Uutinen

Opintotietojen käyttö jatkaa kasvuaan – KOSKI-palvelua hyödyntävät yhä enemmän sekä kansalaiset että viranomaiset

Ajankohtaista
Vuonna 2023 Opetushallituksen KOSKI-palvelun käyttö kasvoi merkittävästi. Valtakunnallisena tietovarantona KOSKI tarjoaa kansalaisille ja viranomaisille helpon ja luotettavan tavan saada tietoa oppijoiden opiskeluoikeuksista, suorituksista ja tutkinnoista. Suuri yleisö hyödyntää tietoja Oma Opintopolku -käyttöliittymän kautta.
Opiskelija katsoo tablet-tietokonetta luokassa.

Erityisesti kansalaisten itsensä tekemien tietojen luovutusten määrä jatkoi vuonna 2023 kasvuaan, lähestyen vuonna 2023 jo 20 miljoonaa pyyntöä, verrattuna noin 15 miljoonaan vuonna 2022. Kasvu heijastaa kansalaisten lisääntynyttä kiinnostusta ja mahdollisuuksia käyttää omia tietojaan eri palveluissa. 

– KOSKI on suomalaisen osaamispääoman vakaa, turvallinen ja yhdenvertainen alusta, joka varmistaa, että tieto on ajantasaisesti käytettävissä siellä, missä sitä tarvitaan. Yksilöiden lisäksi palvelusta hyötyvät monet viranomaiset ja laajemmin koko yhteiskunta. Palvelun käytön tasaisena jatkunut kasvu kuvastaa sen tärkeyttä yhtenä koulutusalan merkittävimmistä valtakunnallisista digitaalisista palveluista. Käyttö tulee todennäköisesti kasvamaan myös tulevina vuosina, arvioi Asiakkuudet ja tieto -päätoiminnon johtaja Paula Merikko

KOSKI-palvelu toimii saumattomassa yhteydessä Oma Opintopolku -palveluun, joka tarjoaa oppijalle ja tämän huoltajalle mahdollisuuden tarkastella omia tai huollettaviensa tietoja. Yhteys mahdollistaa helpon pääsyn opintotietoihin ja tukee oppijoiden oppimispolun seurantaa ja hallintaa. Oma Opintopolku -palvelusta löytyvät mm. tiedot ylioppilastutkinnoista vuodesta 1990 ja korkeakouluopinnoista ja -tutkinnoista pääosin vuodesta 1995 alkaen.

Uudet tekniset mahdollisuudet, kuten digitaalinen ylioppilastodistus lisäsivät kansalaisten kiinnostusta palvelun käyttöön. Ylioppilastutkintolautakunta otti vuonna 2023 käyttöön digitaaliseen ylioppilastutkintotodistuksen, ja vuoden loppuun mennessä todistuksia oli ladattu Oma Opintopolku-palvelusta noin 31 000 kertaa. Lisäksi KOSKI-tiimi kehitti vuonna 2023 uusia tapoja jakaa opiskeluoikeus- ja suoritustietoja. Kehittämisen tavoitteena on mahdollistaa tietojen entistä sujuvampi hyödyntäminen erilaisissa KOSKI-palveluun integroituvissa sovelluksissa ja palveluissa. 

Palvelusta on hyötyä yhä enemmän myös viranomaisille

Kelan rooli KOSKI-palvelun hyödyntäjänä kasvoi selvästi vuonna 2023. Kela käyttää KOSKI-tietoja muun muassa opintoetuuksien, työttömyysturvaetuuksien ja kuntoutusetuuksien käsittelyssä. Erityisesti Kela hyötyi vuonna 2023 uusista mahdollisuuksista, kuten tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen opiskelijoiden opiskeluoikeus- ja suoritustietojen käytöstä etuuspäätösten käsittelyssä sekä opintojen edistymisen seurannasta. Aiempina vuosina oppilaitokset ovat ilmoittaneet Kelalle postitse noin 6 000 toisen asteen opiskelijan opintotuen näkökulmasta riittämättömästä opintojen edistymisestä. Uudistuksen myötä tieto siirtyy sähköisesti vuosittain Kelalle KOSKI-palvelun kautta ilman välikäsiä tai kirjeiden lähettämistä. 

– Tämä on hieno esimerkki siitä, miten digitalisaation avulla voidaan myös hallinnon työtä hoitaa aikaisempaa yksinkertaisemmin ja tehokkaammin, kuvailee Merikko.

Muiden viranomaisten osalta Valvira ja Maahanmuuttovirasto hyödynsivät palvelua yhä enemmän vuonna 2023. Valvira hyödyntää KOSKI-palvelua sosiaalihuollon ja terveydenhuollon ammattioikeuksien myöntämiseen ja rekisteröimiseen sekä tutkintotietojen jälkikäteiseen tarkistamiseen. Maahanmuuttovirasto puolestaan saa palvelusta tietoa oleskelulupien ja kansalaisuushakemusten käsittelyä varten. 

Palvelun tuottaminen perustuu sujuvaan toimijoiden väliseen yhteistyöhön

KOSKI-palveluun tallennetut ja sen kautta hyödynnettävät datamäärät, datan kompleksisuus sekä keskenään hyvin erilaiset hyödyntämisprosessit vaativat paljon palvelun infrastruktuurilta. Palvelun tuottamisen mahdollistavat paitsi laadukkaasti suunnitellut ja Opetushallituksen KOSKI-tiimin jatkuvasti kehittämät ylläpito-, kehitys- ja asiakaspalveluprosessit, mutta ennen kaikkea saumaton yhteistyö eri toimijoiden välillä.

– Palvelua toteutetaan yhteistyössä yli kolmen tuhannen oppilaitoksen, lähes jokaisen Suomen markkinoilla toimivan opintohallintojärjestelmätoimittajan, korkeakoulujen VIRTA-opintotietopalvelua tuottavan CSC:n sekä KOSKI-tietoja hyödyntävien viranomaisten ja kolmansien osapuolien kanssa. Yhteinen tavoitteemme on varmistaa osaamisen ja hyvinvoinnin sekä yhteiskunnan kansainvälistymisen edellytykset myös tulevaisuudessa, kiittää KOSKI-palveluvastaava Juho Mikkonen.

KOSKI on Opetushallituksen tarjoama palvelu, joka kokoaa tiedot oppijoiden opiskeluoikeuksista ja suorituksista yhteen valtakunnalliseen tietovarantoon. Palvelu helpottaa viranomaisten ja kansalaisten tiedonsaantia, vähentää manuaalista ja päällekkäistä hallinnollista työtä sekä tarjoaa turvallisen tavan pitkäaikaisesti säilyttää ja käyttää suoritustietoja. KOSKI-palvelu on perustettu 1.1.2018, kun valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annettu laki (884/2017) astui voimaan.

Lisätietoa

Erityisasiantuntija Juho Mikkonen, 0295 331 499, juho.mikkonen [at] oph.fi (juho[dot]mikkonen[at]oph[dot]fi)