa Koronavirus Kansainvälistyminen Rahoitus Kestävä kehitys Ukraina
Vuonna 2023 EU:n Luova Eurooppa -ohjelman tukee yhä koronakriisin jälkivaikutusten kanssa kamppailevia kulttuuri- ja luovia aloja 312 miljoonalla eurolla. Ohjelma myös jatkaa Ukrainan tukemista. Edellisen ohjelmakauden (2014-2020) loppuarviointi ja kuluvan ohjelmakauden väliarviointi toteutetaan. Lisäksi Euroopan komissio toteuttaa kestävän kehityksen tavoitteisiin liittyvän selvityksen, jonka pohjalta laaditaan suositukset rahoituksen hakijoille ja tuensaajille.
Kuvakollaasissa hahmo virtuaalilasien kanssa, kirjoja, juontaja, kuvaaja kameran takana, filirulla, maalauspensseli, balettitanssijan tossut ja sanomalehti.

Kulttuurin alaohjelma ankkuroituu edelleen vahvasti vuonna 2018 julkaistuun Euroopan kulttuuriagendaan (New European Agenda for Culture) sekä EU:n kulttuurialan työohjelmaan 2023-2026, joka hyväksyttiin marraskuun 2022 lopussa. Tavoitteet vastaavat myös ajankohtaisiin haasteisiin ja aloitteisiin, kuten tilanne Ukrainassa ja New European Bauhaus.  

Mitä tuetaan?

Kulttuurin alaohjelma

  • Culture Moves Europe -liikkuvuustukiohjelma laajenee ja tarjoaa jatkossa rahoitusta myös residensseille ja muille taiteilijoita vastaanottaville organisaatioille.
  • Kulttuurialan yhteistyöhankkeita tuetaan yli 60 miljoonalla eurolla, josta 20% kohdistetaan arkkitehtuurin, kestävän kulttuurimatkailun, kirja-alan, kulttuuriperinnön, muodin ja muotoilun sekä musiikin hankkeille. Alasta riippumatta Luovan Euroopan hankkeissa on mahdollista toteuttaa uusia sisältöjä, jakaa parhaita käytäntöjä ja kehittää uusia innovaatioita yhdessä eurooppalaisten kumppaneiden kanssa.
  • Kirja-alalle suunnataan 5 miljoonaa euroa eurooppalaisen kaunokirjallisuuden levitykseen ja kirja- ja kustannusalan yhteistyöhön. Lisäksi tuetaan eurooppalaisen kirjan viikon järjestämistä. Tarkoituksena on lisätä erityisesti nuorten lukemista järjestämällä tapahtumia mm. kouluissa. Eurooppalaisten kirjailijoiden päivä (Day of European Authors) järjestetään 27.3.2023. 
  • Erityisesti Ukrainan kulttuuri- ja luoville aloille, kotimaansa Venäjän hyökkäyssodan vuoksi jättämään joutuneille sekä maan kulttuuriperinnön suojeluun ja pelastamiseen kohdennettuun rahoitushakuun suunnattiin 5 miljoonaa euroa (haku järjestettiin vuoden 2022 lopussa). Lisäksi ICCROMin kautta tuetaan Ukrainan kulttuuriperintöammattilaisten koulutusta maan kulttuuriperinnön suojelussa ja pelastamisessa Venäjän käynnistämän hyökkäyssodan aikana ja sen jälkeen.

Monialainen toimintalinja

  • Tuki eri aloja yhdistäville, innovatiivisia digitaalisia sisältöjä ja toimintamalleja luoville Creative Innovation Lab -hankkeille jatkuu.
  • Uutismedia-alalle on luvassa tukea journalismin ja siihen liittyvän liiketoiminnan sekä medialukutaidon, tiedotusvälineiden moniarvoisuuden ja sananvapauden edistämiseen yhteensä 12 miljoonaa euroa.

Jos olet kiinnostunut rahoituksen hakemisesta, saat Opetushallituksen Luova Eurooppa -yhteyspisteestä lisätietoa ohjelmasta sekä apua niin hankkeen suunnitteluun kuin rahoituksen hakemiseen. Järjestämme myös erilaisia tilaisuuksia, joissa saat lisätietoja ohjelmasta sekä tukea hakuprosessin eri vaiheisiin. Autamme suomalaisia toimijoita myös eurooppalaisten hankekumppaneiden haussa.

Lisätietoja Luova Eurooppa -ohjelman Median alaohjelman vuoden 2023 mahdollisuuksista saat Median alaohjelman yhteyspisteestä Suomen elokuvasäätiöstä.