Uutinen

Jatkuvaa oppimista edistetään uusilla kehittämishankkeilla

Opettajat ja kasvattajat Aikuiskoulutus Ammatillinen koulutus Vapaa sivistystyö Opettajat ja kasvattajat
Ensimmäiset kahdeksan valtakunnallisen jatkuvan oppimisen teeman hanketta ovat aloittaneet. Opetushallituksen koordinoima JOPPI - Jatkuvan oppimisen Suomi tukee kehittämishankkeita.
Opettaja esittää taululta monimutkaisen näköistä kuviota.
Euroopan unionin osarahoittama -logo

Ensimmäiset valtakunnallisen jatkuvan oppimisen teeman hankkeet ovat aloittaneet. Rahoitusta sai kahdeksan uutta ESR+ -kehittämishanketta. Hankkeissa kehitetään muun muassa toimialakohtaisia verkostoja, jatkuvan oppimisen koulutusten järjestäjien osaamista vastata kysyntään ja tarpeisiin, maahanmuuttajien yliopistoon valmentavaa koulutusta sekä uusia toimintamalleja erityisen tervetulleiden ryhmien tukemiseen kohti osaamisen kehittämistä.  

Valtakunnalliset jatkuvan oppimisen hankkeet ovat: 

  • JOUVA Verkostosta voimaa - jatkuva oppiminen urheiluvalmennuksen alalla (Päätoteuttaja Jyväskylän yliopisto) 
  • OHITE - Jatkuvan oppimisen palvelumalli kestävän ja hiilineutraalin valmistavan teollisuuden tarpeisiin (Päätoteuttaja Tampereen ammattikorkeakoulu) 
  • Verkostot vesille! Vesialan jatkuvan oppimisen verkosto (Päätoteuttaja Suomen ympäristöopisto SYKLI Oy) 
  • Kontinuerligt lärande i samverkan - utveckling av framtidens lärstigar (LärSam) (Päätoteuttaja Åbo Akademi) 
  • VaKe - Valtakunnallinen ammattikorkeakoulujen Master-koulutusten kehittämisfoorumi (Päätoteuttaja Hämeen Ammattikorkeakoulu) 
  • Kohti yliopistoa – valmentava koulutus maahanmuuttajille (Päätoteuttaja Lapin yliopisto) 
  • Oodi Ohjaamojen ja oppilaitosten yhteistyölle (Päätoteuttaja Jyväskylän ammattikorkeakoulu) 
  • INKLU Kohti inklusiivista ammatillista koulutusta (Päätoteuttaja Jyväskylän ammattikorkeakoulu) 

Jatkuvan oppimisen valtakunnallisen teeman kehittämishankkeiden kautta Suomeen syntyy jatkuvan oppimisen toimintamalleja, jotka vastaavat sekä työelämän että yksilöiden tarpeeseen kehittää ja uudistaa osaamistaan. Teemasta vastaa opetus- ja kulttuuriministeriö, ja rahoittavana viranomaisena on Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. 

JOPPI – Jatkuvan oppimisen Suomi ESR+ -koordinaatiohanke on jatkuvan oppimisen valtakunnallisen teeman koordinaatiohanke. Koordinaatiohanke on aloittanut työskentelyn kehittämishankkeiden kanssa ja tukee niitä verkostoitumisessa, tietotuotannossa ja viestinnässä.  

Koordinaatiohanke esittelee pian aloittaneet hankkeet tarkemmin: ota siis seurantaan LinkedIn -ryhmämme ja kurkkaa verkkosivuillemme!