Uutinen

Kalevala ja elävä eeposperinne saivat Euroopan kulttuuriperintötunnuksen

Ohjelmat Kulttuuri Luova Eurooppa Kansainvälistyminen
Euroopan komissio on myöntänyt Euroopan kulttuuriperintötunnukset seitsemälle uudelle kohteelle. Suomesta tunnuksen sai Kalevala – elävä eepos. Euroopan kulttuuriperintötunnus on yksi EU:n Luova Eurooppa -ohjelman toimista. Suomessa tunnusta koordinoi Museovirasto, joka järjestää seuraavan kansallisen hakukierroksen touko-kesäkuussa 2024.
Kuvakollaasi, jossa teksti Euroopan kulttuuriperintötunnus ja viisi Kalevalaan liittyvää kohdetta tai perinnettä Suomessa
Kalevala - elävä eepos on Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran, Kalevalaseura-säätiön, Gallen-Kallelan Museon, Juminkeko-säätiön ja Parppeinvaaran runokylän yhteinen hanke.

Karjalaisten ja suomalaisten kansanrunoihin pohjaava Kalevala (1849, SKS) on saanut Euroopan komission myöntämän kulttuuriperintötunnuksen. Kalevala liittyy eurooppalaiseen eeposperinteeseen, mutta sen teemat resonoivat tähän aikaan. Tunnus myönnettiinkin Kalevalalle nimenomaan ajassa elävänä eepoksena. 

Kalevalan saamaan tunnukseen liittyy eurooppalaisille nuorille suunnattu Eeppinen kaleidoskooppi -hanke, joka esittelee Kalevalaa mm. kuvataiteen ja runolaulun keinoin sekä avaa suomalaista ja karjalaista kulttuuriperintöä ajankohtaisista näkökulmista.  

Hankkeen toteutuksesta vastaa Suomalaisen Kirjallisuuden Seura yhteistyössä Kalevalaseura-säätiön, Gallen-Kallelan Museon, Juminkeko-säätiön, Parppeinvaaran runokylän sekä laajan yhteistyöverkoston kanssa.

Tunnus lisää eurooppalaisten tietämystä Euroopan ja unionin historiasta

Euroopan kulttuuriperintötunnuksia (European Heritage Label, EHL) on myönnetty vuodesta 2013 saakka yhteensä 67 kohteelle eri puolilla Eurooppaa. Suomesta tunnuksen on aiemmin saanut Jyväskylän yliopiston Seminaarinmäen kampus ja tasa-arvoinen koulutus vuonna 2022.

Tunnus voidaan myöntää EU:n alueella sijaitsevalle kohteelle, joka liittyy keskeisesti Euroopan historiaan, kulttuuriin ja yhdentymiseen. Kohteet voivat liittyä esimerkiksi rakennusperintöön, asiakirjoihin, kulttuuriympäristöön tai aineettomaan kulttuuriperintöön, kuten Kalevala.

Euroopan kulttuuriperintötunnus on osa EU:n Luova Eurooppa -ohjelmaa.

Suomen seuraavaa ehdokasta ryhdytään etsimään toukokuussa

Suomessa tunnusta koordinoi Museovirasto. Se vastaa Suomessa Euroopan kulttuuriperintötunnuksen hakuprosessin järjestämisestä. 

Kansallinen hakukierros seuraavan suomalaisen ehdokkaan tai ehdokkaiden löytämiseksi käynnistyy touko-kesäkuussa 2024.