Uutinen

Lähes 21,8 miljoonaa euroa EU-avustusta suomalaisten korkeakoulujen Erasmus+ -ohjelman eurooppalaiseen liikkuvuuteen

Ohjelmat Korkeakoulutus Erasmus+ Erasmus+ korkeakoulutukselle Kansainvälinen liikkuvuus Kansainvälistyminen
Vuoden 2024 Erasmus+ -ohjelman eurooppalaisen liikkuvuuden avustus on myönnetty suomalaisille korkeakouluille. Tänä vuonna korkeakoulut saivat yhteensä 21 794 105 euroa EU-avustusta, mikä on reilut 2,7 miljoonaa euroa eli noin 14 % enemmän kuin viime vuonna.
Opettaja opettaa luokkahuoneessa ryhmää opiskelijoita.

Erasmus+ -ohjelman eurooppalaisen liikkuvuuden (KA131) vuoden 2024 avustus on myönnetty korkeakouluille. Tuen myönnöt korkeakouluille perustuvat vuosina 2021, 2022 ja 2023 myönnetyllä avustuksella toteutettuihin liikkuvuuksiin ja korkeakoulujen sopimuskaudelle 2024 hakemiin liikkujamääriin.

Kohonneita elin- ja matkakustannuksia huomioidaan apurahoissa

Elinkustannusten nousun vuoksi monet Suomesta lähtevien suosituimmista kohdemaista ovat siirtyneet korkeamman kustannustason maiden ryhmään, joten näihin maihin menevien apurahat nousevat. Viime vuosina voimakkaasti kohonneiden matkakulujen kattamiseksi opiskelijoille maksetaan jatkossa erillistä matkatukea. Henkilöstö on ollut matkatuen piirissä jo aiemmin. Lisäksi matkatuen määrää on korotettu.

  • Opiskelijoiden liikkuvuusapurahoihin myönnettiin opiskelijavaihtoon 14 159 130 euroa ja harjoitteluun 2 336 475 euroa. Yhtä pitkäkestoista opiskelijavaihtoa kohden avustusta myönnettiin 2 935 tai 2 975 euroa ja yhtä lyhytkestoista opiskelijavaihtoa kohti 1 335 tai 1 375 euroa. Yhtä harjoitteluvaihtoa kohti avustusta myönnettiin 2 700 tai 2 775 euroa.
  • Henkilöstön liikkuvuusapurahoihin myönnettiin yhteensä 1 900 370 euroa. Avustusta myönnettiin 1 210 tai 1 420 euroa kutakin vaihtoa kohti.

Eri suuruisilla avustuksen myöntösummilla pyritään tasaamaan korkeakoulujen maantieteellisestä sijainnista johtuvia matkatukien ja -kulujen eroja. Myöntösummat perustuvat korkeakoulujen maksamiin keskimääräisiin apurahoihin.

Vaihtoapurahojen lisäksi korkeakouluille myönnettiin avustusta vaihtojen järjestämiseen 2 435 330 euroa. Tämä liikkujakohtainen OS-tuki on korkeakoulun sataa ensimmäistä liikkujaa kohti 400 euroa ja sadan ylittävistä 230 euroa per liikkuja.

Monimuotoisten intensiivikurssien suosio kasvaa

Liikkuvuuden toteuttamiseen tarkoitetun rahoituksen lisäksi avustusta myönnettiin korkeakoulujen kansainvälisten kumppaniensa kanssa toteuttamien monimuotoisten intensiivikurssien järjestämiseen (Blended Intensive Programmes - BIP). Ne tarjoavat uusia ja joustavampia liikkuvuuden muotoja, joissa lyhytkestoinen fyysinen liikkuvuus yhdistyy virtuaaliseen oppimiseen. 

Tämänvuotisella hakukierroksella myönnettiin avustusta 962 800 euroa yhteensä 131:een  suomalaisten korkeakoulujen koordinoimaan monimuotoiseen intensiivikurssiin. Näille kursseille osallistuu arviolta 2 407 oppijaa ulkomailta. Monimuotoisten intensiivikurssien rahoitus kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna noin 21 %.

Ulkomailta saapuvien osallistujien lisäksi suomalaisten korkeakoulujen omia opiskelijoita ja henkilökuntaa osallistuu näille kursseille ja lisäksi suomalaiset korkeakoulut voivat lähettää omia opiskelijoitaan ja henkilöstöään vastaaville kursseille ulkomaille. 

Monimuotoisten intensiivikurssien ohella kaikkiin fyysisiin liikkuvuusjaksoihin voidaan yhdistää virtuaalinen osuus, jolloin puhutaan monimuotoisesta liikkuvuudesta. Opiskelijoiden lyhytkestoiset monimuotoiset opiskelu- ja harjoitteluvaihdot tarjoavat uusia liikkuvuusmahdollisuuksia henkilöille, joille pitkäkestoinen liikkuvuus ei syystä tai toisesta ole mahdollista.

Vihreään matkustamiseen kannustetaan aiempaa korkeammalla matkatuella

Erasmus+ -ohjelmassa liikkujia kannustetaan pienentämään ympäristöjalanjälkeänsä vaihdon aikana. Erasmus+ -ohjelmassa kannustetaan vihreämpien matkustusmuotojen käyttöön korkeammalla matkatuella ja pidemmällä matka-ajalla, joka voidaan huomioida apurahassa.

Liikkuvuutta Euroopan ulkopuolelle ja tukea ukrainalaisille

Korkeakoulut voivat käyttää myönnetystä avustuksesta enintään 20 % lähtevään EU:n jäsenmaiden ja Erasmus+ -ohjelmaan assosioituneiden kolmansien maiden ulkopuolelle suuntautuvaan liikkuvuuteen. Tässä tavoitteena on mahdollisimman laaja maantieteellinen kattavuus ja pitkäjänteinen yhteistyö mahdollisimman monen kumppanimaan korkeakoulun kanssa.

Nyt myönnetyllä rahoituksella korkeakoulut voivat edelleen tukea myös Ukrainasta sotaa paenneiden opiskelijoiden ja henkilökunnan jaksoja suomalaisissa korkeakouluissa.

Sopimuskausi alkaa kesäkuussa

Korkeakoulut voivat toteuttaa liikkuvuutta ja järjestää monimuotoisia intensiivikursseja nyt myönnetyllä avustuksella 26 kuukauden ajan. Vuoden 2024 sopimuskausi on 1.6.2024–31.7.2026. 

Myönnetyn avustuksen lisäksi korkeakoulutuksen Erasmus+ -liikkuvuuden EU-budjetista on varattu rahoitusta siirrettäväksi korkeakoulutuksen kumppanuushankkeiden (KA220-HED) rahoitukseen ja korkeakouluille myöhemmin haettaviin liikkuvuuden lisäapurahoihin sekä osallisuustukeen, jota voidaan erillisestä hakemuksesta myöntää liikkujille, joilla on erityistarpeita tai muita vähemmän mahdollisuuksia vaihtoon osallistumiseen.