Uutinen

Koottu tukimateriaali kielletyistä esineistä ja aineista julkaistu verkkosivuillamme

Ajankohtaista Aikuiskoulutus Ammatillinen koulutus Esiopetus Lukiokoulutus Perusopetus Taiteen perusopetus Vapaa sivistystyö Varhaiskasvatus Hyvinvointi Turvallisuus
Olemme koonneet voimassa olevan lainsäädännön pohjalta tukimateriaalin siitä, mitä esineitä ja aineita ei saa tuoda tai pitää hallussa kasvatuksessa ja koulutuksessa. Teksti on tarkoitettu avuksi kasvatuksen ja koulutuksen järjestäjille varhaiskasvatukseen, esiopetukseen, perusopetukseen, lukiokoulutukseen, ammatilliseen koulutukseen, taiteen perusopetukseen ja vapaaseen sivistystyöhön.
Koululaisia

Kyse ei ole uudesta ohjeesta tai muuttuneesta lainsäädännöstä, vaan siitä, että eri lakeihin sisältyvät säädökset on nyt koottu yhteen tekstiin.

Teksti löytyy Oph.fi-verkkopalvelumme turvallisuussivustolta, otsikon ”Kurinpito ja epäasialliseen käytökseen puuttuminen” alta.

Turvallisuussivustomme tarjoaa kasvatuksen ja koulutuksen järjestäjille tukimateriaalia kokonaisturvallisuuden suunnitteluun, riskien tunnistamiseen ja ennaltaehkäisyyn sekä suunnitelmien yhteensovittamiseen ja käyttöönottamiseen.