Uutinen

Nuorten näkemyksille lisää painoarvoa EU:ssa Euroopan nuorisovuoden 2022 perintönä

Ajankohtaista Kansalaistoiminta Nuorisotyö Erasmus+ Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle Erasmus+ korkeakoulutukselle Erasmus+ nuorisoalalle Erasmus+ yleissivistävälle koulutukselle Erasmus+ liikunnalle ja urheilulle – Sport EU:n nuoriso-ohjelmat Euroopan solidaarisuusjoukot Hyvinvointi Kansainvälistyminen Koulutuksen kehittäminen Kestävä kehitys Tasa-arvo ja osallisuus
Euroopan komissio on tammikuun 2024 alussa päättänyt edistää Euroopan nuorisovuoden 2022 perintöä vahvistamalla nuorten ääntä EU:n päätöksenteossa. Lisäksi jatkossa huomioidaan aiempaa paremmin päätösten nuoriin kohdistuvat vaikutukset.
Hymyileviä nuoria istumassa lattialla.

Euroopan komissio aikoo ottaa käyttöön ns. nuorisotestin (”youth check”), jonka tarkoitus on varmistaa, että päätösten vaikutus nuoriin on huomioitu. Tätä täydentävät erityisesti useat nuorille suunnatut välineet EU:n nuorisostrategiassa vuosille 2019–2027. Lisäksi 60 nuorille suunnattua aloitetta syventävät nuorten mahdollisuuksia vaikuttaa Euroopan unionissa.

Lisäksi käyttöön otetaan dialogit nuorten ja EU-komissaarien välillä, sarja nuorten näkemyksiä esiin tuovia pyöreän pöydän keskusteluja sekä uusi nuorten sidosryhmille suunnattu verkkoalusta, joka helpottaa tiedonkulkua nuorisojärjestöjen, nuorisotutkijoiden, jäsenvaltioiden edustajien ja muiden EU-instituutioiden välillä. Komissio myös vahvistaa EU:n nuorisodialogia (EU Youth Dialogue).

Komissio on lisäksi tarttunut useisiin konkreettisiin toimiin, joilla vaikutetaan nuoria huolestuttaviin asioihin kuten terveys ja hyvinvointi, ympäristö ja ilmastonmuutos, koulutus ja työharjoittelu, kansainvälinen yhteistyö, työllisyys ja osallisuus sekä eurooppalaiset arvot.

Nuorten osallisuuden ja vaikuttamismahdollisuuksien vahvistaminen demokraattisessa yhteiskunnassa on erityisen tärkeää juuri nyt, kun edessä ovat kesäkuussa 2024 järjestettävät Euroopan parlamentin vaalit.

Suomessa muotoiltiin nuorisovuoden teesit päättäjille

Euroopan nuorison teemavuoden tavoitteena oli nuorten äänen nostaminen päätöksentekoon ja pysyvän vaikutuksen jättäminen nuorten osallistumiseen.

Suomessa nostettiin teemavuoden aikana esiin suomalaista osaamista nuorten osallistamisessa. Euroopan nuorisovuoden Awards – Suomen parhaat osallistajat -kilpailussa etsittiin Suomen parasta nuorten osallistamisen mallia. Nuorille suunnatulla tapahtumatuella haluttiin puolestaan antaa nuorille matalan kynnyksen mahdollisuus vaikuttaa omalla tavallaan.

Nuorison teemavuoden 2022 perintönä suomalaiset nuorisojärjestöt muotoilivat päättäjille teesit nuorten osallisuuden ja hyvinvoinnin vahvistamiseksi. Teeseissä järjestöt vaativat poliittisilta päättäjiltä toimia nuorten hyväksi Suomessa ja Euroopassa sekä nuorille mahdollisuuksia olla mukana ja edustettuina päätöksenteossa kaikilla politiikan tasoilla.