Uutinen

Vuonna 2024 Luova Eurooppa on entistä vihreämpi ja osallistavampi – isot yhteistyöhankkeet tauolle

Ohjelmat Kulttuuri Luova Eurooppa Kansainvälistyminen Rahoitus
Luovan Euroopan vuosittain hyväksyttävä työohjelma linjaa ohjelman seuraavat haut ja painopisteet. Vuonna 2024 ohjelma tukee Euroopan kulttuuria ja luovia aloja yli 320 miljoonalla eurolla. Syksyllä 2023 avautuvat haut eurooppalaisille yhteistyöhankkeille, verkostoille ja foorumeille. Myös suosittu Culture Moves Europe jatkuu. Ohjelmassa korostuvat vihreät toimintamallit, kulttuuri osallisuuden edistäjänä sekä Ukrainan sodan vaikutuksiin vastaaminen.
Kulttuuri- ja luovia aloja kuvaava kuvakollaasi

Vuonna 2024 Kulttuurin alaohjelmassa ovat pitkästä aikaa haettavissa kaikki ohjelman tukimuodot: vuosittaisten eurooppalaisten yhteistyöhankkeiden ja kaunokirjallisuuden levityshankkeiden lisäksi haettavana ovat nyt myös eurooppalaiset verkostot ja foorumit sekä tuki Euroopan laajuisesti toimiville kulttuuriorganisaatioille. Yhteistyöhankkeiden ja foorumien haut käynnistyvät näillä näkymin lokakuussa 2023, verkostojen myöhemmin syksyllä. Tarkat aikataulut vahvistuvat myöhemmin.

Monialaisen toimintalinjan alla syksyllä käynnistyy uudistuva haku Creative Innovation Lab -hankkeille sekä uutismedian puolella haut medialukutaitohankkeille ja journalismin kumppanuushankkeille.

Tavoitteena kriisinkestävämpi, vihreämpi ja osallistavampi kulttuuriala

Luova Eurooppa -ohjelman tavoitteena on lisätä kulttuurin ja luovien alojen kriisinkestävyyttä, jota sekä koronakriisistä palautuminen että kiihtyvä inflaatio koettelevat. Keväällä 2023 julkaistun Greening of Creative Europe -raportin myötä ohjelma pyrkii kohti entistä vihreämpiä käytäntöjä. Tässä keskeisessä osassa on ohjelman hyvien ympäristökäytäntöjen opas, joka myös hakijoiden kannattaa huomioida hankesuunnittelussa. Ohjelma edistää edelleen myös osallisuutta ja moninaisuutta, etenkin sukupuolten tasa-arvoa.

Uusina teemoina vuoden 2024 työohjelmassa nostetaan esiin kulttuurihyvinvointi, erityisesti kulttuurin vaikutus mielenterveyteen, sekä kulttuuri kansalaisten aktiivisuuden ja demokratian lisäämisen välineenä.

Entistä enemmän rahoitusta keskikokoisille yhteistyöhankkeille ja tukea Ukrainalle

Yhteistyöhankkeiden hakua uudistetaan keskikokoisten hankkeiden suuresta kysynnästä ja pienestä läpimenoprosentista johtuen. Syksyllä 2023 käynnistyvässä haussa rahoitusta on mahdollista hakea vain pienille ja keskikokoisille hankkeille. Isoille yhteistyöhankkeille varattu osuus budjetista siirtyy keskikokoisten hankkeiden käyttöön. Jatkossa isoja yhteistyöhankkeita rahoitetaan vain joka toinen vuosi eli tällä EU-ohjelmakaudella (2021-2027) vuosina 2025 ja 2027.

Ohjelma on tukenut vahvasti Ukrainan kulttuuria ja luovia aloja. Tämä näkyy nyt myös yhteistyöhankkeiden painopisteissä. Vuosittaisena painopisteenä on tänä vuonna alakohtaisten painotusten sijaan Ukrainan kulttuurin ja luovien alojen vahvistaminen.

Suosittu Culture Moves Europe jatkuu

Taiteilijoiden ja kulttuurialan ammattilaisten liikkuvuutta jo aiemmin tukeneen Culture Moves Europen seuraavat haut käynnistyvät taas lokakuussa. Haku on jatkuva ja hakemuksia arvioidaan kuukausittain kesään 2024 saakka.

Luova Eurooppa -yhteyspiste auttaa rahoituksen hakemisessa

Jos olet kiinnostunut rahoituksen hakemisesta, saat Opetushallituksen Luova Eurooppa -yhteyspisteestä lisätietoa ohjelmasta sekä apua niin hankkeen suunnitteluun kuin rahoituksen hakemiseen. Järjestämme erilaisia tilaisuuksia, joissa saat lisätietoja ohjelmasta sekä tukea hakuprosessin eri vaiheisiin. Autamme suomalaisia toimijoita myös eurooppalaisten hankekumppaneiden haussa.

Lisätietoja Luovan Euroopan Median alaohjelman vuoden 2024 mahdollisuuksista saat Luova Eurooppa / Median sivuilta.