Uutinen

Laatuvarmistettu Erasmus+ -jäsenyys eli akkreditointi kiinnostaa yhä opetuksen järjestäjiä

Ohjelmat Aikuiskoulutus Ammatillinen koulutus Korkeakoulutus Lukiokoulutus Nuorisotyö Perusopetus Vapaa sivistystyö Erasmus+ Erasmus+ aikuiskoulutukselle Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle Erasmus+ korkeakoulutukselle Erasmus+ nuorisoalalle Erasmus+ yleissivistävälle koulutukselle Kansainvälistyminen
Yhä useampi suomalainen koulutusorganisaatio on akkreditoitu Erasmus+ -ohjelmassa. Ammatillisessa koulutuksessa kattavuus on jo yli yhdeksänkymmentä prosenttia.
Henkilö työskentelee kannettavalla tietokoneella

Oppilaitosten ja organisaatioiden näkökulmasta akkreditointia kannattaa hakea, sillä se mahdollistaa pitkäjänteisen ja strategisemman kansainvälisen yhteistyön. Akkreditointi on voimassa koko nykyisen Erasmus+ -ohjelmakauden eli vuoden 2027 loppuun saakka. 

Yleissivistävässä koulutuksessa akkreditointeja on jokaisessa maakunnassa 

Vuonna 2023 yleissivistävässä koulutuksessa akkreditoitavien enimmäismäärä oli 30 organisaatiota tai konsortiota. Akkreditoitavien organisaatioiden määrää rajoitetaan, jotta voidaan taata avustusten riittävyys Erasmus+ -suunnitelmien tavoitteiden toteuttamiseen. 

Opetushallitus vastaanotti yleissivistävän koulutuksen organisaatioilta 124 hakemusta, eli 24 prosenttia hakijoista sai akkreditoinnin. Yleissivistävässä koulutuksessa on nyt kaikkiaan 180 akkreditointia, joista 26 on konsortioita. Konsortio on suomalaisten organisaatioiden yhteenliittymä hankkeen valmistelua, toteutusta ja seurantaa varten. Konsortioiden kautta oppimiseen liittyvään liikkuvuuteen rahoitusta saavat tahot lähes tuplaantuvat.

Ammatillisessa koulutuksessa akkreditointi mahdollistaa globaalin liikkuvuuden 

Ammatillisessa koulutuksessa saatiin vuonna 2023 edelleen akkreditointihakemuksia, vaikka suuri osa oppilaitoksista onkin jo akkreditoinnin piirissä. Hakemuksia tuli kuusi kappaletta, ja akkreditointi myönnettiin neljälle organisaatiolle. Akkreditoitujen organisaatioiden opiskelijamäärä kattaa jo yli 95 prosenttia ammatillisen koulutuksen opiskelijoista vähimmäisaloituspaikoissa mitattuna. Ammatillisella sektorilla akkreditointi mahdollistaa globaalin liikkuvuuden.

Myös aikuiskoulutuksessa akkreditointi kiinnostaa yhä

Aikuiskoulutussektorilla vuoden 2023 akkreditointihaussa saatiin 21 hakemusta, mikä on enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Akkreditointi on hyvin kilpailtua, ja akkreditointeja voitiinkin hyväksyä hakukierroksella kymmenen kappaletta. Vuonna 2023 Erasmus+ aikuiskoulutuksen liikkuvuustoiminta laajeni kattamaan kaikki oppijat, jotka osallistuvat aikuiskoulutusohjelmaan lähettävässä organisaatiossa. 

Nuorisosektorin osalta voidaan todeta, että akkreditoitujen organisaatioiden hankkeet sujuvat hyvin. Uusia akkreditointeja tehtiin kolme kappaletta. Tänä vuonna budjetit pysyvät suunnilleen samoina kuin viime vuonna, jolloin rahaa on jaettavana vähemmän. Tulevina vuosina tilanteen pitäisi helpottua. 

Korkeakoulutuksessa akkreditoidaan vain liikkuvuuskonsortiot

Tällä hetkellä Suomessa on akkreditoituna kolme liikkuvuuskonsortiota. Kaikki kolme on akkreditoitu globaaliin liikkuvuuteen. Korkeakoulujen akkreditoinnin Erasmus+ -ohjelmaan (ts. korkeakoulutuksen Erasmus-peruskirja; ECHE) myöntää keskitetysti EACEA (Euroopan koulutuksen ja kulttuurin toimeenpanovirasto). Kaikilla 37 suomalaisella korkeakoululla on voimassa oleva ECHE (mukaan lukien Polamk, mutta pois lukien maanpuolustuskorkeakoulu).
 

Mikä on Erasmus+ -akkreditointi?

•    Erasmus+ -akkreditointi tarkoittaa laatuvarmistettua "Erasmus+ -jäsenyyttä". Akkreditoitavat organisaatiot ja verkostot osoittavat toimintansa operatiivisen ja strategisen pitkäjänteisyyden sekä sitoutuvat noudattamaan Erasmus+ -ohjelman laatustandardeja.
•    Ohjelmakaudelle 2021–2027 akkreditointia voivat hakea toimijat, jotka haluavat toteuttaa monivuotista ja suunnitelmallista kansainvälistä oppija- ja henkilöstöliikkuvuutta. Hakijana voi toimia organisaatio tai konsortio. 
•    Organisaatiot, joille myönnetään akkreditointi, saavat muodollisen tunnustuksen siitä, että organisaation kansainvälinen toiminta täyttää Euroopan komission laatuvaatimukset. 
•    Akkreditointi myönnetään organisaatiolle tai konsortiolle koko ohjelmakauden loppuun asti. Tämä tarkoittaa, että rahoitus oppija- ja henkilöstöliikkuvuuteen on taattu koko ohjelmakauden ajaksi. Näin akkreditointi mahdollistaa organisaatioille pitkäjänteisen ja strategisen kansainvälisen yhteistyön.
•    Seuraava hakukierros akkreditointiin yleissivistävälle koulutukselle, ammatilliselle koulutukselle, aikuiskoulutukselle ja nuorisoalalle päättyy 1.10.2024 klo 13.00 Suomen aikaa (klo 12.00 CET).