Uutinen

Opetushallituksen asiakaskysely tukee toiminnan kehittämisessä

Ajankohtaista Koulutuksen kehittäminen
Kehitämme koulutusta, varhaiskasvatusta ja jatkuvaa oppimista sekä edistämme kansainvälisyyttä eri palveluidemme avulla. Viime syksynä selvitimme asiakkailtamme, miten palvelumme ovat onnistuneet ja missä voimme parantaa. Palautteen pohjalta panostamme muun muassa tiedon selkeyteen ja löydettävyyteen, vuorovaikutukseen ja palautteen keräämiseen.
Sini-vihreässä kuvassa on palapelin paloja päällekäin.

Syyskuussa 2023 avoinna olleeseen Opetushallituksen palveluiden asiakaskyselyyn vastasi yhteensä noin 1200 henkilöä eri taustoista. Otos edustaa kattavasti suurimpia asiakasryhmiämme. 

Kyselyssä Opetushallituksen palveluiden kokonaisarvosanaksi saatiin 3,7 (asteikolla 1–5). Vastaajat pitivät Opetushallituksen palveluita asiantuntevina, luotettavina ja vastuullisina. Kehittämiskohteiksi asiakkaat nostivat esiin muun muassa uusiutumiskyvyn, tuloksellisuuden ja vuorovaikutuksen vahvistamisen.

Kyselyyn vastanneista noin puolet käyttää Opetushallituksen palveluita päivittäin tai viikoittain. Palveluiden osa-alueista kiitosta saivat palveluiden asiantuntemus, ystävällisyys ja hyödyllisyys. Kyselyn vastaajien parissa tunnetuimpia Opetushallituksen palveluista olivat Oph.fi ja Opintopolun palvelukokonaisuus. 

Kehittämiskohteita tiedon löydettävyys, selkeä viestintä ja palautteen antaminen

Kyselyyn vastanneista asiakkaista suurin osa asioi Opetushallituksen palveluissa sähköisesti. Myös tapahtumiin, webinaareihin ja koulutuksiin osallistuminen oli yleistä. Vastaajat kokivat laajan webinaaritarjonnan hyödylliseksi ja hyvin toteutetuksi. 

Kyselyyn vastanneet nostivat kehittämiskohteiksi tiedon löydettävyyden, selkeän viestinnän ja palautteen antamisen mahdollisuudet. Parantamista toivottiin lisäksi palveluiden nopeuteen, käytön helppouteen ja vuorovaikutukseen.

"Kyselyssä saatu palaute on arvokasta palveluidemme kehittämisen kannalta. Olemme jo käynnistäneet palautteen pohjalta kehittämistä esimerkiksi tiedon löydettävyyteen ja selkeyteen liittyen. Pyrimme helpottamaan tiedon ja ohjeiden löydettävyyttä eri verkkosivuilla ja siten tukemaan asiakkaitamme paremmin arjen käytännöissä", kertoo asiakaspalvelupäällikkö Annika Grönholm.

Asiakaspulssi-uutiskirje kertoo osallistumisen mahdollisuuksista  

Haluamme myös kehittää vuorovaikutusta asiakkaidemme ja sidosryhmiemme kanssa. Jotta pystymme parantamaan palveluitamme, tarvitsemme siihen jatkossakin asiakkaidemme ja sidosryhmiemme apua.

Olemme koostaneet verkkosivuillemme tietoa erilaisista mahdollisuuksista osallistua toimintamme ja palveluidemme kehittämiseen. Lisäksi Opetushallituksen keväällä käynnistyvä Asiakaspulssi-uutiskirje koostaa yhteen kaikille halukkaille tietoa erilaisista mahdollisuuksista vaikuttaa Opetushallituksen toiminnan ja palveluiden kehittämiseen. Kirjeestä saa jatkossa tietoa muun muassa työpajoista ja tapahtumista sekä erilaisista lähtevistä kyselyistä ja lausuntopyynnöistä. Kirjeessä on myös mahdollisuus vastata ajankohtaisiin pulssikysymyksiin.

Lämmin kiitos kaikille kyselyyn vastanneille!

Lisätietoja 
asiakaspalvelupäällikkö Annika Grönholm annika.gronholm [at] oph.fi (annika[dot]gronholm[at]oph[dot]fi), p. 029 533 1053

Opetushallituksen tehtävänä on kehittää koulutusta, varhaiskasvatusta ja elinikäistä oppimista sekä kansainvälisyyttä ja hoitaa näihin liittyviä palvelutehtäviä. Opetushallitus vastaa opetussuunnitelmien perusteiden laadinnasta ja tuesta sekä tuottaa useita valtakunnallisesti tärkeitä digitaalisia palveluja ja tietovarantoja. Opetushallituksen tehtäviin kuuluvat myös ulkomailla suoritettujen tutkintojen tunnustaminen ja kielitutkintojen järjestäminen sekä kansainvälistymispalvelut, jotka tarjoavat mahdollisuuksia kansainväliseen vaihtoon tai harjoitteluun, vapaaehtoistyöhön osallistumiseen sekä apurahan hakemiseen sekä organisaatioille ohjelmia ja avustuksia sekä koulutusviennin palveluita.

Kohtaamme Opetushallituksessa vuosittain satoja tuhansia asiakkaita eri kanavissa ja verkkosivustojamme käytetään miljoonia kertoja vuodessa. Palveluitamme käyttävät esimerkiksi opiskelemaan hakevat ysiluokkalaiset, opinto-ohjaajat, rehtorit, opettajat, Suomessa opiskelemista harkitsevat kansainväliset opiskelijat ja kielitutkintojen suorittajat. Tuotamme muun muassa perusteita, ohjeita ja neuvontaa, myönnämme rahoitusta, kustannamme oppikirjoja ja ylläpidämme useita tärkeitä digitaalisia palveluita.