Uutinen

Kansainvälisen päätöksenteon ytimestä teatterilavalle ja rannikkoseudun luontoon – Erasmus+ nuorisoalalle ja Euroopan solidaarisuusjoukot -ohjelmista on moneksi

Avustukset Kansalaistoiminta Nuorisotyö Erasmus+ Erasmus+ nuorisoalalle EU:n nuoriso-ohjelmat Euroopan solidaarisuusjoukot Kansainvälistyminen Rahoitus
Nuorisoalan hankkeita tuettiin syksyn 2023 hakukierroksella yli 2 miljoonalla eurolla. Rahoituksen saaneissa hankkeissa vahvistetaan osaamista, osallisuutta ja solidaarisuutta moninaisissa ympäristöissä, niin kansainvälisessä yhteistyössä kuin paikallisestikin.
Kuvassa sinistä taustaa vasten kolme hymyilevää nuorta, jotka pitävät käsissään eri värisiä kylttejä. Kylteissä lukee: 10, eriarvoisuuden vähentäminen, 17, yhteistyö ja kumppanuus, 13, ilmastotekoja.
Erasmus+ -kumppanuushankkeessa kehitetään Allianssin nuorisodelegaattitoimintaa.

Vuoden 2023 viimeisellä hakukierroksella jätettiin yhteensä 89 hakemusta Erasmus+ nuorisoalalle. Nuorisovaihdot (KA152-YOU) keräsivät suurimman hakemusmäärän, 24 hakemusta, joista seitsemän sai myönteisen avustuspäätöksen. Rahoituksen saivat lisäksi kolme uutta nuorisotyöntekijöiden liikkuvuushanketta (KA153-YOU), viisi nuorten osallistumishanketta (KA154-YOU) sekä kaksi DiscoverEU-osallisuustoimen (KA155-YOU) hanketta. Yhteensä Erasmus+ nuorisoalan KA1-hankkeille myönnettiin rahoitusta 627 740,00 euroa. Erasmus+ -ohjelman akkreditoinnin saivat Suomen Nuorten Miesten Kristillisten Yhdistysten Liitto ry ja Sosiaalipedagogiikan säätiö.

Yhteistyöhankkeissa rahoitusta myönnettiin yhteensä 1 357 740,00 euroa. Sekä pienimuotoisia kumppanuushankkeissa (KA210-YOU) että kumppanuushankkeissa (KA220-YOU) jätettiin 22 hakemusta. Avustus myönnettiin neljälle pienimuotoiselle kumppanuushankkeelle ja kahdelle kumppanuushankkeelle.

Euroopan solidaarisuusjoukoista myönnettiin syksyn haussa rahoitusta yhdeksälle solidaarisuushankkeelle. Hakemuksen jätti 17 hanketta. Solidaarisuushankkeiden rahoituspotti oli 79 131 euroa. Elokuun lopussa päättyneessä haussa Euroopan solidaarisuusjoukkojen laatumerkki myönnettiin neljälle organisaatiolle: Kurjen ekokyläyhdistys ry:lle, Otavan Opiston liikelaitokselle, Kosti ry:lle ja Tampereen kaupungin nuorisopalveluille.

Seikkailu vuoristossa johdatti turvallisen luonnossa liikkumisen ja vertaisoppimisen poluille

Leader-ryhmä Nousevan Rannikkoseudun nuorisotyöntekijöiden liikkuvuushankkeessa yhdistetään luonto, vertaisoppiminen sekä ennakointi ja varautuminen. Hankeidea syntyi Erasmus+ -rahoitteisessa nuorisotyöntekijöiden koulutuksessa Espanjan maaseudulla.

– Erinäisten sattumusten kautta eksyimme vuoristoon nuorten partiolaisten kanssa. Kaikki päättyi hyvin, eikä suurempaa hätää ollut missään vaiheessa, mutta tapaus sai meidät pohtimaan luonnossa liikkumisen turvallisuuselementtejä, nuorisoaktivaattori Riikka Kylmäoja kertoo. – Hankekumppani oli mukana seikkailulla, ja hankesuunnitelma lähti hiljalleen muotoutumaan organisaatioiden tarpeiden ja paikallisten nuorisotyöntekijöiden toiveiden kautta.

Kansainvälinen yhteistyö tarjoaa nuorisotyöntekijöille mahdollisuuden lähteä luomaan niin paikallisia kuin kansainvälisiä hankkeita elämyspedagogiikan viitekehyksessä – ja totta kai samalla verkostoitua kollegoiden kesken. Matalan kynnyksen menetelmät, joissa turvallisuus on keskiössä, tarjoavat osallistujille työkaluja oman osaamisen ja tekemisen kehittämiseen.

– Toivomme koulutukseen osallistuvien nuorisotyöntekijöiden rohkaistuvan kokeilemaan kansainvälisen toiminnan mahdollisuuksia, Kylmäoja toteaa.

Kumppanuushanke vahvistaa nuorten ääntä kansainvälisessä päätöksenteossa

Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssilla on pitkät perinteet nuorisodelegaattien nimittämisessä YK:n kokouksiin. Erasmus+ -ohjelmasta saadun rahoituksen hyödyntäminen nuorisodelegaattitoiminnan kehittämiseen tuli tutuksi jo edellisellä ohjelmakaudella, jolloin myös havaittiin tarve vahvistaa nuorisodelegaattien ja muiden nuorten välistä yhteyttä.

Uudella Representing Youth -kumppanuushankkeella halutaan vahvistaa suomalaisten nuorten osallisuutta ja ääntä kansainvälisessä päätöksenteossa. 

– Käytännössä aiomme kehittää ja testata erilaisia malleja, joilla nuorisodelegaatit voivat konsultoida laajasti erilaisista taustoista tulevia nuoria, osallisuustyön päällikkö Laura Lamberg avaa hankkeen tavoitteita.

Hankkeen tanskalainen ja itävaltalainen kumppaniorganisaatio olivat molemmat tuttuja jo aiemman Erasmus+ -hankeyhteistyön kautta. 

– Kukin hankekumppaneista tekee tämäntapaista toimintaa jo valmiiksi, mutta lähtökohtamme ovat melko erilaiset. Kumppanuushanke antaa hienon tilaisuuden vertaisoppimiseen ja työn jakamiseen. Meillä on paljon opittavaa toisiltamme, Lamberg uskoo.

Solidaarisuushanke avaa uusia väyliä nuorten teatteriohjaukseen

Jyväskyläläinen Teatteriyhdistys Kontrasti ry on syntynyt halusta tarjota nuorilta nuorille mahdollisuus teatteriohjauksen harrastamiseen. Nyt yhdistyksessä käynnistellään Kurotus-solidaarisuushanketta, jossa nuoret pääsevät kokeilemaan ensiohjauksen mahdollisuuksia. 

Tarkoituksena on tukea nuorten omia taiteellisia visioita ja sanomaa, mutta myös tarjota heille sekä ammatillista että vertaistukea, yhdistyksen varapuheenjohtaja Salka Rauvola kertoo. – Taiteen tarkoitus on olla juuri nuorten näköistä. Se toimii suunnannäyttäjänä sille, ettei hyvään taiteeseen tarvita aina niin paljoa kokemusta. Taide on vaikuttamisen väline, ja luovutamme sen mielellämme muillekin nuorille.

Rauvola kertoo, että hankkeen perusidea oli nuorille alusta asti selkeä ja oli odottanut vain sopivaa väylää toteuttamiselle. Hankehakemuksen kirjoittaminen selkeytti, kuinka tärkeää toimintaa hankkeella voitaisiin edistää. Ennen rahoituksen ratkeamista teatteriharrastuksen näkymät vaikuttivat epävarmoilta. 

Alueen kulttuurileikkaukset ovat erityisesti iskemässä nuorten harrastajateatterikenttään, joten ensireaktion aiheuttaman riemunkilahdusten kuoron jälkeen päällimmäisenä fiiliksenämme on onni siitä, että voimme taata näille ”teatteriorvoiksi” jääville uuden kodin, Rauvola iloitsee.

Mielellämme teemme yhteistyötä kaikenlaisten kulttuuritoimijoiden kanssa. Ja tulkaa katsomaan nuorten produktioita – se on kaikista tärkeintä! Rauvola huikkaa kaikille Keski-Suomen suunnalla liikkuville.

 

Teksti: Riikka Uljas-Bärman