Uutinen

Rakennetaan toivoa Ukrainalle: 15 inspiroivaa Erasmus+ -ja Euroopan solidaarisuusjoukot -ohjelmien hanketta

Hankkeet Erasmus+ Erasmus+ aikuiskoulutukselle Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle Erasmus+ korkeakoulutukselle Erasmus+ nuorisoalalle Erasmus+ yleissivistävälle koulutukselle Erasmus+ liikunnalle ja urheilulle – Sport EU:n nuoriso-ohjelmat Kansainvälistyminen Koulutuksen kehittäminen Ukraina
Euroopan komission tuore julkaisu “Building hope: Europe's solidarity with Ukraine” sisältää 15 Erasmus+ -ja Euroopan solidaarisuusjoukot -ohjelmien hanketta, joissa on tuettu Ukrainan sodasta kärsineitä. Julkaisuun kootut hanke-esimerkit osoittavat, kuinka Erasmus+ -ja Euroopan solidaarisuusjoukot -ohjelmissa on vaikutettu konkreettisesti ja niiden avulla on helpotettu sodan vaikutuksista kärsivien ukrainalaisten elämää. Mukana on myös kaksi hanke-esimerkkiä Suomesta.
Piirroksia ilmoitustaululla.

Erasmus+ -ja Euroopan solidaarisuusjoukot -ohjelmissa voidaan tukea merkittävällä tavalla sellaisia yksilöitä ja yhteisöjä, jotka kohtaavat odottamattomia haasteita. Tuki on erityisen tärkeä Ukrainassa vallitsevasta sotatilasta kärsiville.

Sen lisäksi, että oppijoilla on ohjelmien avulla mahdollisuus suorittaa sodan vuoksi keskeytyneitä opintojaan, niillä edistetään saapuvaa oppimiseen liittyvää liikkuvuutta, mahdollistetaan erilaisten taitojen ja osaamisen kehittyminen, taistellaan disinformaatiota vastaan ja edistetään pakolaisten integroitumista. 

Euroopan komission uusi julkaisu syventyy 15 jo päättyneen ja vielä käynnissä olevan hankkeen todellisiin tarinoihin, jotka on toteutettu Erasmus+ -ja Euroopan solidaarisuusjoukot -ohjelmien tukemina. Näissä 15 hankkeessa tarjotaan koulutusmahdollisuuksia, käsitellään yhteiskunnallisia haasteita ja vaikutetaan merkittävästi ja pitkäkestoisesti Ukrainan sodan vaikutuksista kärsiviin ihmisiin. Hankkeissa tuodaan esiin sitä, miten koulutus, yhteistyö ja solidaarisuus voivat vaikuttaa ja auttaa muuttamaan ihmisten elämää parempaan suuntaan.

Oppilaiden aktiivisen osallistumisen edistämistä ja mahdollisuuksia ukrainalaisille nuorille

Koonnissa on mukana myös kaksi inspiroivaa hanke-esimerkkiä Suomesta. Marttilan koulun koordinoiman Erasmus+ -hankkeen ”Responsible Future Learners” tavoitteena on oppilaiden aktiivinen osallistuminen opettamalla heille tärkeitä taitoja ja asenteita, kuten kriittistä ajattelua ja digitaalista käyttäytymistä. Hanke tarjoaa oppilaille mahdollisuuden kehittää tätä osaamista eurooppalaisten ikätovereidensa kanssa ja auttaa heitä ymmärtämään yhteistyön tärkeyden.

Länsi-Saimaan 4H puolestaan toivottaa tervetulleeksi nuoria vapaaehtoisia eri puolilta Eurooppaa, mukaan lukien ukrainalaisia vapaaehtoisia, Allianssin Kehittämispalvelut Oy:n koordinoiman Euroopan solidaarisuusjoukkojen vapaaehtoishankkeen “European Messengers for Youth Empowerment and Communal Wellbeing” myötä. Hanke pyrkii vaikuttamaan myönteisesti meneillään olevan sodan uhreihin tarjoamalla apua ja mahdollisuuksia ukrainalaisille nuorille.

Inspiroidu ja hae rahoitusta

Julkaisuun koottujen vaikuttavien hankkeiden avulla halutaankin kutsua myös muita toimijoita aloittamaan vastaavia projekteja Erasmus+ -ja Euroopan solidaarisuusjoukot -ohjelmien tuella.