Uutinen

Ammatillisen koulutuksen vihreää siirtymää tuetaan valtionavustuksella

Koulutus ja tutkinnot Ammatillinen koulutus Kestävä kehitys
Opetushallitus avasi valtionavustushaun ammatillisen koulutuksen vihreän siirtymän tukemiseen helmikuun alussa. Valtionavustus kohdistuu VASKI – Vastuullinen ja kestävä ammatillinen koulutus -hankkeessa yhteiskehittämisen menetelmillä laaditun ammatillisen koulutuksen kestävyystiekartan ja -ohjelman jalkauttamiseen ja koulutuksen järjestäjien kestävyystyön tukeen. Valtionavustus jaetaan yhdelle hankkeelle.
Useat kädet kannattelevat maapallon näköistä palloa käsissään.
Kädet kannattelevat maapalloa

Valtionavustuksen tavoite on, että kestävyysajattelu ja -toiminta saataisiin valtavirtaistettua ammatillisessa koulutuksessa. Ammatillisen koulutuksen VASKI-hankkeessa laadittu kestävyystiekartta ja -ohjelma viitoittavat koulutuksen järjestäjien polkua vihreään siirtymään ja luonnon kantokyvyn rajoissa toimivaan yhteiskuntaan. Kestävyystiekartta asettaa toimenpiteet viidelle eri painopistealueelle: Johtaminen ja toimintakulttuuri, Pedagogiset ratkaisut ja oppimisympäristöt, Henkilöstön osaaminen ja ammatti-identiteetit, Kumppanuudet ja Hiilineutraalius.

Valtionavustus kohdistuu ammatillisen koulutuksen kestävyystiekartan ja -ohjelman jalkauttamiseen ja koulutuksen järjestäjien kestävyystyön tukeen. Valtionavustus jaetaan yhdelle hankkeelle, jossa voi olla mukana koordinoijan lisäksi 1–4 muuta koulutuksen järjestäjää selkeillä omilla vastuualueillaan. Hankkeessa tehtävän tuen tulee olla avointa ja mahdollistaa kaikkien koulutuksen järjestäjien osallistuminen toimintaan. Toiminta tulee kohdistaa erityisesti niihin koulutuksen järjestäjiin, jotka ovat aloittamassa kestävyystyön ja tarvitsevat siihen tukea. Myös ruotsinkielisille ammatillisen koulutuksen järjestäjille tulee tarjota tukitoimia hankkeessa.

Hankkeessa tehdään yhteistyötä myös Opetushallituksen EQAVET-hankkeen kanssa ammatillisen koulutuksen kestävyystiekartan seurantajärjestelmän sekä yksityiskohtaisten mittareiden ja indikaattoreiden kehittämiseksi.

Lisätietoja

yli-insinööri Jaana Villikka-Storm (jaana.villikka-storm [at] oph.fi)
opetusneuvos Anne Liimatainen (anne.liimatainen [at] oph.fi)