Uutinen

Aktiivinen kansalaisuus ja EU:n arvot: kutsu toimintaan

Ajankohtaista Ammatillinen koulutus Erasmus+ Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle TCA Kansainvälistyminen
Kaksi ammatillisen koulutuksen Erasmus+ -liikkuvuuslähettilästä Suomesta osallistui seminaariin Sevillassa 3.4.-5.4.2024, jossa keskityttiin aktiiviseen kansalaisuuteen ja eurooppalaisiin arvoihin. Eurooppalaiset arvot, kuten ihmisoikeuksien kunnioittaminen, demokratia, tasa-arvo ja oikeusvaltio, muodostavat sen perustan, jolle Eurooppa rakentuu. Nämä teemat olivat keskeisellä sijalla seminaarin puheenvuoroissa ja työpajoissa. Seminaariin osallistui yli 150 henkilöä 20 eri maasta, mukaan lukien runsaasti eri alojen opettajia ja nuoria liikkuvuuslähettiläitä sekä henkilöstöä kansallisista toimistoista ja muista Erasmus+ -projekteista. Tämä monipuolinen osallistujajoukko mahdollisti ideoiden vaihdon ja uusien näkökulmien löytämisen keskustelujen kautta.
Erasmus+ -liikkuvuuslähettilästä Suomesta osallistui seminaariin Sevillassa 3.4.-5.4.2024

Nuorten osallistuminen on merkityksellistä

Seminaarissa korostettiin eurooppalaisten arvojen ylläpitämisen ja edistämisen tärkeyttä nykyaikaisessa yhteiskunnassa, erityisesti nuorten aktiivisen osallistumisen merkitystä, jotta nämä arvot säilyvät tulevaisuudessa. Demokratia on yksi Euroopan keskeisistä arvoista, ja sen ytimessä on kansalaisten osallistuminen ja vaikuttaminen yhteiskunnalliseen päätöksentekoon. Nuorten rooli demokratiassa on erityisen tärkeä, koska he ovat tulevaisuuden johtajia ja vaikuttajia. Seminaarissa keskusteltiin siitä, miten nuoret voitaisiin saada kiinnostumaan yhteiskunnallisista asioista ja sitoutumaan aktiiviseen kansalaisuuteen. Tuloksena oli, että nuoret tarvitsevat enemmän kannustusta ja mahdollisuuksia osallistua keskusteluihin ja päätöksentekoon. Tiedon on oltava helposti saatavilla ja ymmärrettävässä muodossa. Esimerkiksi sosiaalisen median sovellukset mahdollistavat keskusteluun osallistumisen matalalla kynnyksellä, ja nuoria tavoitetaan paremmin heidän jo käyttämiensä kanavien kautta. Kesäkuun Euroopan parlamenttivaalit tarjoavat konkreettisen tilaisuuden vaikuttaa ja tuoda äänensä kuuluviin.

Osallistujilla oli seminaarissa myös aikaa vapaamuotoisempaan keskusteluun. Erasmus+ -lähettiläinä meillä oli mahdollisuus kertoa muille osallistujille EuroApprentice-ohjelmasta ja siitä, miksi lähettiläänä toimiminen on meille merkityksellistä ja tärkeää. Henkilökohtaisesti olen kiitollinen siitä, miten paljon Erasmus+ -ohjelman kautta suorittamani liikkuvuusjakso ulkomailla avasi näkemyksiäni yhteiskunnasta ja omasta identiteetistäni, ja siksi kannustan ihmisiä löytämään oman tiensä ja tekemään itselleen merkityksellisiä asioita. Kannustan astumaan ulos mukavuusalueelta ja olemaan avoimempia.

Polku aktiiviseksi Euroopan kansalaiseksi

Ennen ulkomaan työssäoppimisjaksoa olin epävarma sekä kielitaidostani että siitä, miten muut näkisivät minut, jos yhtäkkiä ryhtyisin aktiiviseksi eurooppalaiseksi kansalaiseksi, sillä minut oli totuttu näkemään vain kotikaupunkini pienissä piireissä. Kuitenkin otin rohkeasti askelen ja hain mukaan EuroApprentices - projektiin. Ylitin omat odotukseni, ja ajatusmaailmani kehittyi.

Keskustellessani ystävieni ja perheeni kanssa näyttää siltä, että heidän maailmankatsomuksensa on laajentunut esimerkkini kautta. Haluan rohkaista muita tunnistamaan oman äänensä merkityksen ja uskomaan siihen, että jokaisen mielipiteillä ja toiminnalla on vaikutusta yhteiskuntaan. Nuorten aktiivinen osallistuminen eurooppalaisiin arvoihin ja demokratiaan ei ole vain tulevaisuuden investointi, vaan myös nyky-yhteiskunnan vahvistamista ja kehittämistä kohti avoimempaa, tasa-arvoisempaa ja osallistavampaa yhteiskuntaa.

Seminaariin osallistuminen oli todellinen kunnia, ja oli hienoa päästä keskustelemaan itselle merkityksellisistä aiheista. Tapahtuma muokkasi käsitystäni itsestäni eurooppalaisena, ja koen nyt olevani entistä varmempi puheenaiheiden käsittelijä ja ymmärtäjä. Minulle on myös luontevampaa ja helpompaa keskustella niistä muiden kanssa ja herättää kiinnostusta niissä, jotka ehkä aiemmin ovat kokeneet aiheet vaikeina tai vähemmän merkityksellisinä. Kannustan todella jokaista käyttämään ääntään, olemaan uteliaita, aktiivisia ja osallistuvia maailmassamme, jossa mielipiteillä on väliä.

 

Kirjoittaja: 25-vuotias mikkeliläinen Erasmus+ -liikkuvuuslähettiläs. Hänellä on liiketalouden tradenomin tutkinto ja hän on suorittanut ajoneuvoalan perustutkinnon. Työskentelee varaosamyyjänä. Hän osallistui Erasmus+ -liikkuvuusjaksolle Ljubljanassa, Sloveniassa, lokakuussa 2022. Lisäksi hän osallistui kansalliseen EuroApprentices-verkostoitumistapahtumaan Azoreilla huhtikuussa 2023. Voit lukea lisää SALTOsta ja LTA PEACE -aloitteesta täältä.

 

TEKSTI: Kati Pulkkinen