Uutinen

Kasvatuksen ja koulutuksen turvallisuussivusto koulutuksen järjestäjien tukena

Ajankohtaista Ammatillinen koulutus Esiopetus Lukiokoulutus Perusopetus Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus Taiteen perusopetus Vapaa sivistystyö Varhaiskasvatus Turvallisuus
Kasvatuksen ja koulutuksen turvallisuussivusto tarjoaa tukimateriaaleja varhaiskasvatuksen, opetuksen ja koulutuksen järjestäjille. Uusimmat materiaalit sivustolla liittyvät häiriötilanteisiin varautumiseen ja ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin ilmiöihin.
Kuvituskuva, lapset pyöräilemässä

Uusimmat tukimateriaalit pitävät sisällään seuraavat aihekokonaisuudet:

  • informaatiovaikuttaminen
  • kyberturvallisuus
  • tartuntataudit
  • oppijoiden fyysinen rajoittaminen kuten kiinnipito
  • vahingonkorvausvastuu
  • oppijoiden turvallisuusosaaminen.

Kasvatuksen ja koulutuksen turvallisuussivusto on tarkoitettu käytettäväksi varhaiskasvatuksessa, esi- ja perusopetuksessa, lukiokoulutuksessa, ammatillisessa koulutuksessa ja tutkintokoulutukseen valmentavassa koulutuksessa (TUVA). Turvallisuussivusto soveltuu hyödynnettäväksi myös taiteen perusopetuksessa ja vapaassa sivistystyössä.

Kasvatuksessa ja koulutuksessa rakentuvalla turvallisuusosaamisella on myös merkityksensä lasten, nuorten ja opiskelijoiden arjessa ja jatkopoluilla. 

– Kasvatuksen ja koulutuksen järjestäjät ovat tehneet viime vuosina hienoa työtä varautumisessa ja turvallisuuden edistämisessä. Opetushallituksen materiaaleja voi hyödyntää jatkotyössä. Henkilöstön ja oppijoiden turvallisuusosaamisen kehittäminen on näinä aikoina tärkeää, kertoo yksikön päällikkö Laura Francke.

Kasvatuksen ja koulutuksen turvallisuussivusto löytyy Opetushallituksen verkkopalvelusta ja se on päivittyvä kokonaisuus. Sivuston päivittäminen jatkuu vuonna 2024.

Lisätietoja