Uutinen

Euroopan kulttuuriperintöpalkinto seurantalojen korjausavustusjärjestelmälle ja NewsEye -hankkeelle

Ohjelmat Luova Eurooppa
Vuoden 2024 EU:n Europa Nostra -kulttuuriperintöpalkintojen saajat julkistettiin toukokuun lopussa. Suomeen liittyy tänä vuonna kaksi palkintoa. Suomen Kotiseutuliitto palkitaan seurantalojen korjausavustusjärjestelmästä. Lisäksi isossa NewsEye -hankkeessa olivat Suomesta mukana Kansalliskirjasto ja Helsingin yliopisto. Palkinnot jaetaan lokakuussa Bukarestissa.
Kaksiosainen kuva, jossa vasemmalla tanssit seurantalolla, oikealla kuva vanhasta Le Matin -sanomalehdestä

Palkintoja myönnetään viidessä eri luokassa. Suomen kotiseutuliitto palkitaan kategoriassa Kansalaisten aktivointi ja tietoisuuden lisääminen, NewsEye -hanke kategoriassa Tutkimus. Tunnustus merkittävästä saavutuksesta Euroopan kulttuuriperinnön parissa myönnettiin tänä vuonna 26 palkinnonsaajalle 18 maasta.

Korjausavustusjärjestelmä auttaa paikallisyhteisöjä pitämään yllä seurantaloja

Seurantalojen korjausavustus on valtionavustus, jonka jakamisen opetus- ja kulttuuriministeriö on delegoinut Kotiseutuliitolle. Sen avulla on pystytty pitämään yllä yhteisöjensä keskuksina pitkään toimineita seurantaloja. Palkintoperusteissa kiitetään etenkin sitä, miten järjestelmä auttaa paikallisyhteisöjä pitämään itse yllä arvokasta kulttuuriperintöään.

NewsEye -hanke paransi historiallisen sanomalehtidatan saatavuutta ja käytettävyyttä

Horisontti Euroopan rahoittamaan laajaan hankkeeseen osallistuivat Suomesta Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen osasto ja digitaalisten ihmistieteiden osasto sekä Kansalliskirjasto. Tutkijat kehittivät hankkeessa työkaluja eri kielisten ja monesta lähteestä koostuvien aineistojen sekä ajan myötä muuttuvien aiheiden seurantaan. Aineistona käytettiin Itävallan, Suomen ja Ranskan kansalliskirjastojen digitoimaa noin 15 miljoonan sivun laajuista sanomalehtiaineistoa. Palkintoraadin mukaan hanke hyödyntää innovatiivisesti uusia AI-työkaluja lisäten samalla digitaalisten aineistojen saatavuutta ja hyödynnettävyyttä.

Voittajat palkitaan syksyllä, yleisöäänestys käynnissä

Voittajia juhlitaan European Heritage Awards Ceremony -kulttuuriperintögaalassa, joka pidetään 7. lokakuuta Bukarestissa European Cultural Heritage Summitin yhteydessä. Gaalassa julkistetaan myös voittajien joukosta valittavat Grand Prix -palkinnon sekä yleisöpalkinnon saajat. Yleisön suosikin äänestys on avoinna 22. syyskuuta asti.

Vuodesta 2002 asti jaettu Europa Nostra -palkinto on kulttuuriperintöalan korkein eurooppalainen tunnustus. Sen tarkoituksena on nostaa esiin alan hienoja saavutuksia sekä levittää parhaita toimintamalleja. Palkintoa rahoitetaan EU:n Luova Eurooppa -ohjelmasta.