Uutinen

EU jatkaa Ukrainan kulttuurialojen tukemista – kaksi rahoitushakua auki

Ohjelmat Kulttuuri Luova Eurooppa Kansainvälistyminen Kotoutuminen Rahoitus Ukraina
Euroopan unionin Luova Eurooppa -ohjelmasta on tuettu Ukrainaa Venäjän käynnistämän hyökkäyssodan aikana eri tavoin. Euroopan komission tuore julkaisu kokoaa näitä toimia yhteen. Parhaillaan on käynnissä kaksi rahoitushakua yhteistyöhankkeisiin Ukrainan kanssa. Rahoitushauista vastaavat Luova Eurooppa -ohjelman rahoittamat hankkeet ZMINA: Rebuilding ja Culture Helps.
Kädet pitelevät paperia, johon on väritetty sini-keltainen sydän.

ZMINA: Rebuilding hakee näkyvyyttä ukrainalaiselle kulttuurille Euroopassa

ZMINA: Rebuilding -hankkeen tarkoitus on auttaa ukrainalaisia taiteilijoita ja kulttuuriorganisaatioita tuomaan esiin työtään Ukrainassa ja muualla Euroopassa. Yhteistyöhankkeet toteutetaan Ukrainan ja jonkun muun Luova Eurooppa -maan kesken. Temaattisesti hankkeiden odotetaan tuovan esiin jälleenrakennuksen ja sodasta toipumisen teemoja taiteen ja kulttuurin kautta.

ZMINA: Rebuilding (2023-2025) on laajempi kattohanke, jonka toteutukseen osallistuvat IZOLYATSIA (Ukraina), Malý Berlín (Slovakia) ja Trans Europe Halles (Ruotsi). Kattohankkeen aikana järjestetään kaikkiaan neljä hakukierrosta, joista nyt on käynnistynyt toinen. Sen hakuaika päättyy 7.4.2024.

Culture Helps auttaa sotaa paenneita osaksi uusia yhteisöjään

Culture Helps -rahoitusta voivat hakea kulttuuriorganisaatiot, jotka tekevät työtä Venäjän hyökkäyssodan vuoksi Ukrainan jättämään joutuneiden henkilöiden ja perheiden parissa. Hankeidean tulee keskittyä näihin kohderyhmiin, auttaa heitä sopeutumaan uusiin asuinpaikkoihinsa, vahvistaa dialogia ja molemminpuolista ymmärrystä sekä tarjota mahdollisuuksia käsitellä sotatraumaa. 

Culture Helps -kattohankkeen (2023-2025) vastuutahot ovat Insha Osvita Ukrainasta ja zusa Saksasta. Nyt käynnissä oleva haku on viimeinen kolmesta hankeavustusten hakukierroksesta. Hakuaika päättyy 10.4.2024.

Uusi julkaisu esittelee EU:n toimia Ukrainan kulttuuri- ja luovien alojen tukemiseksi

Tuoreessa julkaisussa esitellään EU:n toimia, joilla se on pyrkinyt lieventämään konfliktin vaikutuksia Ukrainan kulttuuri- ja luoviin aloihin. 

Toimet kattavat mm. edellä mainitut hankkeet, jotka jakavat rahoitusta eteenpäin pienemmille kulttuurihankkeille, sekä muita Luova Eurooppa -ohjelman tukemia yhteistyöhankkeita, joissa aiheena on esimerkiksi Ukrainan kulttuuriperinnön suojelu ja jälleenrakennus.    

Ukrainan osallistuminen Luova Eurooppa -ohjelman rahoittamiin eurooppalaisiin yhteistyöhankkeisiin on vahvistunut viimeisten kahden vuoden aikana: vuonna 2023 ukrainalaisia oli mukana peräti 99 hankehakemuksessa.