Uutinen

Kansalaisyhteiskunnan toimijat kansainvälistyvät EU-tuella

Ajankohtaista Erasmus+ Erasmus+ nuorisoalalle Erasmus+ liikunnalle ja urheilulle – Sport EU:n nuoriso-ohjelmat Euroopan solidaarisuusjoukot Luova Eurooppa
Erasmus+, Euroopan solidaarisuusjoukot ja Luova Eurooppa -ohjelmista tuettiin vuonna 2023 nuorisoalan sekä liikunta-, urheilu- ja kulttuurikentän kansainvälistymistä. Näistä EU-ohjelmista myönnettiin viime vuonna avustuksia Suomeen liikkuvuushankkeiden toteuttamista varten yli 6,5 miljoonaa euroa. Kansalaisyhteiskunnan lisäksi ohjelmista tuetaan kunnallisen nuorisotyön kansainvälistymistä.
Nuoria istumassa lattialla

Erasmus+ nuorisoalalle ja Euroopan solidaarisuusjoukot -ohjelmilla tuettiin viime vuonna erityisesti muita heikommassa asemassa olevien nuorten kansainvälistymistä. Suomesta muihin maihin suuntautuneista liikkuvuuksista muita heikommassa asemassa olevien nuorten osuus oli 36,5 prosenttia. Suomeen suuntautuneissa liikkuvuuksissa vastaava osuus oli 30,9 prosenttia. Nuorisovaihdoista ja nuorisotyöntekijöiden liikkuvuuksista suuren osan toteuttavat Erasmus+ -ohjelmaan akkreditoidut organisaatiot, joissa työskennellään muun muassa maaseudulla ja pienten paikkakuntien nuorten parissa.  

Nuorisoalan hankkeissa Suomeen suuntautuvien liikkuvuuksien suosituimmat lähtömaat olivat Espanja, Italia ja Portugali. Espanja oli suosittu maa myös Suomesta lähteneiden joukossa. Muita suosittuja kohdemaita olivat Georgia ja Tanska.

Lukuihin sisältyvät huhtikuun loppuun 2024 mennessä loppuraportin täyttäneet ja Suomen kansallisesta toimistosta Opetushallituksesta rahoituksen saaneet hankkeet. Suomalaisnuoria osallistui myös muiden maiden kansallisten toimistojen rahoittamiin liikkuvuushankkeisiin sekä matkusti junalla Euroopassa DiscoverEU-matkakorttien avulla. Liikkuvuushankkeiden lisäksi nuorisoalan EU-ohjelmista myönnetään rahoitusta myös muuhun kansainvälistymistä, kehittämistä ja nuorten omaehtoista toimintaa edistävään hanketoimintaan.

Kansainväliset koulutukset vahvistavat nuorisoalan ammatillista osaamista

Vuoden 2023 aikana Suomen kansallinen toimisto järjesti nuorisoalan toimijoille 14 kansainvälistä koulutusta, joissa oli yhteensä 552 osallistujaa ympäri Eurooppaa. Kansallisia tapahtumia järjestettiin seitsemän, ja niissä oli yhteensä 435 osallistujaa. Suomesta myös lähetettiin osallistujia kansainvälisiin koulutuksiin: yhteensä 172 henkilöä 77 eri tapahtumaan. Erasmus+ -ja Euroopan solidaarisuusjoukot -ohjelmien koulutukset voivat olla esimerkiksi seminaareja, opintovierailuja tai konferensseja, ja niissä käsitellään muun muassa nuorisotyön kentän ajankohtaisia teemoja. Nämä maksuttomat koulutukset tarjoavat nuorisoalan toimijoille erinomaisen tavan kehittää ammatillista osaamista sekä luoda kansainvälisiä verkostoja. 

Kansainvälisiin koulutuksiin osallistuneet pitävät niitä onnistuneina ja hyödyllisinä. Koulutuksen jälkeen palautteen täyttäneistä 96 prosenttia raportoi koulutuksesta tai seminaarista olleen hyötyä työssä nuorten parissa. Suurimmiksi hyödyiksi mainitaan muun muassa uusien toimintatapojen oppiminen muilta osallistujilta, ystävyyssuhteet eri maihin, oman työn arvioiminen sekä omien toimintatapojen muuttaminen. 93 prosenttia vastanneista suosittelisi samanlaiseen tapahtumaan osallistumista myös muille. 

Erasmus+ -liikkuvuustukea jaettiin ensimmäistä kertaa urheiluseuratoimijoille 

Erasmus+ Sportin puolella avautui vuonna 2023 seuratoimijoille uusia mahdollisuuksia eurooppalaiseen ruohonjuuritason yhteistyöhön, kun ohjelmasta myönnettiin ensimmäistä kertaa avustusta urheiluhenkilöstön liikkuvuushankkeille. Erasmus+ Sport -ohjelma rahoittaa liikunta- ja urheilualan eurooppalaista yhteistyötä. Yhteensä 67 urheiluseuratoimijaa sai avustuksen urheiluhenkilöstön ja valmentajien kansainvälisiin liikkuvuusjaksoihin eri puolille Eurooppaa. Avustettujen hankkeiden keskeisiä teemoja olivat tasa-arvo ja yhdenvertaisuus, liikunnan drop-out -ilmiö eli liikuntaharrastuneisuuden väheneminen murrosiässä, seuratoiminnan yhteisöllisyys sekä digitaalisuus. Suomessa voidaan iloita myös espoolaisen paraurheiluseura Old Power ry:n saamasta avustuksesta urheiluhenkilöstön Erasmus+ -liikkuvuushanketta varten – ensimmäisenä paraurheiluseurana Euroopassa. 

Kulttuurialan liikkuvuudet tukevat kansainvälistymistä etenkin uran alkuvaiheessa

Euroopan unioni tarjoaa liikkuvuusjaksoja myös taiteilijoille ja muille kulttuurialan ammattilaisille vuonna 2022 käynnistyneen Culture Moves Europe -ohjelman kautta. Ohjelman ensimmäisellä hakukierroksella yhteensä 64 suomalaista sai liikkuvuustuen, joka mahdollistaa esimerkiksi verkostojen vahvistamisen tai työskentelyn yhdessä sekä erilaiset taiteelliset projektit eurooppalaisten kumppanien kanssa. Culture Moves Europe kannustaa vahvasti ympäristövastuulliseen liikkuvuuteen ja avaa kansainvälistymismahdollisuuksia erityisesti uransa alkuvaiheessa oleville taiteen ja kulttuurin ammattilaisille. 

Liikkuvuustuet ovat vain pieni osa kulttuuri-, liikunta- ja urheilukentälle tarjolla olevasta EU-rahoituksesta Erasmus+ -ja Luova Eurooppa -ohjelmissa. Pääosin avustuksia haetaan keskitetysti Euroopan komissiosta. Opetushallitus tarjoaa tietoa rahoitusmahdollisuuksista näiden alojen eurooppalaiseen yhteistyöhön ja tukee hakijoita keskitetyssä hakuprosessissa.