Uutinen

Hankepankki esittelee ohjelmakauden 2021-2027 Luova Eurooppa -hankkeita

Ohjelmat Kulttuuri Luova Eurooppa Kansainvälistyminen
Juuri julkaistu hankepankki kokoaa yhteen kaikki EU-ohjelmakaudella 2021-2027 rahoitetut Luova Eurooppa -hankkeet, joihin osallistuu organisaatioita Suomesta. Hankkeita voi selata myöntövuoden mukaan, ja hankepankkisivua täydennetään myöhemmin tilastoilla sekä infografiikalla. Hankepankin tarkoitus on nostaa esiin suomalaisten tekemää monipuolista kulttuurialan eurooppalaista yhteistyötä ja toimia inspiraationa uusille hakijoille.
Kaksi henkilöä jaetut kuulokkeet korvissaan ja logo, jossa teksti EU:n osarahoittama

Eurooppalaiset yhteistyöhankkeet ovat Luova Eurooppa -ohjelman Kulttuurin alaohjelman keskeisin tukimuoto ja tätä kilpailtua rahoitusta hakee vuosittain useita satoja organisaatioita eri puolilta Eurooppaa. 

Rahoitusta on vuosina 2021-2022 myönnetty lähes 300 hankkeelle, joista 30:en osallistuu suomalaisia kulttuuri- ja luovilla aloilla toimivia organisaatioita. Suomeen on myös myönnetty merkittävä EU-avustus Euroopan ensimmäisen teatterialan toimijoita kokoavan foorumin koordinaatioon. 

Nämä hankkeet ja toimet on nyt koottu hankepankkiin, joka nostaa esiin suomalaisten laaja-alaisen osallistumisen ohjelman tukemaan kulttuuri- ja luovien alojen eurooppalaiseen yhteistyöhön. Hankkeissa mm. elvytetään eurooppalaista perinnemusiikkia ja perinnepukuja, tuodaan eurooppalaista runoutta kouluihin ja luodaan oopperalle, nukketeatterille sekä nykytaideorganisaatioille kestävämpiä toimintamalleja. 

Mukana hankkeissa on yhtä lailla pieniä yhdistyksiä kuin suuria taide- ja oppilaitoksia eri puolilta Suomea. Tekijöilleen sekä niihin osallistuville kulttuurin ja taiteen ammattilaisille hankkeet tarjoavat mahdollisuuden verkostoitua kansainvälisesti, löytää uusia yleisöjä oman maan rajojen ulkopuolella sekä jakaa ja kehittää taitoja ja osaamista.