Uutinen

Ohjaan.fi on 10-vuotisjuhlavuonnaan laajempi ja elinvoimaisempi kuin koskaan

Ajankohtaista Ammatillinen koulutus Työelämäyhteistyö
Valtakunnallinen Ohjaan.fi -palvelu tarjoaa työpaikkaohjaajille, työnantajille ja opettajille kattavasti tukea työelämässä oppimisen ohjaamiseen. Tarjolla ovat monikielisen verkkomateriaalin lisäksi kuukausittaiset työpaikkaohjaajien verkkovalmennukset ja viikoittaiset OhjausHELP-päivystykset. Lisäksi Ohjaan.fi -palvelu tukee oppilaitoksia ja opettajia työelämäyhteistyöhön liittyvissä teemoissa.
Ohjaan.fi arjen työvälineeksi ohjaukseen, perehdytykseen ja työelämäyhteistyöhön
Ohjaan.fi arjen työvälineeksi kuva

Ohjaan.fi -palvelu viettää tänä vuonna 10-vuotisjuhlavuottaan. Kun kymmenen vuotta sitten ensimmäinen versio työpaikkaohjaajille suunnatusta Ohjaan.fi -sivustosta julkaistiin, tavoitteena oli tarjota laadukas hankkeissa tuotettu materiaali työelämässä oppimisesta, ohjauksesta ja arvioinnista kaikkien työpaikkaohjaajien saataville. 

Jotta sivuston ylläpito ja kehittäminen jatkuisi hankkeiden jälkeenkin, käynnistettiin muutaman ammatillisen koulutuksen järjestäjän Ohjaan.fi -verkosto. Verkoston tulevaisuus näyttää valoisalta: palveluja tuottamassa, kehittämässä ja laatua varmistamassa on jo lähes 30 ammatillisen koulutuksen järjestäjää ja määrä on kasvussa. Tämä kertoo siitä, että yhteistyö Ohjaan.fi -palvelun kehittämisessä ja hyödyntämisessä on todettu hyväksi käytännöksi, josta hyötyy myös työelämä. Opetushallitus tukee verkoston toimintaa verkostoyhteistyöllä.

Ohjaan.fi -palvelut ovat kaikkien käytettävissä 

Ohjaan.fi verkosto tarjoaa oppilaitoksille valmiita, maksuttomia materiaaleja, jotka voi helposti kytkeä osaksi organisaation omia prosesseja. Työpaikkaohjaajien valmennuksien järjestämiseksi on Ohjaan.fi sivustolta saatavissa valmiit sisällöt ja ohjeet. Työpaikkaohjaajien kouluttajille on olemassa myös vertaisryhmä, josta kouluttajat saavat ideoita ja tukea toisiltaan valmennusten kehittämiseen, suunnitteluun sekä toteuttamiseen.

Ohjaan.fi – sivustolla on kattava perehdytysmateriaali jokaiselle työpaikkaohjaajalle 

Sivusto sisältää perustietoa helposti ymmärrettävässä muodossa työpaikkaohjaajan tehtävistä, ohjauksesta työpaikalla, arvioinnista ja palautteen antamisesta. Sivustosta löytyy myös työnantajalle ja opettajalle kohdennettuja sisältöjä. Kirjoitetun tekstin lisäksi aiheeseen voi paneutua videoiden, kuvien ja erilaisten työkalujen avulla. 

Materiaali löytyy sivustolta pääasiallisesti suomeksi ja ruotsiksi. Viime vuosina englanninkielistä sisältöä on lisätty ja aivan keskeisimmät materiaalit, kuten työpaikkaohjaajien muistilistat ja arviointioppaat, on käännetty myös somaliksi, kurdiksi, venäjäksi ja arabiaksi. Sivustoa on täydennetty työpaikkaohjaajien ja opettajien toiveiden mukaan mm. kieli- ja kulttuuritietoisen, erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden ja voimavaralähtöisen ohjauksen teemoilla.  

Työpaikkaohjaajille verkkovalmennuksia kuukausittain

Verkoston jäsenoppilaitokset toteuttavat joka kuukausi kaksi maksutonta verkkovalmennusta työpaikkaohjaajille. Toinen valmennuksista kohdentuu yleisesti työpaikkaohjaukseen ja toinen monikulttuuriseen ohjaukseen. Koulutusten sisällöt, toteutus ja materiaalit on kehitetty verkostossa yhteistyönä ja koulutukset järjestetään aina samalla sisällöllä. Näihin koulutuksiin ovat tervetulleita kaikkien ammatillisen toisen asteen koulutuksen järjestäjien työpaikkaohjaajat ja muut työyhteisöissä ohjausta tekevät. Ajankohdat löytyvät Ohjaan.fi -sivustolta. 

Ohjaan.fi OhjausHELPistä neuvoja ja vastauksia 

Ohjaan.fi OhjausHELP -päivystyksessä työpaikkaohjauksen asiantuntijat vastaavat työpaikkaohjaajien ja muiden ohjaustyössä mukana olevien kysymyksiin ja antavat käytännön vinkkejä erilaisiin ohjaustilanteisiin. Päivystys palvelee keskiviikkoisin klo 9-12. 

Lisätietoja

Riikka Vacker, opetusneuvos, Opetushallitus, riikka.vacker [at] oph.fi

Ohjaan.fi verkosto ja palvelun kehittäminen:

Hanna Tervanen, oppisopimussuunnittelija, Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä, hanna.tervanen [at] kpedu.fi

Outi Lehto, asiakkuusvastaava, Helsingin kaupunki, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, outi.lehto [at] edu.hel.fi