Uutinen

EU:n arvot ja vihreä matkustaminen nousevat valokeilaan vuonna 2024

Avustukset Kansalaistoiminta Nuorisotyö Erasmus+ nuorisoalalle EU:n nuoriso-ohjelmat Euroopan solidaarisuusjoukot Kansainvälistyminen
Erasmus+ ja Euroopan solidaarisuusjoukot -ohjelmien toiminnot jatkuvat vuonna 2024 pääsääntöisesti entisellään. Muutoksia on tulossa erityisesti vihreään matkustamiseen sekä liikkuvuushankkeiden muihin tukiin. Huomion saavat myös EU:n perusarvot.
Rautatieasema, taustalla näkyy juna ja auringonvaloa

Erasmus+ nuorisoalan toimintojen hakukierroksia on vuonna 2024 kaksi. Kevään hakukierroksella liikkuvuushankkeiden haku päättyy 20.2.2024 ja yhteistyöhankkeiden 5.3.2024. Syksyn hakukierros päättyy 1.10.2024. Kannattaa huomata, että tänä vuonna ei ole Erasmus+ -hankkeiden hakua toukokuun alussa. 

Euroopan solidaarisuusjoukkojen solidaarisuushankkeen hakuajat ovat tänä vuonna 20.2.2024, 7.5.2024 ja 1.10.2024. Vapaaehtoistoiminnan haku päättyy 20.2.2024. Vapaaehtoistoiminnan laatumerkin hakupäivämäärät ovat 7.5.2024, 31.10.2024 ja 31.12.2024. 

Hakuajat päättyvät aina klo 13 Suomen aikaa.

EU:n perusarvot korostuvat vuoden 2024 hakukierroksella niin Erasmus+ -ohjelmassa kuin Euroopan solidaarisuusjoukkojenkin puolella. Hakijoiden tulee sitoutua ihmisarvon, ihmisoikeuksien, vapauden, demokratian, tasa-arvon ja oikeusvaltioperiaatteen kunnioittamiseen, mikä varmistetaan hakulomakkeella. Haastammekin nyt pohtimaan, miten EU:n yhteisiin arvoihin sitoutuminen näkyy hankkeissa ja yhteisessä tekemisessä.  

Liikkuvuushankkeiden tukisummien korotukset ovat yksi tämän vuoden muutoksista

Liikkuvuushankkeissa (KA1) nähdään korotuksia mm. organisaatiotukeen, matkatukeen, osallisuustukeen ja yksilötukeen. Myös ympäristövastuullisuutta korostetaan entisestään, kun vihreän matkustuksen tukisummat ja tuetut matkapäivät nousevat aikaisemmasta. Vihreän matkustuksen tukea voi saada, jos vähintään 50 prosenttia matkasta on toteutettu vihreän matkustuksen keinoin eli esimerkiksi junalla.

Junamatkan Eurooppaan 18-vuotiaille mahdollistavan DiscoverEU-osallisuustoimen ikärajaan on tulossa pientä joustoa. Nuoren on oltava 18-vuotias, kun hanke alkaa. Hankkeen kesto nousi nyt 24 kuukauteen, joten matkan alkaessa nuori saattaa olla jo ylittänyt 18 vuoden iän.

Euroopan solidaarisuusjoukkojen vapaaehtoistoiminnan vapaaehtoisjaksojen pituuksiin on tulossa joitakin muutoksia. Alle kahden kuukauden jaksot ovat nyt mahdollisia kaikille nuorille. Lisäksi lyhytkestoisen jakson, tiimihankkeen, kansallisten hankkeiden sekä pitkäkestoisen jakson yhdistäminen muuttuu vapaammaksi. Jaksot eivät saa yhden nuoren kohdalla ylittää yli 12 kuukauden kokonaiskestoa. Myös matkatukiin on luvassa korotuksia.