Uutinen

Lukiodiplomien yhteinen kehittäminen käynnistyi komeasti 8.5.2024

Koulutus ja tutkinnot Lukiokoulutus Lukiodiplomi
Uudistamme lukiodiplomia yhdessä! -seminaariin osallistui yhteensä reilut 230 opettajaa ja muuta kehittämistyöstä kiinnostunutta sekä paikan päällä Paasitornissa että etäyhteyksin. Päivän puheenjohtajina toimivat yksikön päällikkö, opetusneuvos Petri Lehikoinen ja opetusneuvos Mikko Hartikainen.
Professori Lauri Väkevä puhumassa aamupäivän tilaisuudessa lukiodiplomien laadullisesta arvioinnista.

Lukiodiplomijärjestelmän kehittämistyö vuosina 2024–2027

Seminaarissa käytiin läpi, miten Opetushallitus tukee lukiodiplomien uudistamisen valmistelua opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) toimeksiannon pohjalta. Opetusneuvos Mikko Hartikainen esitteli kehittämistyön tavoitteita, toimenpiteitä ja aikatauluja.

Kehittämistyö tehdään yhdessä: eri tahojen asiantuntemusta hyödynnetään mm. lukiodiplomien järjestämisen ja arvioinnin kysymyksissä. Lukiodiplomien kehittämistyötä ja tukimateriaalien valmistelua varten muodostetaan työryhmiä.  Toimenpiteiden tarkoitus on myös tukea koulutuksen järjestäjien yhteistyötä, verkostoitumista ja hyvien käytäntöjen jakamista.

Opetushallitus tuottaa vuosina 2024–2025 lukio-opintojen ja lukiodiplomin järjestämisen tueksi tukimateriaalia ei-pakollisiin lukiodiplomiaineisiin. Tukimateriaalien tarkoituksena on tukea opetussuunnitelmatyötä, opetuksen ja arvioinnin toteuttamista sekä luoda siten nykyistä paremmat lähtökohdat näiden lukiodiplomien suorittamiselle. Kehittämistyön painopisteenä on myös arviointimenettelyjen ja -linjausten kehittäminen. Myöhemmässä vaiheessa 2026–2027 toimenpiteet voivat sisältää myös muutosmääräyksien antamisen lukion opetussuunnitelman perusteisiin 2019, mikäli hallitusohjelman mukainen taito- ja taideaineiden kokeiden kehittäminen osaksi ylioppilastutkintoa etenee valmistelun mukaisesti. Pedagogiikan ja opetushenkilöstön osaamisen kehittämiseen ja valmiuksien vahvistamiseen liittyvät toimenpiteet tarkentuvat myös valmistelujen edetessä.

Pääsihteeri Tiina Tähkä toi seminaariin mukaan Ylioppilastutkintolautakunnan näkemyksen kehitystyöhön. Puheenvuorossaan hän avasi Ylioppilastutkinnon kokeiden high stakes -arvostelua ja sitä, mitkä asiat siinä voisivat tukea lukiodiplomien kehittämistä.

Hallitusohjelmakirjauksen mukaisen valmistelun tarkoituksena on, että yhden viidestä ylioppilaskokeesta voisi jatkossa korvata lukiodiplomilla. Tämä toteutettaisiin lisäämällä ylioppilastutkintoon mahdollisuus suorittaa taito- ja taideaineen koe musiikissa, kuvataiteessa ja liikunnassa, jos kehittämisessä edetään lainsäädäntövalmistelun mukaisesti. Taito- ja taideaineiden kokeiden kehittämisestä vastaisi Ylioppilastutkintolautakunta. 

Opettajien mietteitä ja laadullista arviointia

Martinlaakson lukion eläköityneet opettajat Maissi Salmi ja Cleo Mustonen toivat pitkittäistä asiantuntijuutta draaman lukiodiplomeihin avaamalla ”Martsarin” toimintakulttuuria ja lukiodiplomien kehittämisen alkuvaiheita. 

Helsingin yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan professori Lauri Väkevä avasi kuulijoita puhutelleessa esityksessään laadullista arviointia taito- ja taideaineiden näkökulmasta. Hän tarkasteli muun muassa eri näkökulmia laatuun, laatua taiteessa ja taiteellisen prosessin arviointia.

Lukiodiplomikohtaisten työpajojen antia – ”Toimivaa ryhmätyötä ja hyvää pöhinää”

Seminaarin perimmäinen idea oli saattaa lukiodiplomien asiantuntijat yhteen ja saada heidän osaamistaan kehittämistyöhön. Opetushallituksen edustajat vetivät kullekin lukiodiplomiaineelle oman työpajan, jossa lukioiden opettajat ja muut asiantuntijat pääsivät pohtimaan kehittämistyön mahdollisuuksia, haasteita ja ratkaisuja. 

Musiikin, kuvataiteen ja liikunnan työpaja alkoi ensin yhteisellä osuudella, jossa käsiteltiin lähtökohtia ja näkymiä mahdollisten taito- ja taideaineiden kokeiden kehittämiselle osaksi ylioppilastutkintoa. Musiikille, kuvataiteelle ja liikunnalle ominaisen osaamisen osoittamisen sovittaminen kansalliseen ylioppilastutkintoa mietitytti, mutta samalla kollegoiden ja järjestäjien luova ja ratkaisukeskeinen ote koettiin kannustavana.

Keskustelut koettiin laajasti avaaviksi ja osallistaviksi, ja ne toivat asiantuntijoita aidosti yhteen. Laaja, haastava kokonaisuus sekä merkitykselliset kysymykset puhututtivat työpajoissa, ja niiden äärelle olisikin voinut jäädä pidemmäksi aikaa syvällisempää keskustelua ja suuren asiakokonaisuuden pureskelua varten. Seminaarin palautteessa nousi vahva toive, että vastaavia laajasti lukiodiplomien opettajia osallistavia seminaareja ja koulutuksia järjestettäisiin jatkossakin.
 

Työpajan osallistujia siirtymässä tilasta toiseen 8.5.2024 seminaarissa.
Työpajan osallistujia siirtymässä tilasta toiseen.

Lukiodiplomin sydämessä – Opiskelijoiden lukiodiplomityöt ja -kokemukset

Lukiodiplomien kehittämistyön merkityksellisyydestä seminaaripäivässä muistuttivat opiskelijoiden sykähdyttävät lukiodiplomiesitykset. Päivän potkaisi käyntiin Dunja Saiyarin, Kide Rinteen ja Mitro Kutvosen teatterin ja median lukiodiplomi, lyhytelokuva Haihtuneet. Raahen lukion abiturientti Chris Majanen jakoi näkökulmia kuvataiteen lukiodiplomin suorittamisesta sekä sen synnyttämästä imusta taiteen tekemiseen. Journalistiikan opiskelija Iida Vartiainen Tampereen yliopistolta jakoi ajatuksia median lukiodiplomin merkityksestä osana korkeakouluopintoja. Päivän päätteeksi lukioalumni Jutta Majuri kertoi käsityön lukiodiplomin prosessistaan, sen vaiheista ja monista merkityksistä. Viimeisenä saimme nähdä ja kokea Vaskivuoren lukion abiturientti Liisa Pohjosen tanssin lukiodiplomiesityksen Mut oltii kovia tanssimaa. Lukiolaisten osuudet saivat erityistä kiitosta osallistujilta: ne puhuttelivat, koskettivat ja toivat konkreettisesti läsnä sen, mitä laatu, erityinen osaaminen ja harrastuneisuus tarkoittavat lukiodiplomeissa.

Suuri kiitos kaikille osallistujille, esiintyjille ja työpajojen vetäjille!

Kuva näytölle heijastetusta videosta, jossa lukiolaiset tanssivat nykytanssillista esitystä.
Liisa Pohjosen tanssin lukiodiplomin video-osuus.

Lukiodiplomijärjestelmän kehittämisen ajankohtaiset asiat löytyvät Opetushallituksen verkkosivuilta.

Lisätietoja

Opetusneuvos Mikko Hartikainen, Lukiokoulutus, taiteen perusopetus ja vapaa sivistystyö -yksikkö 
puh. 029 533 1058, sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi [at] oph.fi

Aiheesta muualla: