Uutinen

Lukiodiplomijärjestelmän kehittäminen on alkanut – tervetuloa seminaariin 8.5.

Ajankohtaista Lukiokoulutus Lukiodiplomi
Olemme Opetushallituksessa aloittaneet lukiodiplomijärjestelmän kehittämistyön opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) toimeksiannon pohjalta. Kyseessä on laaja kokonaisuus, joka perustuu vuonna 2022 laadittuun suunnitelmaan. Toimenpiteitä on suunniteltu vuoteen 2027 asti.
Kuvituskuva, etualalla pensseleitä

Edistämme osaltamme OKM:n vastuulle kuuluvaa, hallitusohjelman mukaista valmistelua, joka kohdistuu lukiokoulutuksen pakollisiin taito- ja taideaineisiin. Suunnitelmana on, että musiikin, kuvataiteen ja liikunnan lukiodiplomit muuttuisivat ylioppilastutkinnon koesuorituksiksi, joiden kehittämisestä vastaisi Ylioppilastutkintolautakunta.

Opetushallituksessa kehitämme muita lukiodiplomeja edelleen osana lukion koko oppimäärän suoritusta. Yhteinen työ on vasta alussa. Päivitämme suunnitelmia tarpeen mukaan kehittämistyön edetessä. Lähtökohtamme on yhteistyö lukioiden, yliopistojen ja muiden sidosryhmiemme asiantuntijoiden kanssa.

Järjestämme 8.5.2024 maksuttoman aloitusseminaarin, jonka nimi summaa koko uudistuksen idean: ”Uudistamme lukiodiplomia yhdessä”. 

  • Seminaarissa luomme kokonaiskuvan kehittämistyön lähtökohdista, tavoitteista ja toimenpiteistä vuosina 2024–2027. 
  • Ideoimme ja suunnittelemme työpajoissa kehittämistoimenpiteitä eteenpäin kunkin lukiodiplomin osalta. Jaamme hyviä ideoita, malleja ja toimivia käytänteitä. 
  • Avaamme myös, miten me Opetushallituksessa osaltamme tuemme hallitusohjelman kirjauksen mukaisen lukiodiplomin uudistamista, jota valmistelee opetus- ja kulttuuriministeriö.

Lue lisää aloitusseminaarista ja ilmoittaudu mukaan: 

Uudistamme lukiodiplomia yhdessä -seminaari

Laaja kokonaisuus: lukiodiplomijärjestelmä ja mahdolliset taito- ja taideaineiden ylioppilaskokeet 

Pääministeri Orpon hallitusohjelman mukaisesti edistämme pakollisten taito- ja taideaineiden lukiodiplomien kehittämistä osaksi ylioppilastutkintoa siten, että yhden ylioppilastutkinnon aineen kokeen voisi jatkossa korvata musiikin, kuvataiteen tai liikunnan suorituksella.  

Lukiodiplomien uudistamista koskevia lakiesityksiä valmistellaan OKM:n asettamassa työryhmässä. Jos lainsäädäntömuutokset etenevät ennakoidusti, Ylioppilastutkintolautakunta vastaisi aikanaan musiikin, kuvataiteen ja liikunnan kokeiden kehittämisestä osaksi ylioppilastutkintoa. Myös lukion opetussuunnitelman perusteita 2019 voi olla tarvetta päivittää uudistuksen takia. 

Opetushallituksessa vastaamme tehtävämme mukaisesti jatkossakin lukiodiplomijärjestelmän kansallisesta kehittämisestä. Uudistamme myös muita lukiodiplomeja ja pyrimme parantamaan niiden suorittamisen edellytyksiä. Prosessi on laajempi, pitkäjänteistä työtä vaativa kokonaisuus, joka perustuu lukiodiplomien nykyisiin vahvuuksiin ja aiempaan kehittämistyöhön. Edistämme toimenpiteitä kunkin lukiodiplomiaineen näkökulmasta. 

−Tarvitsemme lukion opettajien ja muiden asiantuntijoiden osaamista työryhmissä ja erilaisissa osallistavissa tilaisuuksissa. Asiantuntijat voivat osallistua esimerkiksi erilaisten ammattilaisille suunnattujen tukimateriaalien valmisteluun. Tutustumme myös opiskelijoiden näkemyksiin lukiodiplomeista, kertoo kehittämistyötä Opetushallituksessa koordinoiva opetusneuvos Mikko Hartikainen.

Fakta: Mitä ovat lukiodiplomit?

Lukiolain ja opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti lukiodiplomit ovat eri oppiaineryhmissä tai oppiaineissa suoritettavia erityistä osaamista ja harrastuneisuutta osoittavia näyttöjä. Lukiodiplomeja suoritetaan oppiaineissa, joiden osaamista ei voi osoittaa ylioppilastutkinnon kokeella. Näin lukiodiplomit vahvistavat ja monipuolistavat lukion laaja-alaisen yleissivistävän tehtävän toteutumista. 

Lukiodiplomien tarjoamisesta päättää koulutuksen järjestäjä paikallisessa opetussuunnitelmassa. Lukiodiplomin suorittamisen järjestäminen on lukiolle vapaaehtoista, samoin kuin osallistuminen on opiskelijalle vapaaehtoista. Lukiodiplomi voi olla osa opiskelijan lukion koko oppimäärän suoritusta ja siitä annettaan erillinen todistus lukion päättötodistuksen liitteenä.

Lisätietoja

Opetusneuvos Mikko Hartikainen (mikko.hartikainen [at] oph.fi)