Uutinen

Lisää joustavuutta ja digivihreän siirtymän edellyttämää osaamista ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin

Koulutus ja tutkinnot Ammatillinen koulutus Digitaalisuus Kestävä kehitys Tutkinnon perusteet
Opetushallitus on käynnistänyt kehittämistoimia, joiden tavoitteena on lisätä ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin joustavuutta ja valinnaisuutta, vahvistaa digitalisaation ja vihreän siirtymän edellyttämää osaamista sekä edistää pienten osaamiskokonaisuuksien suorittamismahdollisuuksia. Kehittämistyöllä toimeenpannaan syksyllä 2023 työnsä päättäneen Ammatillisten tutkintojen kehittämistyöryhmän (Tutke4) ehdotuksia.
Sinisävyisessä kuvassa näkyy graafisia elementtejä ja käsiä, joissa on palapelin paloja.
Palapelin palat

Nopeat työ- ja elinkeinoelämän muutokset edellyttävät työelämälähtöistä ja joustavaa ammatillista koulutusta. Tutkinnon osan tai osien suorittaminen koko tutkinnon sijaan on nopea tapa täydentää työelämässä tarvittavaa osaamista. Yksi tapa lisätä joustavuutta on myös valinnan mahdollisuuksien laajentaminen.

Tutke4- ehdotusten pohjalta Opetushallituksessa on käynnistetty kehittämistyö, jolla pyritään nopeuttamaan tutkinnon perusteiden kehittämistä, vähentämään tutkinnon osien määrää sekä yhtenäistämään ammattitaitovaatimusten ja arviointikriteerien ilmaisutapaa ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa. Uudistukset toteutetaan pääosin tutkintokohtaisten perusteuudistusten yhteydessä.

Lisää valinnaisuutta

Ammatti- ja erikoisammattitutkintojen tutkinnon osille määritellään ohjeelliset laajuudet, mikä lisää opiskelijan valinnan mahdollisuuksia aiempaa joustavammin. Sen lisäksi mahdollistetaan työelämän tarpeisiin perustuen myös toisen ammatillisen tutkinnon osien, korkeakouluopintojen ja paikallisten tutkinnon osien sisällyttäminen tutkintoihin. Näin opiskelija voi täydentää osaamistaan nopeammin ja yksilöllisemmin tarpeidensa mukaisesti. Yksittäisiä tutkinnon osia voi etsiä jo nyt ePerusteet-palvelun uudella hakutoiminnolla hakusanojen avulla.

Kehittämistyössä tarkastellaan myös kaikille yhteistä, läpileikkaavaa ammatillista osaamista. Tavoitteena on laatia kaikille tutkinnoille yhteisiä valinnaisia tutkinnon osia esimerkiksi digivihreän siirtymän, esihenkilötyön ja yrittäjyyden osaamistarpeisiin. 

Digivihreää osaamista vahvistetaan

Digitalisaatioon ja vihreään siirtymään liittyvää osaamista vahvistetaan uusilla valinnaisilla ammatillisilla tutkinnon osilla, jotka ovat sovellettavissa eri toimialojen tarpeisiin. Näitä tutkinnon osia on mahdollista suorittaa myös itsenäisinä pieninä osaamiskokonaisuuksina. Lisäksi määritellään toimintatapa, miten jatkossa varmistetaan digivihreän siirtymän edellyttämän osaamisen sisältyminen kaikkiin tutkintoihin alakohtaisina ammattitaitovaatimuksina tai tutkinnon osina. 

Digivihreän siirtymän toteutumista edistetään ammatillisen koulutuksen kehittämistoiminnassa myös laajemmin. Käytännön toimia ovat muun muassa valtionavustukset, ammatillisen koulutuksen kestävyystiekartan toimeenpanon seurantajärjestelmän kehittäminen sekä Digitalisaatio ammatillisessa koulutuksessa -verkoston koordinointi.

Ammatillisten tutkintojen kehittäminen

Opetus- ja kulttuuriministeriön nimittämä Ammatillisten tutkintojen kehittämistyöryhmä esitti yhteensä 26 keinoa, joiden se katsoo edistävän jatkuvaa oppimista ja lisäävän ammatillisen koulutuksen joustavuutta. 

Tutustu tarkemmin työryhmän väli- ja loppuraportteihin:

Lisätietoja

ammatillinenkoulutus [at] oph.fi (ammatillinenkoulutus[at]oph[dot]fi)