Uutinen

Yli 19 miljoonaa euroa EU-avustusta myönnetty korkeakoulujen eurooppalaiseen liikkuvuuteen

Ohjelmat Korkeakoulutus Erasmus+ Erasmus+ korkeakoulutukselle Kansainvälistyminen
Korkeakoulujen Erasmus+ eurooppalaiseen liikkuvuuteen myönnettiin EU-avustusta yhteensä 19 063 315 euroa, mikä on reilut 2,1 miljoonaa euroa enemmän kuin viime vuoden vastaavalla hakukierroksella. Nykyisellä Erasmus+ -ohjelmakaudella korkeakoulujen liikkuvuuteen käytettävissä oleva budjetti on kasvamassa vuosittain.
Ihmisiä istumassa ja juttelemassa

Erasmus+ -ohjelman eurooppalaisen liikkuvuuden (KA131) vuoden 2023 avustus on myönnetty korkeakouluille. Tuen myönnöt korkeakouluille perustuvat vuonna 2021 ja 2022 myönnetyllä avustuksella väliraporttien mukaan toteutettuihin liikkuvuuksiin, osittain koronapandemiaa edeltävien sopimuskausien 2017 ja 2018 toteutuneisiin liikkuvuusmääriin ja korkeakoulujen sopimuskaudelle 2023 hakemiin liikkujamääriin.

Suurin potti opiskelijoille, mutta myös henkilöstölle aiempia vuosia enemmän rahoitusta

Kuluvalle lukuvuodelle opiskelijoiden Erasmus+ -apurahoja korotettiin noin 15 % ja korkeakoulujen opiskelijoilleen maksamat Erasmus+ -apurahat säilyvät tulevana lukuvuotena samansuuruisina. Opiskelijavaihdon osalta Erasmus+ -apuraha on 540 euroa tai 490 euroa kuukaudessa ja harjoittelun osalta 690 euroa tai 640 euroa kuukaudessa kohdemaasta riippuen.

Opiskelijavaihtoon myönnettiin EU-avustusta 11 700 000 euroa (2022: 10 675 000 euroa) ja harjoitteluun 2 479 000 euroa (2022: 2 323 000 euroa). Yhtä toteutettavaa opiskelijavaihtoa kohti avustusta myönnettiin 2 500 euroa ja harjoittelijavaihtoa kohti 2 300 euroa.

Opettaja- ja henkilökuntavaihtoon EU-avustusta myönnettiin yhteensä 1 779 255 euroa (2022: 1 072 440 euroa). Avustusta myönnettiin 995 euroa kutakin vaihtoa kohti, paitsi Pohjois-Suomessa sijaitseville korkeakouluille myönnettiin 1 095 euroa kutakin vaihtoa kohti. Syynä erisuuruisille myöntösummille on pidempi etäisyys ja sitä myöten korkeammat matkakulut Pohjois-Suomesta useimpiin vaihtokohteisiin. Henkilökunnan Erasmus+ -apurahoja on tulevalle lukuvuodelle korotettu noin 15 %:lla aiemmista sopimuskausista.

Nyt myönnetyn avustuksen lisäksi korkeakoulut voivat vielä käyttää liikkujien apurahoihin aiemmin sopimuskaudelle 2022 myönnettyä avustusta, mikäli sitä on jäljellä.

Vaihtoapurahojen lisäksi korkeakouluille myönnettiin vaihtojen järjestämisen tukea eli ns. OS-tukea 2 306 660 euroa (2022: 2 059 780 euroa). Liikkujakohtainen OS-tuki on korkeakoulun sataa ensimmäistä liikkujaa kohti 400 euroa ja sadan ylittävistä 230 euroa per liikkuja.

Myönnettyjen monimuotoisten intensiivikurssien määrä edellisvuoden tasolla

Opiskelijoiden ja henkilöstön vaihtojen lisäksi avustusta myönnettiin korkeakoulujen kansainvälisten kumppaniensa kanssa järjestämien monimuotoisten intensiivikurssien järjestämiseen (Blended Intensive Programmes - BIP). Ne tarjoavat uusia ja joustavampia liikkuvuuden muotoja, joissa lyhytkestoinen fyysinen liikkuvuus yhdistyy virtuaaliseen oppimiseen. Nyt järjestetyllä Erasmus+ -ohjelmakauden kolmannella hakukierroksella myönnettiin avustusta 798 000 euroa (2022: 776 400 euroa) yhteensä 107:een (2022: 106:een) suomalaisten korkeakoulujen koordinoimaan monimuotoiseen intensiivikurssiin, joille osallistuu arviolta 1 955 (2022: 1 941) oppijaa ulkomailta.

Kursseille osallistuu myös suomalaisten korkeakoulujen omia opiskelijoita ja henkilökuntaa ja lisäksi suomalaiset korkeakoulut voivat lähettää omia opiskelijoitaan ja henkilöstöään vastaaville kursseille ulkomaille. Myönnettyjen intensiivikurssien määrää leikattiin haetusta 119:stä, koska väliraporttien mukaan korkeakouluilla on vielä jäljellä käyttämätöntä rahoitusta intensiivikurssien järjestämiseen sopimuskaudelta 2022, jolla kursseja voi vielä järjestää tulevana lukuvuotenakin.

Monimuotoisten intensiivikurssien ohella kaikkiin fyysisiin liikkuvuusjaksoihin voidaan yhdistää myös virtuaalinen osuus, eli toteuttaa liikkuvuus monimuotoisena. Erityisesti opiskelijoiden lyhytkestoiset monimuotoiset opiskelu- ja harjoitteluvaihdot, joissa lyhytkestoinen fyysinen liikkuvuus yhdistyy virtuaaliseen oppimiseen tai etätyöhön tarjoavat uusia liikkuvuusmahdollisuuksia erityisesti henkilöille, joille pitkäkestoinen fyysinen liikkuvuus ei syystä tai toisesta ole mahdollista.

Vaihtoon voi matkustaa vihreästi ja lähteä myös Euroopan ulkopuolelle

Ympäristövastuullisuus on yksi uuden Erasmus+ -ohjelman poikkileikkaavista painopisteistä. Korkeakoulujen liikkuvuudessa tämä näkyy vaihtoihin osallistuvien kannustamisena huomioimaan ja pienentämään ympäristöjalanjälkeänsä vaihdon aikana. Liikkujia kannustetaan valitsemaan lentämisen sijaan vihreämpiä matkustusmuotoja myös korotetulla matka-apurahalla ja pidemmän matka-ajan huomioimisella apurahaan oikeuttavana aikana.

Korkeakoulut voivat käyttää eurooppalaisen liikkuvuuteen myönnetystä avustuksesta enintään 20 % lähtevään EU:n jäsenmaiden ja Erasmus+ -ohjelmaan assosioituneiden kolmansien maiden ulkopuolelle suuntautuvaan liikkuvuuteen. Tässä ns. kumppanimaihin suuntautuvassa liikkuvuudessa tavoitteena on mahdollisimman laaja maantieteellinen kattavuus ja yhteistyö mahdollisimman monen kumppanikorkeakoulun kanssa.

Nyt myönnetyllä rahoituksella korkeakoulut voivat edelleen tukea myös Ukrainasta sotaa paenneiden opiskelijoiden ja henkilökunnan jaksoja suomalaisissa korkeakouluissa.

Uusi sopimuskausi alkaa kesäkuussa

Korkeakoulut voivat toteuttaa liikkuvuutta ja järjestää monimuotoisia intensiivikursseja nyt myönnetyllä avustuksella 26 kuukauden ajan. Vuoden 2023 sopimuskausi on 1.6.2023–31.7.2025. Rahoitussopimukset lähetetään korkeakouluille allekirjoitettavaksi arviolta touko-kesäkuussa.

Nyt myönnetyn avustuksen lisäksi Erasmus+ -liikkuvuuden EU-budjetista on varattu vajaa miljoona euroa siirrettäväksi korkeakoulutuksen kumppanuushankkeiden (KA220-HED) rahoitukseen ja korkeakouluille myöhemmin haettaviin liikkuvuuden lisäapurahoihin sekä osallisuustukeen, jota voidaan hakemuksesta myöntää liikkujille, joilla on erityistarpeita tai muita vähemmän mahdollisuuksia vaihtoon osallistumiseen.