Uutinen

Aura of Puppets tukee nukketeatteritaiteilijoita ja luo kestävämpää kiertuetoimintaa

Kokemuksia Luova Eurooppa Kansainvälistyminen
Suomalainen taiteilijayhdistys Aura of Puppets -yhdistys koordinoi kolmen maan nukketeatteritaiteen hanketta. IMPULSE! New Focus on Puppetry and Visual Theatre -hanke tähtää ekologisten kiertuekäytäntöjen kehittämiseen sekä alan taiteilijoiden verkostoitumiseen ja kouluttautumiseen.
Kädet pitelevät nukketeatteriesityksen nukkea.
Kuva Niina Lindroosin The Unmentionable -teoksesta, joka vieraili hankkeen puitteissa Fimfa-festivaaleilla Portugalissa.

- Kaikessa toiminnassa me ollaan kuunneltu meidän taitelijajäseniä, ja tarve kansainvälistymiseen onkin noussut viime vuosien aikana heiltä esille, kertoo Jesper Dolgov, Aura of Puppets -yhdistyksen hankekoordinaattori.

Aura of Puppets on nukketeatteritaiteen yhdistys, joka tuottaa taiteilijajäsenilleen erilaisia jäsenpalveluita. Tarjolla on esimerkiksi tuotantoneuvontaa, hallinnollista apua, vaikuttamistyötä ja hanketoimintaa. Lisäksi yhdistys järjestää tapahtumia ja tekee nukketeatteritaidetta tunnetummaksi Suomessa.

Tällä hetkellä yhdistys koordinoi eurooppalaista IMPULSE! New Focus on Puppetry and Visual Theatre -yhteistyöhanketta, joka keskittyy nukketeatteritaiteilijoiden ammatilliseen kasvuun sekä ekologisempien kiertuetapojen löytämiseen. Hankkeessa on Suomen lisäksi mukana Kosmos Theatre (Liettua) ja A Tarumba - Teatro de Marionetas (Portugali).

Hankkeen idea nousi näiden maiden yhteisistä tavoitteista ja tarpeista.

- Ollaan hankekumppaneiden kanssa löydetty itsemme tosi samankaltaisesta tilanteesta, jossa me sijaitsemme Euroopan laitamilla, kun taas nukketeatteritaiteen isoimmat markkinat tapahtuvat Keski-Euroopassa. Ollaan siis pyritty miettimään, miten täältä reunamilta päästäisiin liikkumaan kohti keskustaa, Dolgov kertoo.

Hankemaissa ei myöskään ole korkeakoulututkintoa nukketeatteritaiteesta.

- Muutenkin kyseinen taiteenala on näissä maissa suhteellisen marginaalissa. Ollaan siis lähdetty miettimään keinoja päästä suuremmille markkinoille. Hankerahoitus oli tähän tarkoitukseen sopiva vaihtoehto, sillä sen avulla voidaan tehdä töitä pitkäjänteisesti.

Ekologista kiertuetoimintaa ja taiteilijoiden ammatillista kasvua

IMPULSE! -hanke keskittyy muun muassa ekologisempien ja sosiaalisesti kestävämpien kiertuetapojen löytämiseen. Hankkeessa pyritään esimerkiksi vähentämään matkustamisen ja esitystoiminnan päästöjä.

- Me nähdään paljon sellaista kiertuetoimintaa, jossa kohdemaahan mennään lentäen, tehdään esitys ja tullaan takaisin. Ajatuksena on se, että matkustamiseen varattaisiin tarpeeksi aikaa, jotta voitaisiin suosia hitaampia matkustusvaihtoehtoja. Lisäksi maksettavat palkkiot mahdollistaisivat sen, että vierailua kohdemaassa voitaisiin pidentää ja taiteilijoilla olisi aikaa palautumiseen, Dolgov selventää.

Toinen tärkeä tavoite on tukea nukketeatteritaiteilijoiden ammatillista kasvua. Hankkeen aikana järjestetään kiertuepilotti, johon sisältyy kolme festivaalia. Festivaalien aikana taiteilijat pääsevät verkostoitumaan ulkomaisten kumppanien kanssa ja myös esiintymään ulkomaille: jokaisella festivaalilla nähdään vierailuesitys toisesta maasta.

- Lokakuussa 2023 järjestettiin jo 14. kertaa nukketeatteritaiteen TIP-Fest Turussa, ja siellä nähtiin vierailuesitys Liettuasta.

Lisäksi ensimmäisen hankevuoden aikana on järjestetty kolme nelipäiväistä mestarikurssia sekä seminaareja, joiden aikana keskustellaan hankkeen teemoista. Yksi aiheista on ollut ekologinen kiertuetoiminta ja sen vaatimukset taiteilijan tai festivaalijärjestäjän näkökulmasta.

- Ollaan myös pohdittu, miten luoda syvempiä yhteyksiä eri ammattilaisten sekä taiteilijoiden ja yleisöjen välille: miten vierailuesitys voisi olla jotain laajempaa, kuin vain vierailu, Dolgov kertoo.

Hankerahoitus tuo aikaa kontaktien luomiseen

IMPULSE! -hanke on hyödyttänyt yhdistystä myös hankkeen ulkopuolella.

- Upeaa on ollut, miten nopeasti uusia suhteita on syntynyt ja verkostot ovat lähteneet laajenemaan jopa hankkeen ulkopuolelle. Se on ollut mukava yllätys! Dolgov kertoo.

Erityisesti Baltian alueella on Dolgovin mukaan hyvä draivi uudenlaiselle yhteistyölle, ja uusien tuttavuuksien kanssa ollaankin jo siirrytty suunnittelemaan seuraavia hankkeita.

- Kun yhtäkkiä hankerahoitus tarjoaakin mahdollisuuden käyttää työaikaa siihen kontaktien luomiseen, niin se heti poikii jotain. Pystyy rauhallisesti ja sitoutuneesti työskentelemään pitkällä aikavälillä, eikä odotuksia ole ladattu yhteen tapahtumaan tai lyhyelle ajalle, Dolgov kertoo.

Kannustuksena muille hanketta miettiville sanoisin, että hankkeeseen ei tarvita suurta himmeliä ja isoa verkostoa, vaan ihan näin kolmen kumppanin voimin voi lähteä tekemään töitä.

Ilahduttavaa on myös ollut nähdä mukana olevien taiteilijoiden onnistumisia. Hankkeeseen on haettu mukaan taiteilijoita, joilla ei ole vielä paljoa kokemusta ulkomailla esiintymisestä. He ovatkin olleet kiitollisia mahdollisuudesta ja saaneet kyselyjä esitysten jälkeen.

- Toivoisinkin, että konkreettisena tuloksena hankkeesta jäisi nämä luomamme väylät ja verkostot auki, jotta jäsentaiteilijat voisivat niitä jatkossa hyödyntää, Dolgov pohtii.

Ennakkokäsitykset EU-hankkeista ovat muuttuneet

Koordinointivastuun sujuvuus hankkeessa on yllättänyt.

- Kyllähän tehtävää on, mutta olin kyllä varautunut suurempaan hallinnolliseen kuormaan! Dolgov kertoo.

Koordinoinnissa on kuitenkin myös vaikeat puolensa. Dolgovin mukaan on välillä haastavaa löytää kaikkein tehokkain tapa kommunikoida ja samaan aikaan pitää kaikki tiimiläiset samalla sivulla. Paljon mietityttää myös toive siitä, että hankkeesta jäisi jotain konkreettista käytettäväksi. Lisäksi hankkeessa on pohdittu paljon, miten yhdistää parhaiten sekä organisaatioiden omat että hankkeen yhteiset tavoitteet.

Viisi henkilöä pöydän ympärillä katsoo hymyillen kameraan.
Vasemmalta lukien Taru Tuomisto, Jesper Dolgov (Aura of Puppets), Luís Vieira, Rute Ribeiro (A Tarumba) ja Darius Vizbaras (Kosmos) vierailulla Portugalissa.

Yhteistyö kolmen kumppanin välillä on kuitenkin sujunut erittäin hyvin. Myös vierailu kumppanimaiden festivaaleilla on ollut hyödyllistä, ja on aina upea nähdä, kun isännöivä kumppanimaa esittelee ylpeydellä omaa tapahtumaansa.

- Kannustuksena muille hanketta miettiville sanoisin, että hankkeeseen ei tarvita suurta himmeliä ja isoa verkostoa, vaan ihan näin kolmen kumppanin voimin voi lähteä tekemään töitä, Dolgov sanoo.

Dolgovilla onkin hyvin positiivisia kokemuksia koordinoinnista ja hankerahoituksesta. Hankkeen parissa työskentely on myös muuttanut ennakkoajatuksia EU-hankerahoituksista.

- Minulla oli ehkä hieman vanhat käsitykset EU-rahoituksesta, että ne ovat jäykkiä ja vaativat paljon työtä, mutta itsellä ne ennakkoajatukset ovat kyllä hajonneet. Projekti saattaa lähteä käyntiin helpommin ja sujuvammin, kuin ennakkoon osaa ajatella! Dolgov kertoo.

- Hakuvaiheen kuorma on toki hieman isompi, mutta jos löytää samat arvot jakavat kumppanit, niin kuorma ei tunnu niin isolta.