Uutinen

Opetushallitus julkaisi tukimateriaalia liittyen lapsen fyysiseen rajoittamiseen varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa

Ajankohtaista Esiopetus Varhaiskasvatus
Tukimateriaali koskee päiväkodeissa, perhepäivähoidossa sekä avoimessa varhaiskasvatuksessa järjestettävää varhaiskasvatusta ja esiopetusta sekä kouluissa järjestettävää esiopetusta.
Lapsia metsässä kiipeilemässä puunrungon päällä.

Opetushallitus on julkaissut varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen järjestäjille ja henkilöstölle uutta tukimateriaalia lapsen fyysiseen rajoittamiseen liittyen.  Aiemmin on laadittu vastaava tukimateriaali perusopetukseen. Tukimateriaalissa lapsen fyysisellä rajoittamisella tarkoitetaan esimerkiksi kiinnipitämistä.  

Lapsen fyysinen rajoittaminen varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa -verkkosivulla kuvataan niitä toimenpiteitä, joihin varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen henkilöstöllä on oikeus ryhtyä viimesijaisena toimenpiteenä, jos tilanne edellyttää välitöntä puuttumista, eikä lapsen vaaraa aiheuttavan toiminnan estäminen muilla keinoilla ole mahdollista. Lapsen fyysinen rajoittaminen voi tulla kyseeseen vain viimeisenä keinona, jos lapsi voi olla vaaraksi itselleen, toiselle henkilölle tai omaisuudelle.

Turvallisen oppimisympäristön luominen on jokaisen varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen henkilöstön jäsenen vastuulla. Henkilöstön on hyvä tiedostaa oman vuorovaikutuksensa osuus erilaisissa tilanteissa ja pyrkiä omalla toiminnallaan ennaltaehkäisemään ja liennyttämään tilanteiden kärjistymistä. Vuorovaikutustaitoja ja tilanteiden ennakointia harjoitellaan lasten kanssa rauhallisissa oppimistilanteissa.
 
Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen järjestäjä päättää paikallisista toimintatavoista ja vastuista sekä huolehtii, että nämä ovat työntekijöiden tiedossa. Tämä edellyttää henkilöstön perehdytystä, ohjausta, täydennyskoulutusta ja valvontaa sekä havaittuihin ongelmiin puuttumista.

Lisätietoja

Kati Costiander, kati.costiander [at] oph.fi (kati[dot]costiander[at]oph[dot]fi)
Charlotta Rehn, charlotta.rehn [at] oph.fi