Uutinen

Opetushallitus julkaisee Neliapila-oppaan taiteen perusopetuksen laatutyön tueksi

Ajankohtaista Taiteen perusopetus
Taiteen perusopetuksen järjestäjät voivat hyödyntää uutta Neliapila-opasta paikallisen opetussuunnitelman toteutumisen seurannassa, opetussuunnitelman kehittämisessä sekä oppilaitosten laadunhallinnan tukena. Painetun version lisäksi opas on toteutettu helposti saavutettavana verkkosivuna sekä suomeksi että ruotsiksi.
Akvarellimaalaus neliapilasta, jossa on värikkäät terälehdet

Opetushallitus julkaisee toivotun Neliapila-oppaan vastaamaan taiteen perusopetuksen laatutyön tarpeita. Oppaan tavoitteena on tukea kaikkia taiteen perusopetuksen järjestäjiä oman toimintansa arvioinnissa ja laadunhallinnassa. Tukimateriaali soveltuu hyödynnettäväksi jokaisella yhdeksällä eri taiteenalalla eli arkkitehtuurissa, kuvataiteessa, käsityössä, mediataiteissa, musiikissa, sanataiteessa, sirkustaiteessa, tanssissa ja teatteritaiteessa.

– Viime kädessä taiteen perusopetuksen laatu on jokaisen oppilaan hyvää arkea, iloa oppimisesta ja uutta luovaa toimintaa, opetusneuvos Alma Muukka-Marjovuo arvioi. 

Laatuopas on osa kokonaisvaltaisempaa taiteen perusopetuksen kehittämistyötä, jonka tuloksena ovat jo syntyneet taiteen perusopetukselle yhteiset valtakunnalliset strategiset tavoitteet sekä mittarit tavoitteiden seurantaan. Kehittämistyöstä vastaavat Opetushallitus ja opetus- ja kulttuuriministeriö.

Neliapila-opas koostuu neljästä laatutekijästä

Taiteen perusopetuksen järjestäjät saavat oppaasta apua taidekasvatuksen arjen kehittämiseen. Opasta voi hyödyntää esimerkiksi paikallisen opetussuunnitelman päivittämisessä, opetustarjonnan kehittämisessä, toimintasuunnitelman laadinnassa tai lukuvuoden opetuksen suunnittelussa. 

– Materiaalin avulla on mahdollista tunnistaa oppilaitoksen pedagogisia vahvuuksia ja kehittämiskohteita, Muukka-Marjovuo sanoo.

Oppaan nimi Neliapila juontaa juurensa taiteen perusopetukselle määriteltyihin neljään tärkeään laatutekijään, joita ovat merkityksellinen taidesuhde, tavoitteellinen oppiminen ja osaaminen, kehittyvä toimintakulttuuri sekä hyvä hallinto. Laatutekijät on tunnistettu koulutusmuotoa koskevan lainsäädännön sekä opetussuunnitelman perusteiden pohjalta.

Jokainen laatutekijä muodostuu pedagogisista indikaattoreista, laatukuvauksista, jotka on johdettu opetussuunnitelman perusteista ja jotka tiivistävät taiteen perusopetuksen keskeisiä ja tavoiteltavia ominaisuuksia. Oppilaitoksissa on olennaista pohtia yhteisesti, miten indikaattorit toteutuvat omassa toiminnassa ja paikallisessa opetussuunnitelmassa. Oppilaitoksen sisäinen keskustelu auttaa myös varmistamaan yhteisen ymmärryksen indikaattoreiden sisällöstä, tarkoituksesta ja merkityksestä. Pedagogisten indikaattoreiden toteutumista seurataan itsearvioinnin avulla.

Koulutusta ja neuvontaa oppaan käyttöönottoon

Neliapila-opas esitellään Opetushallituksessa järjestettävässä julkistamistilaisuudessa 14.3. Opetushallitus tukee koulutuksen järjestäjiä oppaan käyttöönotossa koulutuksilla ja neuvonnalla. 

Lisätiedot:

  • opetusneuvos Alma Muukka-Marjovuo, alma.muukka-marjovuo [at] oph.fi (alma[dot]muukka-marjovuo[at]oph[dot]fi), p. 0295 331915