Uutinen

Lasten, nuorten ja perheiden palveluiden kehittäminen ja hyvinvoinnin edistäminen kohti yhdenvertaisuutta -teeman hankkeet on valittu

Opettajat ja kasvattajat Opettajat ja kasvattajat
Kaksitoista hankekokonaisuutta etenee rahoitusneuvotteluihin Lasten, nuorten ja perheiden palveluiden kehittäminen ja hyvinvoinnin edistäminen kohti yhdenvertaisuutta ESR+-teemassa. Mukana on muun muassa lasten, nuorten ja perheiden harrastustoimintaan, kasvatuksen ja koulutuksen nivelvaiheisiin sekä yhdenvertaisiin palveluihin liittyviä kokonaisuuksia.
lapset halaamassa toisiaan.

Teeman ohjaavina ministeriöinä toimivat sosiaali- ja terveysministeriö sekä opetus- ja kulttuuriministeriö ja Hämeen ELY-keskus teemaa hallinnoivana tahona. Valituista hankkeista kaksi toteutetaan ministeriöiden yhteisrahoituksessa, kolmea rahoittaa STM ja seitsemää OKM. Jakamatta jääneet osuudet siirtyvät seuraaville hakukierroksille.

SOS-Lapsikylän, Nuorten Akatemian ja Opetushallituksen toteuttama Lasten, nuorten ja perheiden osallisuuden koordinaatio jatkaa valittujen hankekokonaisuuksien parissa työskentelyä lasten, nuorten ja perheiden osallisuuden, yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon vahvistamiseksi. Koordinaatiohanke tarjoaa hankekokonaisuuksille lisäksi verkostoitumismahdollisuuksia sekä viestinnän ja arvioinnin tukea.

Lue lisää Lasten, nuorten ja perheiden osallisuuden koordinaation verkkosivuilta, josta löydät esimerkiksi listattuna rahoitusneuvotteluihin etenevät hankekokonaisuudet.