Uutinen

Erasmus+ -ja Euroopan solidaarisuusjoukot -ohjelmien kevään 2024 hakukierros kertoi kiinnostuksesta kansainväliseen liikkuvuuteen ja yhteistyöhön

Ajankohtaista Erasmus+ Erasmus+ aikuiskoulutukselle Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle Erasmus+ korkeakoulutukselle Erasmus+ nuorisoalalle Erasmus+ yleissivistävälle koulutukselle Erasmus+ liikunnalle ja urheilulle – Sport EU:n nuoriso-ohjelmat
Henkilö kirjoittaa kannettavalla tietokoneella

Yleissivistävässä koulutuksessa saatiin pienimuotoisiin kumppanuushankkeisiin kaikkiaan 36 hakemusta. Rahaa näihin haettiin 2,01 miljoonaa euroa. Erasmus+ -ohjelman painopisteistä hakijoita kiinnosti eniten ympäristövastuullisuus. Yleissivistävän kumppanuushankkeisiin saatiin 30 hakemusta, ja avustuksia haettiin peräti 7,47 miljoonaa euroa. Tässä hanketyypissä painottuivat ohjelman teemoista osallisuus ja aktiivinen kansalaisuus. 

Ammatillisessa koulutuksessa kumppanuushankkeiden (KA2) hakemuksia saatiin ennätysmäärä eli 42 kappaletta, ja avustusta haettiin peräti 11 miljoona euroa. Liikkuvuustoiminnossa (KA1) akkreditoitujen organisaatioiden hakemuksia tuli 68 kappaletta, ja muiden kuin akkreditoitujen organisaatioiden liikkuvuushakemuksia tuli neljä kappaletta. Liikkuvuustoimintoon avustusta haettiin yhteensä vajaat 17 miljoonaa euroa. Kansainvälinen liikkuvuus on aktiivista ja kiinnostaa edelleen ammatillista koulutusta järjestäviä organisaatioita. Uutena toimintona tällä hakukierroksella ovat alkamassa ryhmäliikkuvuudet, joissa ryhmälle opiskelijoita suunnitellaan yhteinen, molempien oppilaitosten opettajien ohjaama oppimisjakso vastaanottavan oppilaitoksen opiskelijaryhmän kanssa. 

Nuorisoalalla kumppanuushankkeisiin (KA2) tuli yhteensä 28 hakemusta. Liikkuvuushankkeisiin (KA1) saatiin 69 hakemusta ja Euroopan solidaarisuusjoukot -ohjelmaan (solidaarisuushankkeet ja vapaaehtoistoiminta) yhteensä 32 hakemusta. Hakukierros herätti hyvin monenlaisia nuorisoalan toimijoita jättämään avustushakemuksen, nuorten vapaista ryhmistä ja pienistä yhdistyksistä alkaen. Kumppanuushankkeiden teemoissa näkyi muun muassa digitaalisuuteen ja pelillistämiseen liittyviä hakemuksia. 

Erasmus+ Sport vastaanotti 22 hakemusta, joissa haettuja liikkuvuuksia oli yhteensä 187. 

Aikuiskoulutuksessa haettiin yhteensä 58 liikkuvuushanketta (vuonna 2023 määrä oli 48). Tämä on enemmän kuin koskaan aiemmin, ja kertoo lisääntyneestä kiinnostuksesta kansainvälistymistä kohtaan. Uusia hakijoita oli 11 kappaletta. Akkreditoiduissa liikkuvuushankkeissa haettiin monimuotoliikkuvuuksia 13 prosentille liikkujista, mikä on valtava nousu aiempaan 0 %:iin.

Valintojen tuloksista ilmoitetaan hakijoille heinäkuun alkuun mennessä, ja uudet hankkeet käynnistyvät syys-joulukuussa 2024.

Korkeakoulujen eurooppalainen ja globaali liikkuvuus

Kaikki 37 suomalaista korkeakoulua, joilla on korkeakoulutuksen Erasmus-peruskirja, hakivat avustusta korkeakoulujen Erasmus+ eurooppalaiseen liikkuvuuteen. Haettu liikkujamäärä kasvoi kaikissa muissa liikkuvuustyypeissä 10–12 % edellisvuodesta, paitsi harjoittelijaliikkuvuudessa se laski saman verran. 

Uutta tällä hakukierroksella on, että vaihtoon lähtevät korkeakouluopiskelijat saavat vaihtoapurahan lisäksi erillistä etäisyyteen perustuvaa matkatukea ja apurahaa myös matkustuspäiville. Lisäksi suuri osa Suomesta lähtevien liikkujien suosituimmista kohdemaista (Saksa, Ranska, Hollanti, Belgia, Italia ja Itävalta) on siirtynyt aiempaa korkeampaan kalleusluokkaan, joten näihin maihin menevien apuraha nousee sitäkin kautta.

Erasmus+ -ohjelman globaali liikkuvuus tukee korkeakoulujen opiskelijoiden ja henkilökunnan fyysisiä ja monimuotoisia ulkomaanjaksoja Erasmus+ -ohjelmamaiden ulkopuolelle. Vuonna hakemuksia saatiin 21 kappaletta, joista 20 oli korkeakouluista ja 1 liikkuvuuskonsortiolta. Jaettava budjetti on noin 3,8 miljoonaa euroa. Vuonna 2024 haettu summa oli yhteensä noin 6 140 000 euroa. Haettava summa laski hieman vuodesta 2023, mutta tänä vuonna rahoitus on jakautunut tasaisemmin.

Kumppanuushankkeiden hakemuksia jätettiin korkeakoulusektorille jätettiin ennätyksellinen määrä, yhteensä 45. Vuonna 2023 hakemuksia saapui 28, joten kasvua tuli noin 61 % edellisvuoteen nähden. Aikaisempi ennätys oli vuoden 2020 ylimääräiseltä hakukierrokselta, jolloin korkeakoulusektorille jätettiin 44 hakemusta. Tukea 2024 hakukierroksella haettiin yhteensä 17,3 miljoonaa euroa. Hakemuksia saapui 18 eri korkeakoulusta.

Seuraava hakukierros tulossa syksyllä 

Syksyllä 2024 on tulossa kaikille sektoreille pienimuotoisten kumppanuushankkeiden (KA2) haku. Haun määräaika on 1.10.2024 klo 13.00 Suomen aikaa (klo 12.00 CET).

Tämän lisäksi nuorisoalalle on tulossa syksyllä toiset hakukierrokset liikkuvuushankkeille (KA1) ja kumppanuushankkeille (KA2). Molempien hakujen määräaika on 1.10.2024 klo 13.00 Suomen aikaa (klo 12.00 CET). Solidaarisuushanke-haku päättyy 1.10.2024 klo 13.00 Suomen aikaa. Vapaaehtoistoiminnan laatumerkki -haut päättyvät 31.10.2024 klo 13.00 Suomen aikaa ja 31.12.2024 klo 13.00 Suomen aikaa

Myös akkreditointia on mahdollista hakea syksyllä. Erasmus+ -akkreditointihaun määräaika yleissivistävälle koulutukselle, ammatilliselle koulutukselle, aikuiskoulutukselle ja nuorisoalalle on 1.10.2024 klo 13.00 Suomen aikaa (klo 12.00 CET).