Uutinen

Avustusta nyt haettavissa kaksikieliseen opetukseen ja kielikylpytoimintaan sekä A1-ruotsin opetukseen

Ajankohtaista Esiopetus Perusopetus Varhaiskasvatus Rahoitus Toinen kotimainen kieli, ruotsi Vieraat kielet
Opetushallitus on avannut kaksi valtionavustushakua liittyen kaksikieliseen opetukseen ja kielikylpytoimintaan sekä A1-ruotsin opetuksen laajentamiseen.
Kaksi nuorta opiskelijaa hymyilee toisilleen luokka-huoneessa. Toisella on kädessään kännykkä.

Haettavissa olevat valtionavustukset tukevat vuonna 2021 vahvistetun Kansalliskielistrategian toimeenpanoa. Strategian keskeisiä suuntaviivoja ovat kansalliskielten aseman turvaaminen ja elävä kaksikielisyys. Sen päämääränä on luoda salliva ja ennakkoluuloton kieli-ilmapiiri, johon pyritään muun muassa vahvistamalla ja laajentamalla kielikylpytoimintaa ja toisen kotimaisen kielen oppimista.

Opetushallitus on avannut valtionavustushaun A1-ruotsin opetuksen laajentamiseen perusopetuksessa 2024. Valtionavustus liittyy toisen kotimaisen kielen ruotsin kehittämisohjelman toimenpiteeseen kaksi. Valtionavustuksen tavoitteena on lisätä A1-ruotsin opetusta ja edistää oppilaiden ruotsin kielen osaamista. Myönnettävän valtionavustuksen tulee kohdentua A1-ruotsin opetuksen laajentamiseen ja jo A1-ruotsia opiskelevien oppilaiden ruotsin kielen osaamisen edistämiseen, ja sen tavoitteena on luoda pysyviä ratkaisuja A1-ruotsin lisäämiseksi kunnan tai koulun kieliohjelmaan. 

Tähän tarkoitukseen on nyt haettavissa 283 641 euroa.

Valtionavustusta haettavissa kaksikielisen opetuksen järjestämiseen sekä kielikylpytoimintaan

Haettavissa on myös valtionavustusta kaksikielisen opetuksen järjestämiseen sekä kielikylpytoimintaan. Hankeavustukset kohdennetaan varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen hankkeisiin, joissa laajennetaan ja kehitetään kaksikielistä opetusta ja kielikylpytoimintaa, kehitetään ja toteutetaan muuta Kansalliskielistrategian toimeenpanoa tukevaa toimintaa sekä elvytetään kotoperäisiä kieliä ja lisätään niiden osaamista. Kaksikielisen opetuksen kohdekielenä voi olla esimerkiksi englanti.

Avustusten tavoitteena on tukea Suomen kielikoulutuspolitiikan linjausten mukaista monipuolista ja syvällistä kielitaitoa sekä edistää koulutuksen alueellista tasa-arvoa. 

Tähän tarkoitukseen on nyt haettavissa aiempia vuosia suurempi summa, joka on enintään 1 312 000 euroa.

Hakuaika päättyy molemmissa hauissa 16.4.2024 klo 16.15. Päätökset tehdään keväällä 2024.

Lisätietoja 

Opetusneuvos Annamari Kajasto, p. 029 533 1596, annamari.kajasto [at] oph.fi

Undervisningsrådet Yvonne Nummela, tfn 029 533 1523, yvonne.nummela [at] oph.fi (förfrågningar på svenska)