Tiedote

Selvitys: Sosiaalisia taitoja tarvitaan tulevaisuudessa yhä enemmän tekniikan osaamisen rinnalla

Ajankohtaista Aikuiskoulutus Ammatillinen koulutus Korkeakoulutus Ennakointi Johtaminen ja hallinto Kulttuurinen moninaisuus Työelämäyhteistyö
Digitalisaatioon ja teknologiseen muutokseen liittyvien osaamisten tarve kasvaa yhä voimakkaasti. Niiden lisäksi korostuvat monikulttuurisuustaidot ja sosiaalisen kestävyyden ymmärrys. Opetushallitus selvitti osaamistarpeiden muutosta vuoteen 2040 mennessä. Osaamisen ennakointifoorumi arvioi muutosilmiöiden vaikutusta toimiala- ja ammattialarajat ylittäviin osaamisiin tulevaisuudessa.
Koristeellinen kuva.

Opetushallituksen kyselyssä pyydettiin Osaamisen ennakointifoorumin asiantuntijoita arvioimaan muutosilmiöiden vaikutusta työelämän osaamistarpeisiin pitkällä aikavälillä. Tarkasteltuja muutosilmiöitä olivat energiamurros, talouden muutos, turvallisuusuhkien lisääntyminen ja väestörakenteen kehitys. Näiden vaikutuksia arvioitiin useilla aloilla tarvittaviin osaamisiin. 

Tulosten perusteella tarkastellut muutosilmiöt kasvattavat digitalisaatioon ja teknologiseen muutokseen liittyviä osaamistarpeita. Lisääntyneiden turvallisuusuhkien vuoksi korostuu erityisesti kyberturvallisuusosaamisen tarve. Sosiaali- ja hyvinvointipalveluiden digitalisaatio kasvattaa myös tarvetta hallita etä- ja virtuaalipalveluita. 

-Digitalisaatio etenee ja vaikuttaa kaikilla aloilla. Tulevaisuudessa on yhä tärkeämpää tunnistaa digitalisaation, tekoälyn ja automaation mahdollisuudet omassa työssä ja osata soveltaa niitä. Myös tietämys datan hallinnasta, analysoinnista ja sen hyödyntämisestä päätöksenteossa on keskeistä, kertoo opetusneuvos Miia Jaatinen Opetushallituksesta.

Tekniikan osaamisen rinnalla tarvitaan tulevaisuudessa myös vahvoja sosiaalisia taitoja. Väestörakenteen kehitys lisää tarvetta taidolle toimia monikulttuurisessa ja monimuotoisessa ympäristössä. 

-Työntekijät kohtaavat jatkossa yhä enemmän työkavereita ja asiakkaita useista eri kulttuuritaustoista. Kielitaito ja eri kulttuureista nousevien toimintamallien ymmärrys on tärkeää osatakseen tehdä yhteistyötä monimuotoisessa työympäristössä ja palvella useista kulttuuritaustoista tulevia asiakkaita, Jaatinen sanoo. 

Palvelukehityksessä ja asiakaspalvelutyössä on lisäksi keskeistä osata ottaa huomioon, että eri-ikäisten asiakkaiden tarpeet ovat erilaisia.

Myös kestävyysosaamisessa korostuu jatkossa vaatimus ymmärtää sosiaalista ja eettistä kestävyyttä. Osaamisen ennakointifoorumin asiantuntijat nostivat esiin, että kestävyys tulisi nähdä laaja-alaisesti, eikä vain ympäristö- ja talousnäkökulmasta. Tarvitaan osaamista edistää tasavertaisuutta ja turvata kaikkien hyvinvointi. Työyhteisöjä tulisi johtaa niin, että eri taustoista tulevat työntekijät kaikki kokevat olevansa osa yhteisöä ja monimuotoisuus nähdään vahvuutena.

Osaamisen jatkuva kehittäminen yhä tärkeämpää

Selvityksen tuloksissa näkyy lisäksi selvästi, että talouden nopean muutoksen vuoksi osaamisen jatkuva kehittäminen tulee entistä tärkeämmäksi.

-Työelämä synnyttää uudenlaisia työtehtäviä ja työyhteisöjä. Siksi tarvitaan kykyä tunnistaa uusia osaamistarpeita ja tuottaa lyhyitä koulutuksia, joilla osaamista voi päivittää nopeasti. Työntekijät tarvitsevat lisäksi metataitoja kuten oppimaan oppimisen taitoja, tiedonhakutaitoja, taitoa soveltaa tietoa ja luoda tietoa yhdessä. Työnantajat taas tarvitsevat osaamista innostaa ja tukea työntekijöitä osaamisensa kehittämisessä, Jaatinen kertoo.

Tulokset on kokonaisuudessaan esitetty raportissa, josta osaamistarpeiden muutosta voi tarkastella arvioitujen ilmiöiden mukaan ja yleisesti. 

Osaamisen ennakointifoorumi (OEF) on Opetushallituksen sekä opetus- ja kulttuuriministeriön yhteinen asiantuntijaelin, joka tuo yhteen laajan joukon koulutuksen ja työelämän asiantuntijoita ennakoimaan tulevaisuuden osaamis- ja koulutustarpeita.

Lisätietoja:

Opetusneuvos Miia Jaatinen, 029 533 1550miia.jaatinen [at] oph.fi (miia[dot]jaatinen[at]oph[dot]fi)