Uutinen

Jaana Kettunen: IAEVG haluaa parantaa ohjauksen roolia globaalisti

Ohjelmat Euroguidance Elinikäinen ohjaus
Jaana Kettunen luotsaa ensimmäisenä pohjoismaalaisena kansainvälistä ohjausalan järjestöä IAEVG:tä. Tulevana syksynä Jaana tuo globaalin ohjausyhteisön Jyväskylään keskustelemaan alan ajankohtaisista kysymyksistä. Hänen mielestään suomalaisella ohjauksella on paljon annettavaa.
Jaana Kettunen

Jyväskylän yliopiston tutkimusprofessori Jaana Kettunen on tuttu hahmo ohjausalan kansainvälisillä kentillä liikkuville ammattilaisille. Pitkän linjan ohjauksen tutkijalla ja kouluttajalla on laaja kansainvälinen kokemus ja yhteistyöverkosto. Jaana on toiminut ohjauksen kehittämisen ja tutkimuksen tehtävissä muun muassa Euroopan komission, EU:n ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen, Euroopan koulutussäätiön, OECD:n, ILOn ja Unescon parissa. 

Viime kesänä hänet valittiin alan suurimman globaalin järjestön IAEVG:n puheenjohtajaksi.

– Nyt meillä on mahdollisuus kertoa maailmanlaajuisesti, millaista kehittämistyötä Suomessa on tehty, hän kommentoi.

Jaanan mielestä puheenjohtajavalinta kertoo suomalaisen ohjauksen laadun suuresta arvostuksesta.

IAEVG on globaali ohjausalan järjestö, joka on perustettu vuonna 1951. Sen päämääränä on tukea ohjausalan kehittymistä, verkostoitumista ja hyvien käytäntöjen jakamista sekä parantaa ohjauksen laatua. Järjestö on tunnettu koulutuksista, vuosittaisesta tapaamisesta, tutkimustyöstä ja julkaisuista. Se on muun muassa tuottanut eettiset ohjeet ohjaustyöhön. Konferenssit ja koulutukset ovat kaikille avoimia. 

IAEVG tekee säännöllistä yhteistyötä ja tiedonvaihtoa muiden verkostojen, kuten Euroguidancen kanssa, ja alaa kohtaaviin haasteisiin pyritään vaikuttamaan yhdessä. 

Kiinnostus kansainvälisyyteen on tärkeää kaikille ohjauksen ammattilaisille

Olisi tärkeää, että ohjausalan ammattilaiset olisivat kiinnostuneita kansainvälisistä asioista, Jaana toteaa. 

–  Meillä jokaisella on paikka vaikuttaa ja ratkoa haastavia ongelmia, rakentaa siltoja, ymmärtää erilaisuutta ja nähdä monimuotoisuus rikkautena. Kansainvälisessä yhteistyössä on mahdollisuus oppia, saada uusia näkökulmia ja jakaa innovaatioita eri maiden välillä. 

Jaana haluaa puheenjohtajuuskaudellaan parantaa ohjauksen roolia globaalisti. IAEVG on poliittisella kentällä aktiivinen ja pyrkii edistämään ohjauksen huomioimista politiikan eri tasoilla ympäri maailmaa.

Suomen arvostus ei ole sattumaa: vahvuuksiimme kuuluvat esimerkiksi koulutusjärjestelmän ja työelämän yhteistyö, digitaaliset teknologiat ja niihin liittyvä tutkimus, ohjaajien laadukas koulutus ja osaamisen kehittäminen. 

Myös yksilöiden ja ryhmien ohjaamisen erilaiset menetelmät sekä ohjauksen kansalliset monialaiset verkostot ovat asioita, joista Suomi tunnetaan, Jaana summaa. 

Jaana Kettunen puhumassa Opopäivillä.
Ohjauksen tehtävä on sytyttää ja ylläpitää uskoa omiin kykyihin, Jaana Kettunen sanoi Opopäivillä helmikuussa 2024.

Monissa maissa ohjauksen kentällä on rakenteellisia haasteita. Jaana korostaa Suomen ohjausjärjestelmän erottuvan kansainvälisesti vahvan lainsäädännöllisen perustansa ansiosta. Suomessa on tunnistettu ohjauksen merkitys sekä vaikutukset systeemisellä tasolla ja tehty pitkäjänteistä työtä eri ryhmien kesken.

– Meillä opinto-ohjauksella on selkeät tavoitteet ja jokaisella oppilaalla oikeus ohjaukseen. Opetussuunnitelmaan sisällytetty aikavaraus ja resurssit ovat kriittisen tärkeitä. Ne yhdistävät ohjauksen osaksi laajempaa oppimisen järjestelmää. Ohjaus ei ole täällä oma, irrallinen osansa erillään muusta koulutuksesta. 

Jaanan mielestä Suomessa on paljon osaamista, jolla voidaan tukea sellaisia maita ja alueita, joilla ohjaus on vasta kehittymässä. Vastaavasti Suomeen voidaan kansainvälisellä yhteistyöllä tuoda muista maista hyviä käytäntöjä, kumppaneita ja verkostoitumista. 

– Meidän on entistä tärkeämpää kyetä perustelemaan ohjauksen lisäarvo laajemmassa kokonaisuudessa, jotta se ei sulautuisi osaksi muita läheisiä toimintoja. Ohjaajien rooli on yhä merkityksellisempi tulevaisuudessa, Jaana tiivistää.

Jaana Kettunen kuuluu Suomen Euroguidance-keskuksen kansalliseen asiantuntijaryhmään.

IAEVG järjestää maailmanlaajuisen ohjausalan konferenssin "Riding the Wave of Change" Jyväskylässä 10.–12.11.2024. Ilmoittautuminen on parhaillaan käynnissä.