Tiedote

Etsitkö tietoa osaamis- ja koulutustarpeista? Opetushallituksen ennakointitulokset saa nyt Vipusesta

Ajankohtaista Ennakointi
Opetushallinnon tilastopalvelu Vipuseen on avattu uusi osio, joka kokoaa yhteen Opetushallituksen tuottamat valtakunnalliset osaamis-, koulutus- ja työvoimatarpeiden ennakointitulokset. Vuorovaikutteisten raporttien muodossa tarjottava aineisto on suunnattu muun muassa koulutuspoliittisille päätöksentekijöille, opetuksen järjestäjille ja osaamisen kehittäjille.
Sinisävyisessä kuvassa näkyy graafisia elementtejä ja käsiä, joissa on palapelin paloja.

Vipusen uusi osio tarjoaa aikaisemmin tekstimuotoisina raportteina julkaistut ennakointitulokset Power BI -raportteina, joiden sisältöä käyttäjä voi rajata omien tiedontarpeidensa mukaan. Tulokset on visualisoitu siten, että niitä voi helposti hyödyntää erilaisissa esityksissä, ja numeerisen tiedon saa myös ladattavina taulukoina. Tulokset pysyvät myös entistä paremmin ajan tasalla, sillä ne päivittyvät lähtökohtaisesti kahden vuoden välein aiemman neljän vuoden julkaisusyklin sijasta. Tulosten rinnalla julkaistaan raporttikuvaukset, jotka helpottavat tulosten tulkintaa ja lisäävät ennakointityön läpinäkyvyyttä. 

Osion avaaminen Vipuseen on osa Opetushallituksen ennakoinnin tiedontuotannon ja levityksen digitalisaatiohanketta, jota on tuettu Euroopan unionin Recovery and Resilience Facility (RRF) -elvytysrahoituksella. Tavoitteena on ollut kehittää ennakoinnin hyödynnettävyyttä, vaikuttavuutta ja osuvuutta.

Aineisto toimii ajantasaisena tietolähteenä kaikille ennakoinnista kiinnostuneille

Vipusessa on nyt julkaistu neljä ennakointiraporttia. Kokonaan uutta sisältöä tarjoaa ensimmäistä kertaa julkaistava tutkintoennuste, jossa arvioidaan koulutuksesta valmistuvien ja työvoimaksi siirtyvien määrää koulutusalan tarkkuudella vuonna 2030. 

Muut raportit on aiemmin julkaistu tekstimuotoisina. Koulutustarve-raportissa ennakoidaan työvoiman koulutustarpeita koulutussektoreittain ja -aloittain vuosina 2019–2040. Osaamistarve-raportista selviää, millaista osaamista eri ammattialoilla tarvitaan vuoteen 2030 mennessä. Kohtaanto-raportissa tarkastellaan työvoiman kysynnän ja tarjonnan tasapainoa ammattialoittain välillä 2019–2028.

Eri alojen asiantuntijat voivat hyödyntää Vipusen ennakointitietoa esimerkiksi tutkintojen määrällisessä mitoituksessa, ammatillisen koulutuksen järjestämislupapäätösten tukena ja tutkintojen uudistamisessa, organisaatioiden osaamistarpeiden tunnistamisessa ja osaamisen strategisessa kehittämisessä sekä tukemassa opinto- ja uraohjausta. Lisäksi media ja kuka tahansa ennakointityöstä kiinnostunut voi käyttää sitä tietolähteenään. 

Vipusen ennakointiosio mahdollistaa jatkossa myös uusien tietolähteiden hyödyntämisen ja tulosten levittämisen yhteistyössä muiden ennakoinnin tietojärjestelmien kanssa. 

– Ennakointitiedon löydettävyys ja hyödynnettävyys paranee huomattavasti, kun se tuodaan osaksi tuttua ja laajasti käytettyä Vipusta. Tämä on kansallisestikin merkittävä asia, sanoo Opetushallituksen asiakkuudet ja tieto -päätoiminnon johtaja Paula Merikko

Uudistus sujuvoittaa ennakointitulosten tuottamista

Ennakoinnin uudistus sujuvoittaa myös tulosten taustalla olevaa laskentaa. Pääosin Vipusen väestö-, koulutus- ja ammattirakennetilastoja hyödyntävää ennakointia on automatisoitu siten, että taustatilastojen päivittyessä myös ennakointilaskelmia voi päivittää. 

Ennakointitulosten laskentapohjien avulla voi tarkastella myös erilaisia tulevaisuusskenaarioita sekä niiden vaikutuksia tulevaisuuden osaamis-, koulutus- ja työvoimatarpeisiin.

– Automaattiset laskentapohjat auttavat meitä tuottamaan ennakointituloksia joustavammin ja tehokkaammin. Voimme reagoida nopeasti ajankohtaisiin ennakointitarpeisiin, sanoo uudistushankkeesta vastannut opetusneuvos Maria Clavert.

Tilastopohjaisen laskennan lisäksi Vipusessa julkaistavien tulosten tuottamisessa on hyödynnetty Osaamisen ennakointifoorumin asiantuntija-arvioita. 

Lisätiedot:

  • Opetusneuvos Maria Clavert, p. 029 533 1685, maria.clavert [at] oph.fi