Uutinen

Kansalliset osaamismerkit käyttöön vapaassa sivistystyössä – tule mukaan lanseerauswebinaariin 21.3.

Ajankohtaista Vapaa sivistystyö Koulutuksen kehittäminen Tasa-arvo ja osallisuus
Vapaassa sivistystyössä otetaan vuoden 2024 aikana käyttöön kansalliset perustaitojen osaamismerkit, joiden avulla henkilö voi osoittaa osaamistaan. Osaamismerkkien kohderyhmänä ovat erityisesti heikot tai puutteelliset perustaidot omaavat aikuiset. Merkkien avulla voidaan tehdä näkyväksi työelämässä tarvittavaa osaamista. Kansallisten perustaitojen osaamismerkkikokonaisuus esitellään Opetushallituksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön järjestämässä tilaisuudessa 21. maaliskuuta.
Läppärillä

Vapaan sivistystyön osaamismerkkejä koskevat lakimuutokset tulivat voimaan 1.1.2024, ja vapaan sivistystyön oppilaitoksen ylläpitäjä voi viedä osaamismerkkisuorituksia kansalliseen Koski-tietovarantoon 1.8.2024 alkaen. Opetushallitus on antanut osaamismerkkien sisältöä koskevan määräyksen vuoden 2024 alussa. 

Osaamismerkkien sisältö koostuu kunkin merkin osaamistavoitteista ja arviointikriteereistä. Kansalliset perustaitojen osaamismerkit, KAPOS-merkit, rakentuvat kuuden teemakokonaisuuden ympärille: oppimisen taidot, tekstitaidot, numero- ja taloustaidot, vuorovaikutus- ja työhyvinvointitaidot, digitaaliset taidot ja kestävyysosaaminen. Yhteensä osaamismerkkejä on 32 kappaletta, eli 3–8 merkkiä teemakokonaisuutta kohden. Merkkien kuvaukset on julkaistu ePerusteissa. Osaamismerkeille on myös suunniteltu visuaaliset tunnisteet: päämerkki sekä kullekin teemalle oma niin sanottu kategoriamerkki.

Osaamismerkkien avulla henkilöllä on mahdollisuus tuoda verrattain pienimuotoista osaamistaan entistä paremmin näkyväksi. KAPOS-merkkien pääasiallinen kohderyhmä ovat heikot perustaidot omaavat henkilöt, joita osaamismerkkisuorituksilla kannustetaan oman osaamisensa edelleen kehittämiseen onnistumisen kokemusten kautta. Keskeisenä tavoitteena on osoittaa työelämässä tarvittavien perustaitojen osaamista ja sitä kautta antaa mahdollisuus merkin suorittajalle oman asemansa joustavaan ja nopeaan parantamiseen työmarkkinoilla. Osaamismerkit mahdollistavat osaamisen virallisen todentamisen.

Vapaan sivistystyön oppilaitokset, eli kansalaisopistot, kansanopistot, kesäyliopistot, opintokeskukset ja liikunnan koulutuskeskukset voivat tarjota halukkaille mahdollisuuden suorittaa osaamismerkkejä. Osaamismerkin suorittamismahdollisuus voi sisältyä osaksi jotakin kurssia tai muuta opintoa, jolloin sen suorittaminen tapahtuu kyseisen opinnon yhteydessä. Osaaminen voi myös olla aiemmin hankittua, jolloin henkilö voi osoittaa sen näytöllä.

KAPOS-merkkejä kokeillaan kevään aikana

Kevään 2024 aikana muutamat vapaan sivistystyön oppilaitokset kokeilevat KAPOS-merkkejä osana vapaan sivistystyön palvelukokonaisuutta. Opetushallitus kerää kokeiluista kokemuksia ja käyttää niitä sujuvoittamaan osaamismerkkien varsinaista käyttöönottoa osana vapaan sivistystyön tarjoamia osaamisen kehittämisen ja osoittamisen mahdollisuuksia vuoden 2024 aikana. 

Opetushallitus järjestää yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa webinaarin torstaina 21.3. klo 9.30–11.00, jossa Kansalliset perustaitojen osaamismerkit lanseerataan. Maksuttomassa tilaisuudessa esitellään kansallisten perustaitojen osaamismerkkikokonaisuus, selvitetään niiden lähtökohtaa ja taustaa, sekä jaetaan kokeiluista saatuja kokemuksia. Tilaisuudessa Opetushallitus kertoo myös tarjoamastaan merkkien käyttöönoton tuesta oppilaitoksille. 

Osaamismerkkien käytännön suunnittelutyöhön on Opetushallituksen lisäksi osallistunut laajasti vapaan sivistystyön toimijoita, asiantuntijoita ja oppilaitosten edustajia. Osaamismerkit vastaavat tarpeeseen kehittää ja uudistaa osaamista elämän ja työuran eri vaiheissa, ja ne ovat osa jatkuvan oppimisen uudistusta. 

Lisätietoja

Opetusneuvos Heikki Tulkki, heikki.tulkki [at] oph.fi (heikki[dot]tulkki[at]oph[dot]fi), p. 029 533 1971